ККП черпи сили и мъдрост за бъдещето от историята (първа част)

2021-04-20 09:19:15

Тази година се навършват 100 години от основаването на Китайската комунистическа партия. На провелото се на 20 февруари 2021 г. заседание на Централния ѝ комитет генералният ѝ секретар Си Дзинпин призова членовете на партията да се запознаят подробно с историята ѝ. Речта му бе посветена изцяло на стогодишнината от създаването на ККП, на историческата пресечна точка на целите за развитие през "двете столетия" и координирането на стратегията за възраждане на китайската нация и безпрецедентните промени през века. Той насочи вниманието към голямото значение от изучаването на историята на ККП.

Със своята славна стогодишна история ККП се превърна в най-голямата марксистка управляваща партия в света. Тя е на власт в най-голямата социалистическа държава повече от 70 години и има над 91 милиона членове. Партията си е поставила за цел да осъществи велики постижения за китайската нация, а сто години са най-добрата възраст. Тя през цялото време е на предна линия в преодоляването на трудностите, ръководи китайския народ и е непобедима. Генералният ѝ секретар Си Дзинпин посочи, че историята на партията е най-яркият и убедителен учебник. Благодарение на големите победи, постигнати от китайския народ под нейно ръководство, 5000-годишната китайска цивилизация върви по пътя на всеобхватната модернизация, а културата сияе с нова жизнена сила. Китай, една от държавите с най-многобройно население, прокарва правилен път за реализиране на социалистическите теории, а през 21 век проява нова жизненост. Постиженията през 70-те години след основаването на Китайската народна република са очевидни за целия свят. Най-голямата развиваща се държава в света се справи с бедността и стана втората по големина икономика само за 40 години, което бе едно големите чудеса в човешката история. 100-те години са знак, че ККП е прогресивна партия, която е отворена за напредничавите теории, следва историческите тенденции, поема необходимите отговорности и е готова на големи жертви. Китайският народ не е в състояние да се справи с реакционните сили, не може да върви в правилната посока в този непрекъснато променящ се свят, няма как да промени съдбата си и страната няма как да се обедини и просперира по пътя на социализма без ръководната роля на ККП. Всички членове на партията трябва да се придържат към идеите на социализма с китайска специфика, да поставят народа преди всичко, да продължават да се борят смело и да се стремят към осъществяването на великата цел за възраждане на китайската нация, подчерта Си Дзинпин.

Историята е най-добрият учител, а историята на ККП е най-вълнуващата страница в съвременната история на Китай. Партията обединява и ръководи хората, гради блестящата китайска цивилизация с новите си постижения. Генералният секретар на ККП Си Дзинпин посочи, че когато се напредва, не бива да се забравя за извървения път. „Независимо колко далеч стигаме в славното бъдеще, не трябва да забравяме миналото и защо сме поели по този път. Благодарение на развитието през изминалите хилядолетия, китайската нация изгради една великолепна цивилизация, даде своя изключителен принос за човечеството и се превърна в една от най-великите нации в света.“ През своята съвременна история китайската нация премина през безпрецедентни страдания. Изправени пред трудностите, безброй деятели с високи идеали продължават да изследват и дори отдадоха живот си в търсене на път за спасяване на страната и народа. За съжаление обаче те не можаха да постигнат тази цел. Основаването на Китайската комунистическа партия през 1921 г. бе голямо събитие, което промени изцяло посоката, процеса на развитие и съдбата на китайската нация, както и тенденцията и модела за световното развитие. В момента Китай повече от всякога е по-близо до реализирането на целта за великото възраждане на нацията и е по-уверен и способен, че това ще се случи.

Генералният секретар на ККП Си Дзинпин посочи, че социализмът с китайска специфика е носител на идеалите и проучванията на няколко поколения китайски комунисти, на дългогодишните желания и очаквания на безброй деятели с високи идеали. Той е олицетворение на борбата и жертвата на стотици милиони хора. Това е неизбежен избор на съвременното китайско общество. Историята доказа, че единствено социализмът може да спаси Китай, единствено социализмът с китайска специфика може да ръководи развитието на страната и единствено, отстоявайки и развивайки го, може да се реализира великото възраждане на китайската нация.

Си Дзинпин посочи също, че трябва да се имат предвид 5000-годишната история на китайската цивилизация, 500-годишната история на световния социализъм, 180-годишната история на усилията на китайския народ и 100-годишната борба на Китайската комунистическа партия, 70-годишното развитие на Китайската народна република, 40-годишната политиката на реформи и отваряне, както и историческите постижения и промени, които са се случили по време на социализма с китайска специфика през новата ера.

През своята 100-годишна история ККП споделя с китайския народ радостите и неволите и се борят рамо до рамо. Генералният ѝ секретар Си Дзинпин посочи: „Вековната история на нашата партия е знак за реализирането на първоначалната мисия и обща съдба на партията и народа. Всички усилия, всяка борба и жертви от последните 100 години са направени за щастието на хората и националното възраждане. Добрите връзки с народа са основа в работата на партията, а позицията на народа е основна за политическата ѝ позиция. Трябва да настояваме за единство между спазването на закономерностите на социалното развитие и доминиращия статут на народа, за единството между стремежа към високи идеали и интересите на преобладаващото мнозинство от народа, за единството между реализирането на поставените цели и интересите на хората и никога да не се отделяме от народните маси. Трябва да сме заедно в благоденствието и трудностите. Резултатите от реформите и развитието трябва да са от полза за целия народ, всички хора да просперират заедно, за да може партията да обедини всички 1,4 милиарда китайци за великото възраждане на китайската нация.“

Генералният секретар Си Дзинпин каза също, че единствено чрез разбирането и зачитането на историята е възможно да се уловят по-добре възможностите на настоящето, да се напредва в крачка с времето и да се гради по-добро бъдеще. „Историята на партията трябва да се изучи много подробно и да се вземат необходимите поуки от натрупания опит, да се разберат правилно основните събития и важни фигури. Доверието към нея се задълбочава и се укрепва ръководната ѝ роля чрез осъзнаването на инициираните от нея големи каузи и непрекъснатото ѝ популяризиране, от основната ѝ цел и дългосрочната практика да служи всеотдайно на народа.

Обръщането на погледите назад към историята няма за цел да се търси утеха от успехите, нито да се намерят оправдания за избягване на трудностите и проблемите, с които се сблъскваме днес, а да се обобщи натрупаният опит, да се осъзнаят закономерностите, да се укрепят силите и да се върви напред. Си Дзинпин посочи, че историята се развива, следвайки определени закономерности, но хората не са напълно пасивни. Един от изводите, до които е стигнала ККП в своята 100-годишна история е, че трябва да се развива и укрепва стъпка по стъпка, непрекъснато да извлича поуки от миналото, да подобрява способностите си за преодоляване на рисковете и предизвикателствата. За да се справи по-добре с различните предвидими и непредвидени рискове и предизвикателства по пътя, партията трябва да получи вдъхновение от историята и да намери начини за победа над враговете.

Класация