Китайските музеи се намират в най-добрия си период на развитие

2020-11-06 09:35:01

Наскоро в Нанкинския музей бе отбелязан Международният ден на музеите. По време на специалната церемония, с който бе даден стартът на дейностите по този случай, директорът на Държавното управление за защита на културното наследство Лю Юджу каза пред журналисти, че китайските музеи се намират в най-добрия си период на развитие.

За първи път тази година Международният ден на музеите в Китай бе отбелязан с комбинация от онлайн и офлайн дейности, свърза традиционната култура и модерните технологии и предава на живо чрез 5G мрежата от музеите, което предостави разнообразен културен калейдоскоп на китайците, които имаха възможност да научат повече за развитието им и да ги „посетят“ от вкъщи.

От „13-та петилетка“ насам развитието на китайските музеи постигна очевидни успехи. На церемонията по случай Международния ден на музеите Лю Юджу посочи някои статистики. „До края на 2018 г. в цялата страна са регистрирани 5 535 музея, което е със 181 повече спрямо миналата година. 1710 от тях са частни. През миналата година бяха организирани 28 600 изложби, 334 600 образователни дейности, посетени от около 1,2 милиарда души, което е увеличение със 100 милиона спрямо 2018 г.“

От „13-та петилетка“ насам в Китай на всеки два дни се появява по един нов музей, което означава, че на всеки 250 000 души се пада по един музей. „С подкрепата на правителството и усилията на музейните служители постиженията на китайските музеи са очевидни и те се намират в най-добрия си период на развитие“, заяви Лю Юджу, добавяйки, че в усилията да бъде овладяна епидемията от новия коронавирус музеите от цялата страна са организирали над 2 000 онлайн изложби, като общият брой на преглежданията надмина 5 милиарда. В същото време музеите започнаха да събират материали, отразяващи усилията за справяне със заразата, което е знак за общите усилия да се съхранят културните реликви.

Според Лю Юджу от „13-та петилетка“ насам развитието на китайските музеи има четири особености.

Облагите и равноправието са очевидна характеристика на китайските музеи, каза той. През изминалата година музеите в цялата страна организираха 28 600 изложби, 4 929 от тях бяха безплатни за посетителите, чийто общ брой за годината бе около 1 милиард души. Китайските музеи обръщат специално внимание на посетителите като предоставят равноправни услуги за всеки, гарантират основните културни права на народа. Всичко това е цел и мисия на музеите в Китай, каза още Ли Юджу.

Разнообразното сливане стимулира и показва функциите и ролята на музеите. Съдържанието и формите на изложбите, които организират те, са все по-богати, като качеството се подобрява непрекъснато. Музеите се посещават от хора от различни възрасти. Телевизионни предавания като „Съкровищата на държавата“ и „Концерт на националните съкровища“ привличат все повече зрители и показват жизнеността на традициите и съвремието.

Реформите и иновациите стимулират модернизирането и интелектуалните процеси в музеите. Те използват големите данни, облачните платформи, изкуствения интелект и други нови технологии и методи. „Онлайн изложбите“ стават все по-популярни в мрежата. Музеите са се превърнали в база за интелектуално производство и разпространение на знания, както и „бърза платформа“ за качествено развитие.

Музеите стъпват на световната сцена чрез обмена и споделянето на опит. По време на „13-та петилетка“ китайските музеи организираха над 300 изложби с културни реликви в страната и чужбина, което увеличи международното влияние на китайската култура. Обменът и сътрудничеството между музеите от страните в обхвата на инициативата „Един пояс, едни път“ се засилват. С по-уверения си, открит и инклузивен подход китайските музеи са в центъра на международната сцена.

Главната тема на тазгодишния Международен ден на музеите бе „Равноправни музеи: разнообразие и инклузивност“. Музеите в цялата страна организираха разнообразни и богати събития, изградиха платформа за контакти и взаимодействие между музеите и посетителите, благодарение на което предоставиха богат калейдоскоп и увеличиха информираността на гражданите за стимулирането на социалното равноправие и разнообразното и инклузивно развитие.

На церемонията, която даде начало на свързаните с Международния ден на музеите дейности, Лю Юджу направи няколко предложения за бъдещото развитие на китайските музеи.

Той препоръча да се стимулират разработките и въвеждането на становища за реализирането на реформите и развитието на музеите, да се разработят планове за културните реликви през „14-та петилетка“, да се съдейства за изграждането и обновяването на основните музеи, да се засилят изграждането на система за управлението им и управлението на качеството, както и да се стимулира модернизирането им.

Ли Юджу предложи също да се усъвършенства системата за услуги и да се повиши нивото им, да се разширяват системите свързани с публичните услуги в сферата на културата и социалното образование, все повече музеи да станат безплатни, да се подкрепи развитието на частните музеи, музеите да увеличат своята роля в борбата с бедността, развитието на селата и културния туризъм, както и всеобхватно да се повиши нивото на социалните им услуги.

Третото предложение на Ли Юджу бе да се използват съвременните информационни технологии, да се засили изграждането на интелигентни музеи, да се изгради платформа за „онлайн изложби“, да се стимулира развитието на културните и творчески продукти, да се изгради система за създаването и разпространението на информация за новия тип музеи, както и да се предоставят по-качествени, разнообразни и удобни културни продукти за обществото.

Последното предложение на директора на Държавното управление за защита на културното наследство бе да се гарантира безопасната работа, да се повишат уменията за реагиране при извънредни ситуации и нивото на управление на съвременните музеи.

Лю Юджу посочи още, че 2020 г. бележи края на „13-та петилетка“. Това е годината, в която трябва да се реализира целта за всеобхватно изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние и тя е изключително важна за китайските музеи. „Трябва всестранно да стимулираме реформите и развитието на музеите и да задоволим по-добре изискванията на народа в тази сфера“, подчерта Лю Юджу.

Класация