Китайският финансов сектор гледа с оптимизъм към 2024 г.

2023-12-25 15:03:12 |

През 2023 г. висококачественото развитие на финансовия сектор на Китай постигна забележим напредък. Много чуждестранни финансови институции удвоиха инвестициите си в страната на фона на нейното продължаващо двупосочно финансово отваряне, докато властите проведоха серия от реформи за подобряване на конкурентоспособността на финансовата индустрия, така че тя да може да играе по-голяма роля в обслужване на развитието.

Според експерти, Китай трябва допълнително да насърчи интернационализацията на юана и да продължи да разширява финансовото си отваряне, за да укрепи сектора, създавайки по този начин по-големи възможности за вътрешните и световните финансови институции.

Standard Chartered Securities (China) Limited (SCSCL) обяви на 11 декември, че е получила лиценз за започване на бизнес с ценни книжа, което ще я превърне в първата изцяло чужда фирма, оперираща на този пазар след отмяната на ограниченията пред собствеността на финансовите институции през 2020 г. „Очакваме с нетърпение по-нататъшното отваряне на финансовите пазари в Китай. Капиталовите пазари тук ще бъдат все по-привлекателни за глобалните инвеститори и финансови институции“, каза Джон Тан, президент на SCSCL.

През последните години Китай работи последователно за отварянето на финансовия си сектор на високо ниво, като въведе повече от 50 мерки, включително възможността международни инвеститори да влагат в капиталовия пазар на страната чрез повече канали и премахването на ограниченията за собственост на чуждестранни институции във фирми за ценни книжа, фючърси и фондове.

Благодарение на тези стъпки редица световни финансови институции засилиха присъствието си на китайския пазар през 2023 г. През октомври HSBC Bank (China) Company Limited обяви, че придобива портфолиото на Citi за управление на активи на дребно в континенталната част на Китай. През ноември китайското съвместно предприятие на американската Mastercard получи одобрение за извършване на операции по клиринг за банкови карти.

„Вярваме, че все още има значителен потенциал за растеж на Китай на глобалния капиталов пазар, до голяма степен зависещ от неговата отвореност“, посочва Патрик Лиу, президент на „Найбергер Берман Груп“ (Neuberger Berman Group) за Азия и Тихия океан. „Тъй като Китай упорито напредва в отварянето и иновативно преструктурира своя капиталов пазар, ние очакваме стабилен приток на чуждестранен капитал“, добавя той.

От началото на 2023 г. Китай въведе редица реформи и мерки за отваряне във финансовия сектор, включително базирана на регистрация система за първоначално публично предлагане и създаване на Национална администрация за финансово регулиране. По време на Централната работна конференция по финансовите въпроси, която се проведе в Пекин в края на октомври, бе подчертано, че „финансовият сектор е жизнената сила на икономиката и решаващ компонент за базовата конкурентоспособност на страната“. „Ако сравняваме финансовия сектор с „кръвта на икономиката на една нация“, това показва, че разбирането на политиците за същността на финансите е навлязло в нов етап“, коментира Дун Юн, директор на Центъра за международни икономически изследвания към Националната институция за финанси и развитие. „Стремежът на Китай да се превърне във финансова сила акцентира върху целта за постигане на модернизация в китайски стил и национално възраждане“, казва той и добавя, че стабилното икономическо развитие е основата за просперитета на финансовия сектор, а от друга страна значението на финансовия сектор за икономическото и социалното развитие е незаменимо.

Благодарение на 40-те години реформи и отваряне финансовият пазар на Китай нарасна много повече от икономическия растеж, като добавената стойност на финансовия сектор възлизаше на около 8 процента от неговия БВП – еквивалентно на това в САЩ. Обемът на активите на банковите институции в страната пък са номер 1 в световен мащаб, а пазарът на акции, облигации и застраховки е вторият по големина, обяснява Уън Бин, главен икономист на банка „Миншън“ (China Minsheng Bank).

Въпреки това, в сравнение с развитите страни, международната конкурентоспособност и дискурсивната мощ на финансовия сектор на Китай не отговарят на статута му на втора по големина икономика в света, казва той, като отбелязва, че има голям потенциал за висококачествено развитие на китайския финансов сектор.

„Трябва да стимулираме висококачественото развитие на финансовия сектор чрез изглаждане на каналите за насочване на капитали към реалната икономика, повишаване на ефективността на използване на средствата и ефективно предотвратяване на финансови рискове, за да продължим да посрещаме нуждите от финансови услуги в икономическия и социален план, да отговаряме на развитието и нарастващите нужди на хората от такива услуги“, каза Дун Юн, директор на Центъра за международни икономически изследвания към Националната институция за финанси и развитие.

За да укрепим финансовия сектор на страната, трябва да увеличим усилията за насърчаване на отварянето на високо ниво във финансовия сектор и да гарантираме националната икономическа и финансова сигурност, пише в своя статия У Сяоциу, директор на Китайския институт за изследване на капиталовия пазар. Международната финансова индустрия в Китай се характеризира с интернационализация на юана, както и с отварянето и интернационализацията на капиталовия пазар. Според него, нужни са повече усилия за предоставяне на висококачествени финансови услуги, разширяване на финансовото отваряне на високо ниво, предоставяне на качествени услуги за стратегията за излизане на китайски компании в чужбина и инициативата „Един пояс, един път“ и стабилно и предпазливо прокарване напред на интернационализацията на юана. В допълнение към подобряването на външната среда за създаване на стабилни условия за интернационализация на юана, Китай трябва да засили ролята на своята валута в международното финансиране, да подкрепи развитието на чуждестранния валутен пазар за търговия с юани и неговото гладкото глобално обращение.

„Китай е един от нашите стратегически пазари в света и ние сме оптимисти за развитието му в дългосрочен план“, казва и Хелън Хуан, директор за Китай на водещата световна компания за управление на активи Fidelity International. Пред лицето на глобалната несигурност, китайският пазар е добро място за диверсификация на портфолиото и проучване на стойността, тъй като макроикономическите основи на страната са по-стабилни и по-устойчиви да се справят с външни предизвикателства, изразява увереност тя.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree