Китай ще стимулира увеличението на доходите на фермерите

2023-12-29 09:14:06 |

Наскоро в Пекин се проведе работното съвещание на ЦК на ККП по въпросите на селските райони. На него беше анализирана текущата ситуация и предизвикателствата, пред които е изправена работата в секторите на земеделието, селските райони и фермерите, както и плановете за развитие и подобряване на съответните сфери през 2024 г. Резултатите от срещата си заслужава да се погледнат по-детайлно, за да се види какви сигнали дава централната власт за развитието на селските райони в бъдеще. 

Тази година на съвещанието бяха ясно предложени множество мерки и действия за увеличаване на доходите на фермерите. Заслужава да се отбележи, че проведеното по-рано работното съвещание на ЦК по икономическите въпроси също спомена засилване на мерките за увеличаване на доходите на фермерите.

„Трябва да облагодетелстваме фермерите и да усетим ползите, донесени от политиката. Увеличаването на доходите на фермерите също е отражение на действителните резултати от работата на „селското стопанство, селските райони и фермерите.“ Това коментира Дзян Уънлай, изследовател в Института за селскостопански ресурси и селскостопанско зониране към Китайската академия на селскостопанските науки. 

Ли Гуосян, изследовател в Института за развитие на селските райони към Китайската академия за социални науки, вярва, че увеличаването на доходите на фермерите също ще помогне за насърчаване на потреблението в селските райони и ще разшири вътрешното търсене. „По отношение на това как да се увеличат доходите на фермерите, ключът е да се съсредоточи работата върху индустрията.“

Съвещанието наблегна на „прецизното и прагматично развитие на селските индустрии“, и също така призова за изучаване и прилагане на концепциите за развитие, методите на работа и механизмите за насърчаване. Трябва да се започне от практическите проблеми, които са най-важни за настоящето състояние на фермерите, идентифицирайки входната точка за съживяване на селските райони и подобряване на ефективността на работата.

Ли Гуосян добавя още, че това също означава, че селските индустрии трябва да подчертават своята пригодност и приложимост, а не да преследват сляпо „висок клас“ и „напредък“. Те трябва да разчитат на предимствата на ресурсите и да използват възможно най-много своите добри страни. 

„Без значение каква индустрия правите, тя трябва да се съчетае с действителната ситуация в провинцията и в крайна сметка да я направи ефективна, така че фермерите да могат да се насладят на предимствата си“, казва също Дзян Уънлай.

Съвещанието подчерта, че трябва да се съсредоточи внимание върху производството на зърно и важни селскостопански продукти, да се стабилизира площта за сеитба на зърно, да се насърчат широкомащабни увеличения на добивите на зърно, да се консолидират резултатите от разширяването на соята, да се проучи създаването на междупровинциален механизъм за зърнопроизводство и като цяло да се свърши добра работа в предотвратяването, намаляването и облекчаването на бедствия в селското стопанство. 

„Тази година производството на зърно в Китай достигна нов връх. Съдейки по съдържанието на срещата, следващата година ще се съсредоточи основно върху консолидирането на резултатите. Вече проучихме добрия опит в продоволствената сигурност и ще продължим да го прилагаме.“

На съвещанието също така беше посочено, че реформите и иновациите в селските райони трябва да бъдат засилени и всички населени места трябва да бъдат насърчавани да практикуват проучване и институционални иновации.

„По отношение на реформата в селските райони, тъй като действителните условия в различните региони варират значително, по-добре е местните правителства да проучват сами необходимите подобрения“, казва Ли Гуосян. Той добавя, че трябва да бъдат използвани малки проекти за развитие, които да допринасят за цялостното съживяване на селските райони чрез насърчаване на по-добри условия на живот. Той също така разгледа редица спомагателни системи и спомагателни реформи. „Работното съвещание на ЦК по въпросите на селските райони насърчава практическото проучване и институционалните иновации, което дава свобода на местните правителства да прилагат по-смели практики през следващата година“, уточнява Ли Гуосян.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree