Китай се стреми да създава повече възможности за работа на младите хора

2024-03-18 15:12:56 |

В доклада за работата на правителство, представен от премиера Ли Цян пред приключилата по-рано този месец втора сесия на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители, бе посочен като приоритет създаването на условия за повишаване на заетостта, особено в специфични сектори като високи технологии, сред младежите, завършващи висше образование, и за средния и дребен бизнес. Това се налага и от усилията на страната за придвижване на инсустриалното надграждане и модернизация, които създават нови възможности и изискват проактимен подход на властите. 

През тази година се очаква над 11,7 милиона младежи да завършат колежи и университети, което означава, че броят на търсещи работа сред тази група продължава да расте, според Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване. 

„Текущата ситуация със заетостта в Китай се подобрява, тъй като икономиката набира скорост. Съществуват и немалко предизвикателствата, но положителните фактори като икономическия растеж и правителствените мерки продължават да подкрепят пазара на труда“, казва Мо Жун, президент на Китайският институт за труда и социалното осигуряване. 

Напредъкът на Китай в технологичните иновации и промишленото надграждане катализира бум на възможностите за работа и все по-голям брой млади хора гледат към високотехнологични и нововъзникващи индустрии като изкуствен интелект, големи данни и интелигентно производство. С това се появяват и нови професии и позиции, които трябва да отговарят на пазарното търсене. Много компании, поели по пътя на индустриалното надграждане и трансформация се нуждаят от кадри със специфични и високи умения и образование. 

„Индустриалното надграждане променя структурата на служителите в предприятията и завършилите колежи и университети могат да се адаптират към тези промени по-лесно, тъй като са добре запознати с интернет и са по-гъвкави“, казва Ли Цян, изпълнителен вицепрезидент на интернет платформата за работа Zhaopin.com. Според него, с развитието на нови качествени производителни сили, което е високо в дневния ред на правителството за тази година, страната ще удвои усилията си да направи традиционните индустрии по-сложни, по-интелигентни и по-екологични, насърчавайки нововъзникващи и ориентирани към бъдещето производства и отваряйки нови области като квантовата технология и науки за живота. 

Според министъра на човешките ресурси и социалното осигуряване Уан Сяопин, правителството ще засили подкрепата за основните двигатели на заетостта като частни, малки и средни компании и ще насърчи развитието на дигиталните сектори, грижите за възрастни хора и еколотичните произвоства, тъй като това – по думите му – ще играе по-голяма роля в създаването нови работни места. 

„Ще се появят много нови работни места и професии, предоставяйки на младите хора нов избор на кариера и ново пространство за развитие“, казва и Уан Дзинсун, преподавател в Тиендзинския технически университет.

Тъй като Китай преминава от традиционни към нови двигатели на растеж, търсенето на специфични специалисти нараства. Съществува обаче и видима разлика между изискванията на бизнеса и структурата на знанията и техническите умения на кандидатите за работа. 

За да отговори на нуждата младите, търсещи работа, да се адаптират към пазарното търсене, в тазгодишният доклад за работата на правителството бе посочено като важна задача подобряването на качеството на образованието и професионалното обучение. 

У Дъ, президент на Съчуанския селскостопански университет, казва, че в неговото учебно заведения закриват или оптимизират специалностите с ниски нива на заетост от 2020 г. насам и поставят по-голям акцент върху практическото обучение. 

„Нашите студенти сега са по-адаптивни и имат по-широк спектър от възможности за избор на кариера, като делът на завършилите, които следват висше образование, получават работа или започват бизнес, скочи от 87,2 процента през 2020 г. на 90,5 процента през 2023 г.“, обяснява той. 

За да отговори на нарастващото пазарно търсене на квалифицирани кадри, през 2023 г. правителството е предоставило субсидии за професионално обучение на 18 милиона души, със специален акцент върху ключови сектори като модерно производство и модерни услуги, според Министерството на човешките ресурси и социалното осигуряване. За тази година пък страната е заделила 66,7 милиарда юана (9,39 милиарда щатски долара) за субсидии за заетост, отново фокусирайки се върху предприемачеството на завършилите висши училища, работниците-мигранти от селските райони и други ключови групи. 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree