Иновациите са важни за културните продукти в новата ера

2020-11-19 09:07:07

Културните продукти са важен начин за включване на културните ценности в ежедневието на хората и тази тенденция през последните години се развива активно от китайските музеи, удовлетворявайки все по-високите търсения на обществото.

„Културните сувенири в новата ера трябва да следват традициите, но в същото време да са иновативни“, каза Луо Дзин, директор на отдел „Музеи и социално наследство“ към Държавното управление за защита на културното наследство. Тя заяви, че културните продукти са най-активната област по отношение на културата и музеите. Те са красиви и в същото време запознават хората с историята и събуждат чувство на наслада.

През 2019 г. Държавното управление за защита на културното наследство публикува насоки за авторските права и търговските марки, което разреши на компаниите да използват ресурсите на музеите и да създадат свои културни продукти в съответствие със закона. Но в момента някои от тях не са с добро качество, връзката им с културата не е много ясна и не се различават особено от продуктите на други фирми.

Според Луо Дзин трябда да се рационализира начинът за определянето и откриването на продуктите, както и разпределението на работата.

Заместник-директорът на Забранения град Лоу Уей сподели опита на музея в тази сфера от изминалите година. „В бъдеще трябва да се акцентира върху ефекта, който предизвикват продуктите върху обществото, и това да се съчетае с икономическата страна на въпроса. Различните страни трябва да поддържат контакти и да се стремят към по-добри резултати.“

Су Бомин е заместник-директор на изследователския институт към Академия Дунхуан. Според него през последните години тяхната институция води различни дейности свързани с ресурсите, авторското право, търговските марки и дигитализацията. През 2021 г. ще се разширят начините за съчетаване на онлайн и офлайн културните продукти, за да се популяризират сред обществото, подчерта Су Бомин.

При създаването на нови културни продукти от съществено значение е устойчивото сътрудничество между музеите и компаниите. Според Луо Дзин това е единственият начин да се отговори на различните нужди на пазара.

Класация