Китай прие етични насоки за изследванията на интерфейси мозък-компютър

2024-02-12 09:10:21 |

Министерството на науката и технологиите обяви етични насоки за интерфейси мозък-компютър (BCI), целящи предотвратяване на етични рискове в процеса на изследванията и приложението на тази нова технология, която влезе неотдавна в светлината на прожекторите след успешното имплантиране от компанията на Илън Мъск Neuralink на първия чип в мозъка на човек.

Насоките очертават основните принципи, които трябва да се следват при провеждането на изследване на интерфейса мозък-компютър, така че да се защити човешкото здраве, за уважение на участващите субекти и умерено прилагане на технологията върху тях, за справедливо отношение, управление на риска и осигуряване на безопасност, разкриване на информация и гарантиране на информирано съгласие.

За редки заболявания, които застрашават сериозно живота на човек и няма ефективни методи за лечение, клиничните изпитвания на иновативни продукти, свързани с интерфейс мозък-компютър могат да се провеждат при пълно информирано съгласие и стриктно спазване на националните разпоредби за медицински изделия и клинични изследвания, се посочва в насоките. Те подчертават, че трябва да се избягват изследвания, които заместват или отслабват човешката преценка и способности за вземане на решения, значително пречат или замъгляват автономността и самосъзнанието, докато подобрените технологии мозък-компютър докажат, че превъзхождат човешките способности и има обществен консенсус относно използването им.

Насоките излагат конкретни изисквания в седем аспекта – законност и съответствие, социална и научна значимост, информирано съгласие, защита на неприкосновеността на личния живот и личната информация, предотвратяване и контрол на риска, изисквания за квалификация и механизми за отговорност.

В документа се посочва, че организациите, които се занимават с изследвания на интерфейс мозък-компютър трябва да създадат механизъм за предотвратяване и контрол на риска, включително стриктни оперативни процедури, общи механизми за коригиране на грешки, планове за спешни случаи, процедури за спиране и насоки за спешно коригиране, за да се гарантира безопасността на участниците в експериментите. Изследванията трябва също така да подобрят прозрачността си, така че да се гарантира достъпа до тях от оторизирани контролни институции на всеки етап.

Документът предоставя етични насоки за пет вида изследвания: неинвазивно, инвазивно възстановително изследване, интервенционално, подобрено и изследване при животни. По-конкретно, неинвазивните възстановителни изследвания на интерфейс мозък-компютър събират мозъчните сигнали по неинвазивен начин и ги декодират, за да контролират външни устройства, подобрявайки двигателните и комуникационни функции на пациентите. Инвазивните възстановителни интерфейси мозък-компютър включват неврохирургични процедури и поставяне на импланти, които представляват краткосрочни и дългосрочни рискове. Изследванията в тази област трябва да са в съответствие със съответните национални закони, разпоредби и стандарти, да се придържат към медицинската етика и да наблюдават дългосрочните рискове за здравето, включително мозъчни увреждания. Интервенционалните интерфейси мозък-машина включват интервенционална хирургия и поставяне на интраваскуларни импланти, както и наблюдение на дългосрочните рискове от инфекция, свързани с имплантираните устройства, и внимателно отчитане на нежеланите реакции като интраваскуларна тромбоза, се казва в насоките.

Изследванията, които могат да причинят пристрастяване, да повлияят на нормалното човешко мислене и поведение, трябва да бъдат строго контролирани, се посочва в насоките.

Джан Линхан, професор по право в Китайския университет по политически и правни науки в Пекин, приветства насоките. Според нея, те са навременни, тъй като при проучванията в този прохождащ сектор може да се появи етичен конфликт между здравето на субектите и научното развитие и обществените ползи. Научното развитие, изследователските постижения и ползите за човек също се основават на рискове, приноси и дори известна вреда и жертване на тези субекти, добавя тя.

От 1998 г. в Китай функционира Комитет за етичен преглед на биомедицински изследвания, включващи хора, и формулираха Насоки за етичен преглед на медицински изследвания. Впоследствие, през 2007 г. Министерството на здравеопазването въведе мерките за етичен преглед на биомедицински изследвания, включващи хора. В тях се посочва ясно, че всички изследвания, включващи хора, трябва да отговарят на Декларацията на Световната медицинска асоциация от Хелзинки, която подчертава справедливостта, зачитането на човешкото достойнство, максимизирането на ползите за субектите и минимизирането на вредите, доколкото е възможно.

Насоките идват и на фона на осъществения наскоро от китайски учени пробив в първото в света изпитване за рехабилитация на пациенти с интерфейс мозък-компютър. Екип на Медицинския факултет към университета „Цинхуа“ проектира и разработи безжичното минимално инвазивно имплантируемо технологично устройство, наречено NEO (Neural Electronic Opportunity). То бе успешно имплантирано в мозъка на пациент в болница „Сюену“ в Пекин на 24 октомври 2023 г. Ръководителят на екипа сподели в интервю за местни медии, че в сравнение с технологията на Neuralink, NEO има предимствата на по-висока безопасност и дългосрочна употреба.

Сценариите за приложение на бъдещата технология, включваща интерфейс мозък-компютър са обширни. Чрез записване и интерпретиране на мозъчни сигнали може да се постигне директна комуникация между мозъка и компютър. Тази технология може не само да помогне на пациенти с мозъчни заболявания като амиотрофична латерална склероза (заболяване на двигателния неврон), увреждане на гръбначния мозък и епилепсия да се възстановят, но също така има потенциала да постигне интелигентно сливане между човешкия мозък и компютър и да разшири възможностите на мозъка за обработка на информация.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree