Китайските министерства коментираха основните икономически посоки за предстоящата година

2024-01-12 10:40:21 |

В края на 2023 г. и началото на 2024 г. много министерства и държавни комисии в Китай дадоха подробни детайлни изявления, с които поясняват политическите сигнали относно икономическото състояние на страната и ключовите насоки за 2024 г. Министърът на финансите Лан Фоан изрази увереност, че в очакване на новата година китайската икономика ще срещне повече възможности, отколкото предизвикателства, а благоприятните условия ще надделеят и ще донесат множество положителни резултати.

Основите на икономическата устойчивост, големия потенциал и жизнеността на Китай не са се променили. Страната все още държи много пазарни предимства, институционалната структура се отваря все повече, поддържайки активно икономическите дейности, а индустриалната система и човешките ресурси продължават да се консолидират, осигурявайки солидна подкрепа за висококачествено развитие.

От гледна точка на стратегическите възможности, дълбоките промени във вътрешната и международната среда доведоха до редица нови възможности. Концепцията за „общност на споделена съдба“ става все по-популярна, а международният ред на силите става по-балансиран. Новият кръг от научната и технологична революция, както и индустриалната трансформация, се развиват в дълбочина. От гледна точка на поддържащите условия икономиката на Китай е силно устойчива, има голям потенциал и е пълна с жизненост. Според прогнози на експерти, има добра опорна основа и много благоприятни условия за насърчаване на висококачествено икономическо развитие. Има и силни политически гаранции, институционалните предимства са все по-очевидни, а материалното състояние предоставя сериозна основа за продължаващо устойчиво развитие. Китайското правителство има способността, условията и увереността да продължи да насърчава непрекъснатото подобряване на икономическата структура, непрекъснатото увеличаване на импулса на растеж и непрекъснатото подобряване на импулса на развитие.

Министърът на търговията Уан Уънтао заяви, че за да се разбере изчерпателно и точно ситуацията, пред която е изправено развитието на външната търговия, „трябва не само да видим рискове и предизвикателства като бавното външно търсене, но и да осъзнаем, че основите на дългосрочния икономически растеж на Китай не са се променили. Страната все още е със силен производствен капацитет, широко пространство за иновации и всеобхватни предимства. Свръхмащабните пазари и подобрената инфраструктура осигуряват силна подкрепа за развитието на външната търговия.“

През 2023 г. Китай приложи серия от преференциални политики за данъци и такси, което доведе до големи суми реални финанси, които се вливат в джобовете на предприятията и хората. Тази година фискалната политика ще бъде по-прецизна и целенасочена, което ще помогне на икономиката да се възстанови и да продължи да расте.

Лан Фоан коментира, че според Централното заседание по икономическите въпроси на ЦК на ККП, което се проведе в края на миналата година, проактивната фискална политика ще бъде подходящо засилена, ще се подобри качеството и ефективността, ще се поддържа подходящ интензитет на разходите, ще се подобри точността и уместността на политиките и ще се насърчава легализацията, научността и стандартизацията на фискалното управление.

Частните инвестиции винаги са били разглеждани като „барометър“ на икономическата жизненост. На заседанието стана ясно, че трябва да се положат повече усилия за стимулиране на частните инвестиции, да се създаде механизъм за нормализиране на проекти в ключови индустрии, да се насърчава прилагането на нов механизъм за сътрудничество между правителството и социалния капитал и да се насърчават повече частни инвестиции да участват в изграждане на големи национални инженерни проекти.

В момента мащабът на потреблението в Китай непрекъснато се разширява, а освен това и темпът на растеж постепенно се ускорява. Официалните данни показват, че общите продажби на дребно на потребителски стоки през ноември 2023 г. са се увеличили с 10,1% на годишна база, като темпът на растеж е с 2,5 процентни пункта по-бърз от този през октомври. Тази година благосъстоянието на потреблението се превърна в основен акцент в икономическата работа на много министерства и комисии.

Джао Пин, директор на изследователския институт към Китайския комитет за промотиране на международната търговия, коментира, че през 2024 г. потенциалът за растеж на потреблението в Китай ще бъде по-цялостно разгърнат, мащабът на потреблението ще бъде стабилен и ще се подобрява и то ще бъде консолидирано като основна движеща сила в националната икономика. От една страна потреблението на стоки ще продължи да се възстановява, като освен това потреблението на услуги също ще запази висок темп на растеж.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree