Чън Джуни се радва на интереса към чуждите езици в училищата

2021-03-16 13:38:29

Образованието винаги е гореща тема на двете сесии през последните години. Освен това все повече училища въвеждат в програмата си часове по чужди езици. Дали това е от полза за младежите? Как да се балансира обучението по китайски и чужди езици? На тези въпроси отговори Чън Джуни, член на КНПКС и директор на Института по чужди езици към Китайската академия за социални науки.

Той подкрепи разширяването на образователната система с въвеждането на повече чужди езици в училищата. Според Чън Джуни идеята да се разнообрази учебната програма е добра. Той каза, че изучаването на повече чужди езици ще запознае учениците с културата и нравите на други народи и е в съответствие с отварянето и инклузивността на Китай, многостранността и споделената съдба на човечеството.

Същевременно Чън Джуни подчерта, че при изучването на родния и чуждите езици няма конфликт. Според него, колкото по-добре човек знае майчиния си език, толкова по-високо ще е нивото му на владеене на чуждия.

Чън посочи, че начинът на мислене е тясно свързан с основата не един език. Китайският например е основната връзка за наследяване на китайската култура, затова учителите и съответните отдели носят отговорността да го защитават и развиват. Един от най-важните аспекти при обучението по китайски език е да се насърчат младежите да четат повече, особено класически творби. Чън Джуни каза също, че не е против електронните книги, но хартиените според него предоставят възможност за по-задълбочен анализ и препрочитане. Освен това не увреждат зрението. Връщането към хартиените книги и класическите творби ще помогне на младежите да се задълбочат в съдържанието им и да развият любов към четенето, уверен е Чън Джуни.

Класация