Китайската и Българската академии на науките: в сътрудничество с мисия за иновации в биомедицината

2024-01-17 10:18:10 |

През изминалия месец Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при Българската академия на науките (БАН) бе домакин на Четвъртата младежка научна сесия с международно участие „Биомедицина и качество на живот“. Конференцията привлече над 30 млади учени, докторанти и студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Медицински университет – Плевен, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, няколко института на БАН и частни фирми с изявен интерес в областта на иновациите. Бяха представени научни доклади в четири направления: „Биомедицина и биомедицинско инженерство“, „Биологични мембрани и биомакромолекули“, „Биоматериали, клетъчно и тъкано инженерство“ и „Молекулна биофизика и биоинформатика“.

Участниците в сесията имаха удоволствието да изслушат лекции на високо научно ниво от поканените гост-лектори от САЩ, Китай, Обединеното кралство, Унгария и България. От своя страна лекторите изразиха впечатленията си от изключително високото научно ниво на представяне на участващите в сесията млади учени и студенти. В програмата бяха включени и презентации, свързани с етиката в научно-изследователската работа, както и добрите практики при отговаряне на критични научни рецензии.

От китайска страна като гост-лектор участие взе д-р Йен Йен от Шънджънския институт за развити технологии (SIAT) към Китайската академия на науките (КАН) с тема на научното представяне „Топологичният анализ на сигнали: подход за изследване на физиологичното състояние на човешкия организъм посредством формата на данните“. Като продължение на тази тема, ас. Ю-шъ Лиу от същия институт представи своята работа по прилагането на методи за топологична обработка за анализ на походка.

Доц. д-р Анелия Костадинова от ИБФБМИ, ръководител на съвместен проект между ИБФБМИ и SIAT, предостави допълнителна информация относно участието на китайските учени: „Нашите гости от SIAT бяха поканени за участие в научната сесия като част от една текуща инициатива за научно сътрудничество между Китайската академия на науките и Българската академия на науките, която намери израз в съвместен проект между ИБФБМИ и SIAT на тема „Синтез и методи на приложение на графенови сензори за регистриране на планарно налягане в носими устройства“ (IC-CN/01/2023-2025). От страна на БАН, освен учените от ИБФБМИ, в проекта участват и учени от Института по електроника и Института по микробиология. Бих желала да отбележа, че изследванията на нашите институти в тази мултидисциплинарна тематика се развиват и по своя независима траектория, прераствайки в един самостоятелен проект на тема „Изследване на двигателна и физиологична активност чрез биосъвместими и антибактериални мултимодални сензори“ (№ КП-06-Н77/13), подкрепен от Фонд „Научни изследвания“.

Проф. Галя Станева от ИБФБМИ подчерта важността на сътрудничеството между КАН и БАН: „Този съвместен проект предоставя международна академична среда, която служи като инкубатор за новите поколения учени на нашите две страни. Искрено вярваме, че сътрудничеството между двете академии ще се задълбочава, водейки до иновационни научни постижения с добавена стойност за човечеството. Тази инициатива не само черпи сила от богатите научни традиции на двете академии, но също така въплъщава синергията на две древни култури в стремежа към иновативност, същевременно опазвайки универсалните човешки ценности. Вярваме, че това сътрудничество ще насърчи и други научни инициативи.“

Материалът е подготвен за КМГ от Камен Иванов.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree