Дигиталните технологии носят нови възможности за китайските „сини якички“

2024-01-18 09:47:51 |

В тесен смисъл думата „работник“ се отнася за хората, заети във вторичния и третичния сектори на индустриалното производство. Те са ключов фактор за китайската икономика и незаменима сила за реализиране на висококачествено развитие. Броят на тези работници в Китай бе малко над 400 милиона през 2021 г. и представлява 69,4% от заетите лица във вторичния и третичния сектори, както и 53% от всичките 747 милиона работещи китайци.

В момента „сините якички“ (работниците, занимаващи се с физически труд) в Китай са обект на междупоколенческа трансформация. Първото поколение „сини якички“, влязло в трудоемките предприятия след началото на политиката за реформи и отваряне към света в края на 70-те години на миналия век, постепенно отстъпи място на родените през 90-те години, които се превърнаха в основна сила на пазара на труда.

Мотивацията за работа също се промени. Ако за предишното поколение тя беше важна като средство за оцеляване, днешните работници търсят развитие и ценят не само дохода си, но също така стабилността, сигурността и перспективите, които им дава заеманата позиция. И тук идва ролята на новите дигитални технологии, които раждат нови възможности и форми на заетост.

От една страна, дигиталната икономика не само генерира нови професии и работни места като онлайн продажби на живо, но и насърчава трансформацията в сектори като пазаруване, кетъринг, жилищно настаняване, транспорт и услуги по домовете, но същевременно ускори потока на данни, увеличи каналите за разпространение на информация и я направи по-прозрачна и достъпна. Уебсайтовете, социалните медии и платформите за видео споделяне премахнаха в голяма степен географските и други ограничения пред разпространението на информация.

Каналите за търсене на работа също се променят. Ако това ставаше най-напред чрез посредници като агенции и бюра по труда или чрез лични познанства, после настъпи времето на сайтовете за работа, днес вече сме в етапа на онлайн рекрутирането, което бележи 12,4% ръст в сравнение с преди година-две.

Ян Цюенфу, който никога не е напускал родния си град, тъй като има вроден дефект на зрението, се опитва да си намери работа. Без завършено основно училище, той решава да постъпи на непълно работно време на строителна площадка близо до родното му място, където събира отпадъците след като майсторите приключат, и същевременно помага на родителите си в селскостопанската работа по време на силния сезон. През 2018 г. родителите на Ян се разболяват един след друг и влошаващото се финансово положение на семейството го кара да търси по-добра работа. С помощта на сестра си той се свърза с Лиу Чао, водещ в платформата за видеосподеляне „Куайшоу“ и в крайна сметка постъпва във фабрика за фотоволтаици на месечна заплата над 6000 юана, повече от доходите му за цялата 2017 г.

Появата на аудиовизуални канали за набиране на персонал разшири възможностите за търсене на работа, а самата информация за позициите стана по по-подробна, по-пряка и прозрачна. В ерата на дигиталната икономика компаниите трябва да покажат уменията си за създаване на повече работни места.

На Централната работна конференция по въпросите на икономиката за 2022 г. бе посочено, че Китай „ще развива активно дигиталната икономика…, ще насърчава онлайн платформите да играят по-голяма роля като водещи развитието, за създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността в международен план“. „Куайпин“ (Kuaiping), част от платформата за видеосподеляне „Куайшоу“, фокусирана върху онлайн рекрутирането, е привлякла по 250 милиона души дневно през 2022 г., търсещи позиции на „сини якички“, а над 100 000 компании са осигурили обяви за работа.

Освен че разширява каналите за търсене на работа и улеснява процеса, живите предавания в платформите се оказват полезни и за повишаване квалификацията на работниците. На фона на тенденцията към автоматизация, цифровизация и въвеждане на интелигентни технологии, много китайски компании в индустриалното производство, увеличават инвестициите си в технологизация и автоматизация на оборудването и процесите, което на свой ред засилва търсенето на висококвалифицирани работници. В обявените неотдавна от Министерството на социалната сигурност и Министерството на информационните технологии „Насоки за развитие на кадрите в производството“, недостигът на квалифицирани работници в 10 ключови области е бил повече от 19 милиона през 2020 г., като очакванията са в 2025 г. той нарасне до 30 милиона, с процент на свободни позиции от 48%. Анализът на данните показва също, че броят на автобиографиите на „сини якички“, представени в преработващата промишленост, е повече от три пъти по-голям от този в сектора на услугите, а трудоемките сектори винаги са били основна сила за осигуряване на заетост за „сини якички“.

С модернизирането на китайската индустрия, в бъдеще работниците не само трябва да могат да имат достъп до и да споделят промишлена информация чрез дигитални технологии, но и да я оценяват и обработват, за да решават сложни проблеми. В този смисъл продължаващото обучение и подобряването на уменията ще бъде норма за работниците.

Повишаването на щастието и чувството за постижение сред работниците, ангажирани с физически труд, не само способства за постигането на социална справедливост, но и помага за освобождаване на потребителското търсене и повишаване качеството на общественото развитие. За да се подобри заетостта сред групата на „сините якички“, е необходимо да се насърчава дигиталната трансформация на платформите за търсене и предлагане на работа, да се използват новите технологии за по-добро разпространение на информация, така че повече млади хора да са готови да станат така важните за развитието „сини якички“.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree