Китайска мъдрост в истории: Да разсъждаваш за слона като слепец

2021-06-22 10:09:04

Често се случва да попадаме на хора, които правят изводи, без да погледната на нещата от всички възможни ъгли или без да се опитат да съберат пъзела от различни мнения, за да получат пълното изображение. В тези ситуации китайците казват, че те са като слепците, които се опитали да разберат какво е слонът. Ето какво разказва историята за идиома „слепци опипват слона“ (盲人摸象).

Някога живели четирима слепи мъже. Те били добри приятели, но всеки от тях се считал за по-умен от другите. Хората също гледали на тях като на ерудирани личности. Един ден, докато беседвали край пътя, чули тежки стъпки. От околните разбрали, че това е слон. Единият слепец бил любопитен и попитал: „Как всъщност изглежда слонът? На какво прилича? Сега имаме възможност да го докоснем и да разберем.“ Приятелите му одобрили това предложение и всички заедно се приближили до животното. Високият слепец опипал едното ухо на слона, ниският – крака, третият хванал бивните, а четвъртият – опашката. След това всеки от тях казал пред насъбралата се тълпа до какъв извод е стигнал.

Високият заключил: „Слонът прилича на ветрило от палмово листо.“

Ниският възразил: „Грешиш. Тялото на слона е като ствол на дърво. Не мислиш ли, че бъркаш като го оприличаваш на ветрило?“

„Какви са тези глупости?“, запротестирал третият слепец, който опипал бивната. „Слонът е като нефрит – на допир е гладък и студен, и вероятно е много симпатичен. Той е просто като една дълга, извита пръчка.“

Накрая четвъртият разгневен пристъпил напред и казал: „Предположенията и на трима ви нямат нищо общо с истината. Слонът е просто едно сламено въже.“

Четиримата мъже започнали да спорят разгорещено като всеки бил уверен, че именно той е прав, докато тълпата се заливала от смях. Всъщност нито един от слепците не можал да разбере как в действителност изглежда слонът.

Този идиом се употребява за хора, които гледат едностранчиво или само от един ъгъл на нещата, опитвайки се да направят окончателна преценка, без да са в състояние да видят цялата картина. Затова не е желателно да се правят изводи или да се вземат решения слепешката, на базата на непълна информация, само на едно мнение или на случаен принцип.

Класация