Туризмът прави живота и света по-красиви

2021-04-27 10:13:38

Под това мото е видео- и фото изложбата, представена през целия месец април от Китайския културен център в българската столица София, който е единствен за всички страни от Централна и Източна Европа. Видео-материалите и клиповете, стотиците атрактивни фотоси показват най-добрите и успешни практики на различни китайски области и провинции в усилията за намаляването на бедността чрез стимулиране на туризма.

Онлайн инициативата на Китайския културен център в София показва фотоси и видеоматериали, които представят различни аспекти от живота в „малките и по-бедните райони”. Посланието е възможността да се види екологичната народна култура и обвързания с природната среда живот, които тези райони предлагат на туристите.

Освен като още един начин за справянето с бедността в Китай, това е и един от начините за стимулирането на туризма в света.

Премахването на бедността е обща мисия на човечеството. КНР полага постоянни усилия за борбата и премахването на бедността. И тези усилия се увенчават с успех.

КНР е допринесла с повече от 70% за намаляването на бедността в световен мащаб, приносът й е значителен и за реализирането на целите на ООН за развитие през настоящето хилядолетие.

Ето няколко конкретни примера: в края на 2019 г. бедността сред населението в селските райони на Китай е намаляла от 98,99 милиона в края на 2012 г., до 5,51 милиона. Измерено в проценти – това означава намаляване на бедността от 10,2% през 2012 г. на 0,6% през 2019.

В процеса на бързото развитие на световната туристическа индустрия, се наблюдава задълбочаване степента на интеграция между туристическата индустрия и икономиката. От една страна туризмът носи на пътуващите удоволствие и разнообразие, от друга – той допринася за намаляването на бедността чрез безпрецедентна отговорност и осъзнатост към бъдещето, непрестанно допринася все повече за нейното намаляване.

Като важна част от намаляването на бедността в Китай, културната и туристическата индустрия постепенно се превръщат от поддържаща в основна сила. Китайският опит за намаляване на бедността в туризма има положително референтно значение за намаляването на бедността в туризма в световен мащаб.

Онлайн изложбата организирана от Китайския културен център в София обхваща триизмерни разнолики и всеобхватни локални модели и процесите на развитие на икономиката в тези региони. Видео-материалите и фотосите показват и част от положителните резултати за местното население от развитието на туризма.

Добрите практики за намаляване на бедността са както от централните, така и от западните региони и източните райони, с участието на Вътрешна Монголия, Гансу, Цинхай, Съчуан, Тибет, Хънан, Гуанси, Хубей, Хунан, Фудзиен, Хайнан, Гуейджоу и други провинции. Могат да се видят и снимки от природните красоти и традиционната китайска култура от най-гъсто населената провинция Хънан, както и от град Санмънся и окръг Гушъ в Синпян.

През месец април т.г., всички любители на китайската традиция и култура не само от България, от страните в ЦИЕ и от цял свят, могат да се запознаят с ролята на туризма и положителните промени и успехи, които той носи в борбата на Китай за намаляването на бедността.

Онлайн инициативата е разделена на седем части и може да се види на официалната Интернет страница на Китайския културен център в София - http://bg.cccsofia.org (China Cultural Center in Sofia), както и на официалните страници на ККЦ във Facebook, youtube и други платформи.

Класация