Заседанието на ЦК по икономически въпроси се фокусира върху разширяването на вътрешното търсене

2023-12-15 11:08:57 |

Работното заседание на ЦК на ККП по икономически въпроси е основна важна среща, която дава тон на икономическата работа на страната през следващата година. Тазгодишното работно заседание се фокусира върху разширяването на вътрешното търсене, предлагайки формирането на взаимоподкрепящ се цикъл, в който потреблението и инвестициите се насърчават взаимно. През първите три тримесечия на 2023 г. вътрешното търсене допринесе със 113% за икономическия растеж на Китай, сред които делът на крайните потребителски разходи достигна 83,2%. Всички тези резултати ефективно компенсират натиска от намаленото външно търсене и играят важна роля като „баластен камък“ за цялостното икономическо възстановяване.

В контекста на изграждането на нов модел за развитие, подпомагащ способността на страната да реагира на външни рискове и предизвикателства, разширяването на вътрешното търсене също се превърна в ключов проблем за китайската икономика. Именно заради това работното заседание тази година отделя толкова важно внимание на този проблем.

Дзя Кан, изтъкнат експерт на Националния комитет за политическо участие и политически дискусии, заяви, че разширяването на вътрешното търсене е от голямо значение за настоящата китайска икономика. Настоящите политики за постигане на добри резултати в тази посока са важно „антициклично“ средство за борба с настоящия икономически спад. От основно обективно значение за Китай е да продължи да води нова регулаторна политика за насърчаване на висококачествено развитие с цел постигане на стратегическата цел на „новата двуетапна модернизация“.

На заседанието на Политбюро на ЦК на ККП, проведено по-рано този месец, Китай предложи за първи път „формирането на взаимоподкрепящ се цикъл, в който потреблението и инвестициите се насърчават взаимно.“ Работното заседание по икономически въпроси допълнително разгърна това и предложи да се съсредоточи върху разширяването на вътрешното търсене. Необходимо е да се стимулира потенциалното потребление, да се разширят печелившите инвестиции и да се формира взаимоподкрепящ се цикъл, в който потреблението и инвестициите се насърчават взаимно.

Уан Дзюн, главен икономист на Huatai Asset, коментира, че потреблението и инвестициите са двете основни части на вътрешното търсене. В момента приносът на потреблението на Китай към икономиката значително надхвърля приноса на инвестициите. От тази година спадът на инвестициите в недвижими имоти е довел до цялостен спад на инвестициите, което също косвено намалява очакванията на гражданите относно потреблението и потребителското поведение.

Дзя Кан добавя още, че „формирането на взаимоподкрепящ се цикъл, в който потреблението и инвестициите се насърчават взаимно“, предложено на тази среща, е по-детайлно управление, основано на предишното определение на функциите на потреблението и инвестициите. Ефективните инвестиции са източник на възпроизводство. Именно те формират заетост, която трябва да поддържа стабилността и хармонията на цялото общество. Ефективните инвестиции по този начин носят благоденствие, доходи на хората, освобождават потребителската сила и потенциал на пазара. „Новите политики формират логическата връзка на целия процес на социално възпроизводство и ни насочва да управляваме взаимосвързаната връзка между потреблението и инвестициите в цялата верига на икономическия цикъл. По този начин формираме взаимоподкрепящ се цикъл на търсене и предлагане“, коментира още анализаторът.

Уан Дзюн на свой ред коментира, че инвестициите не трябва да бъдат правени напразно и насляпо, а трябва да се търсят именно ефективни работещи инвестиции, които да се основават на действителните условия на потребление и потребителско търсене. Настоящите ефективни инвестиции трябва първо да благоприятстват индустриалното обновяване и икономическата трансформация, особено във връзка с постигането на „двойните въглеродни цели“ и целите за опазване на околната среда. Второ, те трябва да благоприятстват разширяването на потреблението и подобряването на средата за потребление, като по този начин стимулират потребителски потенциал. На трето, но не и последно място, те трябва да допринесат за по-високи нива на обществени услуги като цяло и да допринесат за подобряване на услуги като образование, медицински грижи и грижи за възрастните хора.

Дзя Кан добавя, че по отношение на разширяването на вътрешното търсене, оптимизирането на структурата, подобряването на условията на живот на хората, развитието на смесена система за собственост и насърчаването на върховенството на закона, в процеса на насърчаване на ефективни инвестиции е необходимо да се проучи напълно потенциалът за сътрудничество между правителството и социалния капитал. Такива проекти за публично-частно партньорство активно могат да използват пълния ефект от мултипликативното укрепване на ограничените публични средства, за да се реализира иновативен механизъм за ефективно инвестиране.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree