Китай въвежда нови правила за защита и опазване на уникални исторически зони

2021-03-09 14:05:39

Актуализирани разпоредби за защитата на историческите и културни зони в Пекин влязоха в сила тази седмица, подчертавайки решимостта на столицата да опази уникалните си райони.

Като световно известен град и въплъщение на китайската цивилизация, Пекин беше одобрен като един от първите национални исторически и културни градове през 1982 г., каза Джан Цин, заместник-директор на ПК на Пекинското събрание на народните представители.

За да се продължи актуализирането на местните разпоредби, които са в сила от 16 години насам, идеите и изискванията за защита на историческите и културни градове ще бъдат преобразувани в институционални правила, което ще подобри по-нататъшно опазването на духа и облика на китайската столица.

Новите разпоредби ясно посочват, че обхватът на защитата на пекинските исторически и културни зони покрива всички административни райони.

Като стриктно гарантират, че исторически значимите зони няма да бъдат разрушавани повече, новите правила целят да опазят цялостния им облик, казват още местните власти.

В началото на 2021 г., две улици, с история от повече от 700 години в центъра на Пекин, бяха отворени отново след ревитализация и ремонти. Една от тях е „Гулоу Сидадзие“, известна още като Западната улица на Барабанената кула, в пекинския квартал Сичън.

Хъ Сяндун, 75-годишен местен жител каза: „Преди три години мястото не изглеждаше така. Имаше коли навсякъде. Пълна бъркотия“. Той прекарва по-голямата част от живота си в района и е засвидетелствал трансформацията на улицата от хаос към ред.

Улица „Гулоу Сидадзие“ е запазила първоначалната си ширина от преди 700 години. Но с разрастването на незаконните сгради и паркиране, улицата ставаше все по-шумна и задръстена.

За да подобри ситуацията, квартал Сичън стартира тригодишен план за действие, целящ внасяне на ред и съживяване на древния чар на улицата през юни 2017 г.

Планът обхващаше множество аспекти, като разрушаване на незаконните постройки, премахване на нерегламентираните магазинчета и прекратяване на нелегалното паркиране на автомобили.

През изминалите три години, 308 незаконни сгради по улицата, простиращи се на площ от 13 900 квадратни метра, бяха разрушение. Освен това 214 незаконни рекламни бордове и 212 неодобрени магазини са били обработени.

„Преди повече от десетилетие, „Гулоу Дадзие“ беше улица, където паркирането на автомобили беше забранено, но правилото трудно се прилагаше. Незаконното паркиране постепенно се усложняваше“, каза представител на местната власт, която работи по тригодишния план.

Голям брой местни живеят в хутунги или други малки улици, типични за района, които си накупиха коли, но нямаше къде да ги паркират. Затова ги спираха по тротоарите на „Гулоу Дадзие“.

Повече от 600 автомобила бяха паркирани незаконно по протежението на 1,7-километровата улица в пиковите часове, което принуждаваше пешеходците да рискуват да минат по пътя.

След извършени разследвания и проучвания, квартал Сичън мобилизира компаниите и обществените институции в района да споделят част от паркоместата си с жителите в крайна нужда. Това спомогна за разрешаване на въпроса със задръстването по улицата.

„Насърчаването на новия тип урбанизация, с приоритет върху хората, и прилагането на план за действия за обновяване на градовете са важни национални стратегии в 14-ия петгодишен план за икономическо-социално развитие (2021-2025 г)“, каза заместник-директорът на Пекинската комисия по градоустройство и природни ресурси.

Обновяването на градовете не е въпрос само на физическо и пространствено разрушаване и ремонт. Това е и систематичен проект за насърчаване на устойчивото и висококачествено развитие и управление на града.

„Трябва да се основаваме на реалностите в Пекин, да продължим да изследваме, обогатяваме и подобряваме нашите политики и мерки, което изисква съгласуваните усилия на правителството, пазара и обществото“, каза още заместник-директорът.

Класация