Няколко важни момента от 100-годишната история на ККП

2021-06-01 09:30:11

В съвременната история се появиха безброй политически партии, както в Китай, така и в света. Трудно е обаче да се намери друга партия със стогодишна история като Китайската комунистическа партия, която управлява в продължение на 70 години една държава. Под нейното ръководство бе основана Китайската народна република и реализиран просперитетът на китайската нация.

Защо Китайската комунистическа партия постига успехи? Както на теория, така и на практика е доказано, че успехът на ККП в управлението на голяма държава като Китай не е случаен. Партията разполага с изключителни качества, например има висши идеали и стремежи, научни теории, механизъм за подбор и назначаване на отличилите се кадри, строга дисциплина и правила, стремеж към самоусъвършенстване и мощни ръководни способности. Именно заради тези свои качества ККП спечели подкрепата на китайския народ и под нейно ръководство Китай пое по пътя на изграждане на социалистическа модерна държава.

1. Основаването на Китайската комунистическа партия

Основателят на Китайската народна република Мао Дзъдун казва: „Основаването на Китайската комунистическа партия е епохално събитие също като сътворението на света“. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин също е съгласен с тази оценка. Ние китайците често използваме израза „сътворение на света“ за събития с изключително значение. Именно това иска да подчертае и Мао Дзъдун , когато говори за основаването на ККП. Този израз е с поне две значения: невиждано до момента събитие, което се случва за първи път; както и начало на събитие, което открива нова страница и влиянието му не е частично или временно, а цялостно, фундаментално и дълготрайно.

2. Провалът на великата буржоазно-демократична революция

Малко след основаването си ККП започна сътрудничество с буржоазната партия Гуоминдан, което насърчи Великата буржоазно-демократична революция. За съжаление обаче тя не постигна успех.

Основните причини за провала са, че световният капитализъм навлезе в период на относителна стабилност и беше в състояние да концентрира повече сили за намесата в китайската революция. Политическите сили в старото китайско общество обаче бяха с богат опит и не бе възможно да бъдат унищожени от един или два революционни шока. Освен това ККП бе все още млада и ѝ липсваше теоретична подготовка, практически опит в политиката и разбиране за реалната ситуация в страната. Изправена пред провала, ККП преосмисли много важни въпроси и формулира своя нова стратегия, включваща три важни аспекта: независимост на партията, аграрна революция и създаване на собствени въоръжени сили. След изясняването на тези въпроса революцията в Китай направи голяма крачка напред, навлизайки в нов период на аграрна революция и въоръжена съпротива срещу реакционните сили на партията Гуоминдан.

3. Създаването на революционни бази

Политическа власт, която обслужва интересите на работниците, селяните и войниците, трябва да внедри демократичния централизъм и да управлява чрез конгрес с участието на представители от тези обществени групи. След провала на Великата буржоазно-демократична революция ККП реши да създаде солидни революционни бази в райони, където силата на противника е относително слаба, а теренът и икономическите условия благоприятни, и непрекъснато да ги разширява. Ето как стъпка по стъпка чрез практическо проучване се формира правилният модел на китайската революция - „ограждане на градовете откъм селските райони и завземане на властта с въоръжена сила“.

4. Съвещанието в Дзуни

През януари 1935 г. в гр. Дзуни, провинция Гуейджоу, се проведе изключително важно разширено съвещание на Политбюро на ЦК на ККП. Негова цел бе проблемите на революцията в Китай да се решат независимо. Форумът се проведе на фона на поражението на китайската Червена армия в 5-ия ѝ опит да блокира силите на Гуоминдана и редицата провали в Дългия поход. Чрез него се поправиха грешките, допуснати от „левите“ лидери на партията, като Бо Гу, Уан Мин, Ли Дъ и други, във военното командване.

На съвещанието в Дзуни ККП за първи път приложи самостоятелно основните марксистко-ленински принципи в решаването на проблеми в своята политика. В изключително критичен исторически момент съвещанието спаси партията, китайската Червена армия и революцията. Това бе жизненоважна повратна точка в историята на ККП и Червената армия.

5. Движението за коригиране на стила на партията в Янан и Седмия конгрес на ККП

Движението за коригиране на стила на партията в Янан бе първото подобно действие в историята на ККП. През май 1941 г. Мао Дзъдун представи доклад със заглавие „Промени в стила на учене“ на съвещанието на старшите кадри на партията, което постави началото на Движението. На 6-ия пленум на 7-ия ЦК на ККП от 20 април 1945 г. бе прието „Решение за някои въпроси от историята“. Движението бе от важно значение в историята на партията и представлява голямо иновативно начинание в изграждането на партийната система. Чрез него партията установи базирана на фактите и истината идеологическа линия на диалектическия материализъм, около която се обединиха всичките ѝ кадри.

Седмият конгрес на ККП обобщи историческия опит от над 20-годишното криволичещо развитие на новата демократична революция в Китай, формулира правилната линия, програма и стратегия на партията и поправи погрешното мислене на членовете ѝ. В резултат на това всички кадри, особено високопоставените, осъзнаха задълбочено закономерностите в развитието на демократичната революция в Китай и се постигна безпрецедентно обединение на всички членове на партията около марксистко-лениниската философия и идеите на Мао Дзъдун. Всичко това постави политическа основа за победата на Китай във войната срещу японските агресори и успеха на демократичната революция в цялата страна.

6. Основаването на Китайската народна република

Под ръководството на ККП китайският народ, включително и всички етнически групи в страната, свали от власт империализма, феодализма и бюрократичния капитализъм, спечели победа в новата демократична революция и основа Китайската народна република(КНР), което постави началото на нова ера в историята на Китай, сложи край на унизителната история на нападения и поробване в продължение на повече от 100 години и Китай действително стана независима държава. Оттогава китайският народ е господар на своята държава, добави нови сили към световния мир, демокрацията и социализма и вдъхнови борбата за освобождение на потиснатите нации и народи по света.

7. Политиката на реформа и отваряне към света и социализма с китайски специфики

След края на Културната революция Китай бе изправен пред строги изпитания и големи трудности. Носейки високо знамето на социализма, ККП взе историческото решение за въвеждането на политиката на реформа и отваряне на държавата към света.

Тогавашният китайски лидер Дън Сяопин я нарече „втора революция в Китай“. Цел на революцията бе да се освободят производителните сили, а реформата бе като мярка за самоусъвършенстване и развитие на социалистическата система. Следователно реформата е важна съставна част от великата социална революция, водена от Китайската комунистическа партия.

Фактите изцяло показват, че политиката на реформа и отваряне се води задълбочено чрез непрекъснато обобщаване на опита, а социалистическата система на Китай се усъвършенства непрестанно чрез реформите. Това е и най-важната политическа и институционална гаранция за големите постижения в каузата на социализма с китайски специфики.

Класация