Дигиталната култура предоставя нови възможности за потреблението след епидемията

2020-10-12 09:11:54

Заради влиянието на епидемията от новия коронавирус икономическото и социално развитие в много страни бе изправено пред сериозни предизвикателства. В същото време дигиталната култура показа своята силна жизненост. Как да се стимулира икономическото възстановяване след епидемията чрез нов тип консумация? Тази тема бе във фокуса на различните обществени кръгове.

Епидемията ускори преструктурирането на новите форми култура. Според бившия директор на Института за литература към Шанхайската академия за социални науки Жун Юемин, заразата ще стимулира преминаването на традиционната културна и развлекателната индустрия към онлайн икономически формати, което ще доведе до реорганизация и регулиране на офлайн икономическите формати. „Ускореното преструктуриране и развитие на новите форми на китайската културна индустрия е изправено пред важни възможности и големи предизвикателства. Едни от предимствата му са мащабния пазар и многолюдното население, както и недостатъците и дисбалансът в индустриалното развитие. За да се ускори преструктурирането, трябва да се преодолеят предизвикателствата и проблемите“, добави Жун Юемин.

Наскоро се проведе онлайн симпозиум на тема „Нов тип културна консумация при възстановяването на икономиката след епидемията: Делтата на река Яндзъ“. На него Жун Юемин посочи, че епидемията е предоставила нови възможности за ускореното интегрирано развитие на културната индустрия по делтата на река Яндзъ. Технологичните предимства на новите форми онлайн икономика могат да помогнат за преодоляването на проблемите при интеграцията на индустрията в традиционните райони. В бъдеще районът по делта на река Яндзъ трябва да се възползва от новите възможности, за да развие онлайн икономиката и новите форми на култура, както и да обърне внимание на четири аспекта: стимулиране на потока от ресурсни елементи, по-важна роля при разпределението на ресурсите на пазара, координиране на регионалните политики за надзор, засилване на индустриалното сътрудничество, използвайки местните предимства, и създаване на нова форма за качественото развитие на културната индустрия.

Участниците в симпозиума се фокусираха върху настоящата ситуация и бъдещето на дигиталната култура. Те обсъдиха новите форми на потребление в сферата след епидемията и потърсиха начини за стимулиране на икономиката чрез тях.

Главният изпълнителен директор на компанията „Supergen Investment“ У Лихуа сподели своята гледна точка относно кризата и възможностите, които предлагат електронните спортове. Според него предимствата на тази индустрия са очевидни. Управата на някои райони въведе съответни политики в подкрепа на електронните спортове, което допринесе за организирането на повече състезания и укрепи бизнеса. Освен това електронните спортове също са изправени пред някои трудности и проблеми заради епидемията, в провеждането на състезания и бизнес сътрудничеството например, което е предизвикателство за управленческите умения. У Лихуа изрази увереност, че перспективите за развитието на индустрията след пандемията са благоприятни.

Новите технологии и навици на потребление предоставиха нови възможности. Според заместник-ректора на Нанкинската академия по изкуствата Ли Сянмин много хора са на мнение, че след епидемията ще се появи „отмъщаващо“ културно потребление. Той е на мнение, че в сфери като туризма, киното и сценичните изкуства, ще има известен скок, но културната консумация е като воден поток. Когато намери ново русло, старото е възможно да пресъхне. Създаването на нови пътища ще отклони реката. Това означава, че промените във формата и структурата на културното потребление ще са дългосрочни, а не временни.

Относно онлайн изкуството и развитието на дигиталната култура след епидемията, директорът на Института за изследвания на културата и творческата индустрия към Ханджоуския педагогически университет Ся Лие е на мнение, че бъдещите важни тенденции са три. Просперитетът на дигиталната култура не е временна реакция на стреса от епидемията. Тя играе важна роля в преструктурирането, повишаването на вътрешните изисквания, стимулирането на консумацията и увеличаването на заетостта. В същото време съдейства за структурната реформа на предлагането. Втората тенденция е свързана с интегрираното развитие. Различните сфери на онлайн изкуството ще се интегрират по-дълбоко, уверен е Ся Лие. В бъдеще ще има големи възможности за появата на мащабни платформи за някои форми онлайн изкуства. Третата важна тенденция предвижда по-богато съдържание на дигиталната култура с огромни промени, дължащи се на технологичните реформи. Ускореното развитие на новите технологии, като 5G мрежата, се нуждае от обновяване на дигиталното съдържание.

Заместник-президентът на компанията „Тencent“ Джан Лидзюн посочи, че влиянието на епидемията върху дигиталната икономика има две страни – положителна и отрицателна. Той е уверен, че дигиталната икономика и новите форми на културна консумация ще се превърнат във важен начин, който ще съдейства за качественото икономическо развитие в бъдеще.

Класация