ККП черпи сили и мъдрост за бъдещето от историята (трета част)

2021-05-18 09:42:51

Социализмът с китайска специфика е основното постижение в борбата на ККП и китайския народ. От създаването на КНР, забогатяването на хората до изграждането на мощна държава, ККП прокара социалистическия път, формира социалистическите теория, система и култура с китайски характеристики. Китайският социализъм е фундаментално постижение на партията и народа, преминало през неизказани трудности и заплатило огромна цена. Той е израз на диалектическото единство на теорията на научния социализъм и историята на социалното развитие на Китай. Корените му са пуснати в китайската земя и това е желанието на китайския народ. Той е приспособен към реалната ситуация и прогреса на Китай.

Социализмът с китайска специфика се формира в рамките на политиката на реформи и отваряне през изминалите 40 години, на фона на непрекъснатото проучване през изминалите 70 години след основаването на КНР, през последните 100 години след социалната революция под ръководството на ККП, в постепенното израстване на китайската нация през изминалите 180 години, в развитието на световния социализъм през изминалите 500 години, както и на фона на 5000-годишното наследство на китайската цивилизация. Трябва да го ценим, да го отстояваме и развиваме непрекъснато.

Както историята, така и практиката многократно доказват, че социализмът с китайска специфика е не само постижение на ККП и ръководения от нея китайски народ, но включва и други успехи на по-високо ниво. Основният резултат от усилията на китайския социализъм са натрупаните успехи в различни области през изминалите сто години. Като цяло социализмът с китайски характеристики е концентриран израз на всички постижения в историята на партията при съвременните условия и демонстрира основната тенденция в развитието и същността ѝ.

Отстояването и развитието на социализма с китайска специфика означава подкрепа, обединяване и развитие на вече постигнатите резултати. Разклащането му ще доведе до унищожаване на всички успехи и дори до граждански конфликти. Дългосрочното придържане към непрекъснатото му развитие е от историческа и практическа необходимост, както и основна гаранция за ефективното преодоляване на различните трудности, рискове и предизвикателства по пътя и създаването на по-добро бъдеще.

И историята, и реалността ни показват, че окончателната победа в социалната революция преминава през дълги, сложни и трудни исторически процеси. Вчерашният успех не е вечен, а славата от миналото не е гарантирана и в бъдещето. Великото възраждане на китайската нация не може да бъде постигнато с лекота и фанфари. Пътят напред няма как да е плавен и цялата страна трябва да е готова за все по-големи усилия. С напредъка и развитието се появят повече нови проблеми, възникват повече рискове, предизвикателства и непредсказуеми ситуации. Всичко това изисква от партията смело да изследва и задълбочава развитието с реални действия, непрекъснато да обогатява практиката, теориите, националните и съвременни специфики на китайския социализъм, като и да не забравя първоначалните цели, имайки предвид мисията и придвижвайки великото възраждане на китайската нация при новите исторически условия.

Поглеждайки назад към славната история на ККП от изминалите сто години, китайците се чувстват изключително горди от светлите перспективи за великото възраждане на нацията и са изпълнени с доверие. Сто години след основаването на ККП Китай постигна големи успехи в изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние във всички аспекти, което е голяма крачка напред към възраждането на китайската нация.

Заставайки на нова отправна точка в историята, ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, ръководи 1,4 милиарда китайци на новия старт в изграждането на модерна социалистическа държава, като отправя ясен призив за втората си стогодишна цел. Петото пленарно заседание на 19-ия ЦК на ККП разгледа и одобри „Предложенията на партията за формулиране на четиринадесетия петгодишен план за националното икономическо и социално развитие и дългосрочните цели до 2035 г. ", които очертават грандиозен план за бъдещето на страната. Под силното ръководство на ЦК на ККП и генералния му секретар Си Дзинпин, цялата партия и народ, включително и различните етнически групи, ще координират цялостната стратегия за великото възраждане на китайската нация и безпрецедентните, но невидими промени в света през изминалия век, ще осъзнават задълбочено новите характеристики и изисквания, породени от основните противоречия и промени в обществото, както и новите предизвикателства, предизвикани от усложняващата се международна обстановка, ще се запознаят по-добре с възможностите и рисковете, и базирайки се на основните условия на първичния стадий на социализма, ще поддържат стратегическата стабилност, ще са усърдни в работата, ще схванат закономерностите на развитието и ще продължат борбата, ще използват възможностите, ще се справят с предизвикателствата, ще търсят предимствата и ще избягват недостатъците, смело ще се стремят към начертаните цели.

Китай има уникални политически и институционални предимства и е способен на още по-голямо чудо. От 2020 г. до 2035 г., основавайки се на изграждането на общество със средно ниво на благосъстояние във всички аспекти, Китай ще се стреми през следващите 15 години да реализира в основни линии социалистическата модернизация. След реализирането на целта, икономическата и научно-технологична сила на страната ще се повиши осезаемо и Китай ще се превърне в една от най-иновативните държави в света, правото на гражданите да участват в политическия живот и социалното развитие ще бъде изцяло гарантирано, ще бъдат изградени правови държава, правителство и общество, управленческите система и способности ще бъдат усъвършенствани и модернизирани, социалното ниво ще бъде по-високо, меката сила по-голяма и влиянието на китайската култура по-широко и дълбоко, а народът ще се радва на заможен живот, като делът на групата със средни доходи ще се увеличи значително, разликата в развитието между градските и селските райони ще бъде много по-малка, всички хора ще се възползват от основните обществени услуги, ще се формира в основни линии съвременният модел на социално управление. Обществото ще бъде жизнено и хармонично, екологичната среда по-добра и целта за изграждането на красив Китай постигната.

От 2035 г. до средата на века, за 15 години на основата на модернизацията Китай ще се превърне в просперираща, демократична, цивилизована, хармонична и красива модерна социалистическа държава. Тогава материалната, политическа, духовна, социална и екологична цивилизация ще бъде всеобхватно усъвършенствана, а системата и способностите за управление на държавата модернизирани, превръщайки Китай във водеща национална сила със световно влияние, всички хора ще се радват на по-щастлив и безопасен живот, а китайската нация ще стои на по-високо сред народите по света с гордо вдигната глава.

Историята доказва, че ККП е не само способна да разбие старото, но и да гради новото. Историята доказва също, че една марксистка управляваща партия, която винаги е била в челните редици на епохата, искрено подкрепяна от народа, има смелостта да се самоусъвършенства и може да устои на изпитанията на всяка буря. Тя е енергична и със сигурност ще обедини и ръководи китайския народ в непрекъснатото задълбочаване на социалната революция, по пътя към великото възраждане на китайската нация и социализма с китайска специфика.

Класация