Националният културен парк на река Яндзъ ще популяризира хилядолетната китайска история

2023-12-12 09:59:14 |

Яндзъ е река, която се простира на хиляди километри и притежава дълга историческа еволюция. Тя култивира великолепна и дълбока история и култура, уникална духовна идентичност и всеобхватна емоционална връзка за живеещите в нейното корито. Изминалите милиони години са помрачили ярката слава на миналото, а природните стихии са заличили следите от просперитета и упадъка на цивилизацията.

Изграждането на Национален културен парк на река Яндзъ има за цел да възроди забравените културни ценности чрез четири основни направления - археологически разкопки, опазване на културните паметници, интегриране на културата и туризма, експониране и презентиране. Така ще се помогне за предаването на културното наследство на бъдещите поколения.

Проектът за археологически разкопки е от голямо политическо значение за откриването на произхода на културата на река Яндзъ и на китайската цивилизация като цяло. Историческото и културното наследство е ценен невъзобновяем ресурс и богатство, което ни е оставено от предшествениците ни. Чрез археологическите разкопки се откриват реликви от миналото, които помагат в  задълбочаването на изследването на културната идентичност.

Басейнът на река Яндзъ е един от най-важните райони, в който се проследява еволюцията и оцеляването на човечеството от праисторията до днес. Още през 5000 г. пр. н. е. там се зараждат редица древни цивилизации, които са били най-големите в света както по площ, така и по брой на населението. Тук са открити историческите реликви Лянджу, Хъмуду и Сансиндуй. Всички те оказват огромно влияние на Източна Азия и на целия свят. В процеса на  модернизация културното наследство и неговата жизнена среда са сериозно застрашени. Ето защо проектът за археологически разкопки в Националния културен парк на река Яндзъ има спешна нужда да бъде реализиран.

От своя страна проектът за опазване на културните паметници спомага за популяризирането на високата култура от басейна на река Яндзъ и за укрепването на националното единство. Културните паметници са наследството на мъдростта на предците в различни етапи от историята и са духовната връзка на мултиетническата  нация в Китай. До момента в провинциите на двата бряга на реката има 1 872 културни паметници от национално ниво, 7 320 от провинциално и 45 252 от окръжно ниво. Сред тях са древни дворци, даоистки и будистки храмове, древни мостове, пещери, градски стени, гробници, бази на китайската революция и много други. Всички те притежават богат смисъл. Заедно съставляват дълбоката култура на река Яндзъ и показват великолепната традиционна, революционна и съвременна социалистическа култура по поречието на реката. Тези исторически паметници са солидната опорна сила за китайската нация, за да върви уверено към своето велико възраждане. Националният културен парк цялостно ще координира и насърчава систематичното опазване и възстановяване на културните паметници в района, така че тази култура да се предаде на бъдещите поколения.

Проектът за интегриране на културата и туризма спомага за съвместното развитие на отрасъла. Той има за цел доброжелателно взаимодействие между културната и туристическата индустрия на основата на ползотворно развитие. Културата от своя страна придава повече сила и смисъл на туризма, а туризмът разпространява културата по-широко. Басейнът на река Яндзъ обхваща голям спектър от туристически области и има отличителни културни тематики, което създава пространство за интеграцията на културата и туризма. Националният културен парк на река Яндзъ систематично ще интегрира културните забележителности и природните пейзажи по маршрута и същевременно ще култивира и въвежда редица професионални предприятия в двата сектора, така че да се осъществи защитата и наследяването на културните ресурси, да се насърчи ефективното свързване на културните ресурси с пазара, да се формира благоприятният цикъл на взаимното насърчаване и синергичното развитие на културния и туристически пояс на река Яндзъ.

Опазването и наследяването на материалната и духовната култура, която е натрупана по поречието на река Яндзъ в продължение на хилядолетия, е основната цел на изграждането на Националния културен парк на река Яндзъ. Като регион с най-силна културна жизненост в Китай, басейнът на реката не само притежава дълга история и богата култура, но също така е свидетел на революционна култура и подхранва съвременната култура, която съчетава старото и новото. Ето защо предаването, опазването, наследяването и пренасянето на културата на река Яндзъ и създаването на редица културни зони, които са тясно свързани с река Яндзъ и богати на история и характеристики от новата ера, е смисълът и основната цел на изграждането на Националния културен парк. Планира се създаването на клъстер от символи за културно доверие на нацията. Паркът в крайна сметка ще се съсредоточи върху разказването на китайската история по поречието на реката, извличането на съвременна конотация на културата, засилване на вътрешната кохезия на китайската нация, повишаване на културното доверие на съвременните китайци и засилване на влиянието на китайската култура в световен мащаб.

Този парк е съвкупност от традиционни, исторически, революционни, съвременни и регионални култури. Река Яндзъ постепенно е формирала разпръснати културни клъстери в продължение на милиони години, а Националният културен парк ще свързва традиционната, историческа, революционна и регионална култура и ще ги интегрира в цялостна култура на басейна на реката като нейна идентичност. Изграждането на парка трябва да отразява различни форми на културни традиции, да извършва разкопки, интерпретация и популяризиране на културата по начин, който хората могат да разберат, както и непрекъснато да въвежда иновации и да се усъвършенства в културния обмен и разпространението на култура.

Паркът на река Яндзъ ще формира пространствен модел от „една ос, три блока, три центъра с множество точки“. Той ще се гради въз основа на степента на концентрация на културните ресурси, на свързаността с основната култура и състоянието на разкопките и опазването на културното наследство. Паркът може да бъде пространствено разделен на тематични зони, които пространствено се свързват и функционално се допълват с отличителни характеристики.

Уникалният парк ще представлява обществено благоустроено открито пространство, което ще изпълнява множество функции, а в основата му ще бъде разположена идеята за идентичността на китайската нация. Той ще интегрира културни ресурси с изключителна значимост и ще поеме функции като опазването на културните паметници и наследство, образование, туризъм, отдих и научни изследвания. Същевременно паркът подчертава характеристиките на общественото благосъстояние на публичното пространство, като взема предвид икономическото и социално развитие и защитата на природата, така че множеството негови функции да се допълват взаимно и да се развиват координирано.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree