Институт „Конфуций“ създаде мост за взаимното разбирателство и дружба

2020-06-09 16:14:22

Неотдавна в Таджикския национален университет се проведе годишното заседание на институтите „Конфуций“ от района на Централна Азия и Кавказ. В него участваха представители на китайското посолство в Таджикистан, Централата на институт „Конфуций“ – „Ханбан“ и институтите „Конфуций“ в страните от Централна Азия. Те обобщиха резултатите от развитието на институтите в района и обучението по китайски език и направиха предложения за бъдещата работа.

От 2004 г. насам „Ханбан“ е открил около 500 института и над 1100 учебни стаи „Конфуций“ в 158 държави и района, които вече са се превърнали в рай за изучаването на китайски език и запознаването с китайската култура, в платформа за обмен, както и в мост за засилване на дружбата между китайския и народите от целия свят.

Началникът на отдела за институтите „Конфуций“ в Азия и Африка при „Ханбан“ г-жа Джао Сюбо заяви, че с тяхна помощ 16 университета в Централна Азия са открили курсове по китайски език, 14 висши учебни заведения вече имат специалности свързани с китайския език и подготовката на преподаватели. В Армения и Грузия изучаването на китайски език вече е част от основното образование. Можем да твърдим, че институтите „Конфуций“ са като мост за взаимното разбирателство и дружба между Китай и останалата част от света. Те са и широка платформа за обмена в различни сфери, подготвят редица специалисти, които добре познават езика и културата не само на своята страна, но и на Китай.

Взаимното разбирателство е от важно значение за обмена между две страни, а културният обмен играе изключително важна роля за сътрудничеството. От създаването си през 2008 г. Институт „Конфуций“ към Таджикския национален университет се развива интензивно. Там са преподавали около 100 китайски учители, а броят на учениците се е увеличил от 200 в самото начало до 4000, около 1700 от тях са получили стипендии на китайското правителство и институт „Конфуций“, благодарение на което са специализирали в Китай.

Съветникът по политическите въпроси на китайското посолство в Таджикистан Чън Дайуън каза, че институт „Конфуций“ към Таджикския национален университет е открит през август 2008 г. в присъствието на държавните глави на двете страни. „Оттогава насам той играе специална роля в разпространението на китайския език в страната. Изучаването на езика и изследванията на китайската култура вече са сред новите увлечения на младежите в Таджикистан, а обучението в Китай е един от важните избори в плановете им за живота. В същото време институтът е важен прозорец за опознаването на китайската култура и огромните постижения от реформите, развитието и отварянето на страната. Той играе и важна роля в задълбочаването на традиционната дружба между Китай и Таджикистан, стимулирането на двустранното културно и персонално сътрудничество, както и за засилване на взаимното разбирателство между двата народа“, каза още Чън Дайуън

Ректорът на Таджикския национален университет заяви, че образованието е важен и решителен елемент в бъдещето развитие и оцеляване на една държава. Интензивното развитие на институт „Конфуций“ в Таджикистан е от важно значение за изучването на китайски език, опознаването на китайска култура и засилването на сътрудничеството в различни сфери.

„Културното и образователно сътрудничество играят основна роля в развитието на отношенията между различните държави. Днес институт „Конфуций“ вече се е превърнал в мост и връзка за сътрудничеството между Китай, Централна Азия и Кавказ. Днешният Китай приближава центъра на световната сцена, влиянието на китайските идеи и път непрекъснато се засилва. В същото време китайският език и култура оказват по-голямо въздействие в световен мащаб. Изучаването на китайски език вече е важен избор за младите хора в Таджикистан, а засилването на всеобхватното сътрудничество - стратегически избор за бъдещето развитие на Таджикистан. Надявам се институт „Конфуций“ да подготви повече синолози, които да съдействат за образователния обмен и сътрудничеството с Китай, да натрупа опит от реформите и отварянето на Китай, както и да даде своя принос за развитието на страната“, добави ректорът.

На заседанието представителите на институтите „Конфуций“ от различни държави обмениха мнения относно въпроси свързани с развитието на институтите и опита в преподаването. Китайските компании в Таджикистан също дадоха предложения как да се засили сътрудничество между тях и института. Участниците бяха единодушни, че въпреки различната ситуация във всяка страна и развитието на институтите „Конфуций“ в Централна Азия и Кавказ, китайският език продължава да набира популярност и броят на изучаващите го расте. В момента са нужни повече добри учители и обща учебна програма за стандартното изучване на китайски език. В образователните дейности трябва да се използва „мрежа“, за да може все повече млади хора свободно да изучават китайски, да се запознаят с китайската култура и история, както и да се засили взаимното опознаване и сътрудничество.

Класация