Китай ще засили международното сътрудничество в защитата и изследването на културните реликви

2021-03-16 13:37:10

През последните години Китай непрекъснато засилва международното сътрудничество в областта на защитата и изследването на културните реликви. Съвместни археологически разкопки, изложби на културни ценности в чужбина, обмен между музеите и на кадри, връщане на национални съкровища - всичко това съдейства за по-силното международно влияние на китайската култура. Как да се разпространява тя с помощта на съвременните технологии? Делегатите на четвъртата сесия на 13-ия НК на КНПКС активно дадоха своите предложения.

2020 г. бе изключително предизвикателство за музеите по света. Според два доклада на ЮНЕСКО и на Международната асоциация на музеите, представени на Международния ден на музеите, около 90% от музеите по света са затворили заради пандемията от новия коронавирус. Според статистиките за септември миналата година, 6% от тях няма да отворят повече, а за 18% съществува такава вероятност.

Членът на КНПКС и заместник-председател на Международния съвет на музеите Ан Лайшун заяви, че усилията на китайските музеи в овладяването на епидемията са получили световно признание.

Той обясни, че на Международния ден на музеите през 2020 г. председателят на Международния съвет на музеите специално е изпратил видео обръщение, в което казва, че китайските музеи са „образец“ за света в борбата с пандемията. „Те първи събраха спомени и документи за борбата със заразата и предложиха различни проекти за изложби“, каза Ан Лайшун.

Същевременно обменът и сътрудничеството между китайските и чуждестранни музеи продължи въпреки пандемията. През декември 2020 г. в Шанхай бе открит Международен център за проучвания и обмен на музеите към Международния съвет на музеите. Той е първият подобен в света. Ан Лайшун заяви, че в постепидемичната епоха Китай ще продължи активното сътрудничество със света и ще търси възможности за развитието на музеите.

Според него първо трябва да се съберат данни за реалното, средносрочно и дългосрочно влияния на кризата върху музеите, степента и областите, върху които са оказали въздействие. Така ще могат да се дадат професионално мнение и предложения на държавите как да създадат подобни политики. Второто нещо, което е необходимо да се направи, е да се помисли за новите възможности, например очакванията на посетителите, обновяването на предлаганите услуги, как да се повлияе на общественото и икономическото развитие.

През последните години международното сътрудничество в областта на културните реликви продължава да се развива. Според данни на китайското Управление за защита на културните реликви, през 13-та петилетка представители на 30 организации, свързани с културата и музеите в Китай, са посетили 24 държави и са провели над 40 съвместни археологически разкопки. Пекин активно засилва защитата и реставрирането на исторически обекти в чужбина. Освен това държавите, които участват в съвместни проекти с Китай вече са 11. Изложбите на китайски културни реликви в чужбина се превръщат в „държавна визитка“ за културния обмен. 23 държави са подписали междуправителствени споразумения с Китай за предотвратяване на кражби, разкопки и незаконен внос и износ на културни ценности. Освен това САЩ, Великобритания, Италия, Япония, Турция и Египет върнаха над 1300 изгубени културни реликви на Китай.

Според члена на КНПКС и директор на музея на провинция Хънан Ма Сяолин е необходимо да се разшири и задълбочи международното сътрудничество в сферата на музеите и да се повиши китайското влияние в международните археологически проучвания.

Според него в момента китайските археолози не познават добре ситуацията в други държави с древна история, което ограничава влиянието на страната в тази сфера. Това се оказва и пречка за стандартите и системата за оценяване на културата. Затова според Ма Сяолин трябва да се подготвят повече млади археолози с по-отворени виждания.

Той каза още, че през последните години китайските зрители проявяват все по-голям интерес към историческите телевизионни сериали, повече младежи имат желание да изучават археология в университетите, а потребителите на интернет в чужбина искат да научат повече за китайската култура. Служителите в сферата на културата и музеите трябва да популяризират традиционната култура на Китай и да съчетаят науката и технологиите, медиите, интернет и иновациите в създаването на качествени културни продукти.

Ма Сяолин подчерта, че е необходимо да се засили популяризирането на китайската култура, както и да се насърчи интереса на младежите към нея и към археологията. „Например напоследък музеят на провинция Хънан представи сувенира „археологическа сляпа кутия“, който бе посрещнат много добре на пазара и вече са продадени над 130 хиляди бройки. Целта е да се добавят културни елементи, за да се привлече вниманието на младежите към историята и археологията, за да може те да ги опознаят и да се гордеят със своята древна култура“, каза Ма Сяолин.

Класация