Китай не подкрепя търговски протекционизъм, прикрит под климатични политики

2023-12-11 09:54:16 |

Китай подкрепя справедливата търговия с щадящи климата технологии и продукти, включително такива с нулеви и нисковъглеродни емисии, каза Сие Джънхуа, специален пратеник на страната по изменението на климата, по време на 28-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООНза изменението на климата (COP28), провела се в Дубай.

През последните години, под предлог климатични политики, много държави въведоха нови регулации, свързани с търговията, данъчното облагане и други области, които засегнаха международната търговия, включително оборудването за производство на нови енергии и нисковъглеродни продукти. Климатичните действия са кауза, която защитава бъдещето на Земята и е от полза за следващите поколения, така че всеки трябва да ги подкрепя, а не да се стреми да създава търговски бариери и ограничения, които са в ущърб на усилията за справяне с изменението на климата, отбеляза Сие Джънхуа. 

Една от най-разгорещените теми на дебат между участниците в конференцията бе дали да се намалят или премахнат постепенно изкопаемите горива. Сие Джънху заяви, че има поне четири възможности, когато става въпрос за тяхното бъдеще. В момента Китай е ангажиран с интензивни консултации с големи държави и групи, надявайки се да намери ясна и правилна бъдеща посока, която отразява положителна енергия и максимално приобщаване, така че решението да бъде приемливо за всеки. Има положителен напредък в преговорите по този въпрос, отбеляза той. 

По време на конференцията китайски експерти представиха документ, озаглавен „Прагматичните действия на Китай за справяне с глобалните климатични промени“, очертаващ усилията на страната в различни аспекти, включително разработване на политики на най-високо ниво, местни пилотни проекти, енергийна трансформация, индустриално разпространение, градско и селско изграждане, кръгова икономика, зелени финанси, национални действия и международно сътрудничество. Според съставителите на документа, той ще промени възприятието на много хора, които преди това не са били наясно с климатичните политики и предимствата на Китай.

Що се отнася до въпроса за изкопаемите горива, някои държави категорично се противопоставят на премахването или намаляването на добива им, докато други имат ясна позиция в подкрепа на точно обратното. Предлагат се и компромисни решения. Сие Джънхуа каза, че все още има надежда за постигането на максимално приобщаване по този въпрос.

По време на конференцията повече от 120 държави се споразумяха да удвоят глобалния капацитет за производство на възобновяема енергия до 2030 г. В коментар за това, Сие Джънхуа каза, че Китай има значителен принос за глобалното развитие на възобновяемата енергия. Благодарение на огромните му усилия цената на вятърната енергия вече е намаляла с 80 процента, а на слънчевата енергия – с 90 процента, поставяйки солидна основа за широкомащабното внедряване на възобновяема енергия в световен мащаб. 

На конференцията бе изтъкнато, че определянето на двете цели на Китай – за пик на въглеродните емисии до 2030 г. и постигане на въглероден неутралитет до 2060 г, и последвалата поредица от действия в тази насока са получили високо признание, посочи Ма Джун, директор на базирания в Пекин Институт за обществени въпроси и въпроси на околната среда, който също бе в Дубай. По-специално, бързият напредък на Китай в производството на възобновяемата енергия остави дълбоко впечатление сред участниците в конференцията и също така повиши доверието в други страни, като даде тласък на глобалния енергиен преход.

В Дубай бе договорен и фонд за загуби и щети, който ще помогне на развиващите се страни, които са особено уязвими към неблагоприятните последици от изменението на климата. По думите на Сие Джънхуа, финансирането в момента се набира и Китай подкрепя силно инициативата, като от своя страна ще укрепва връзките си с развиващите се страни чрез сътрудничеството „Юг-Юг“ и зеленото изграждане на „Един пояс, един път“. „Вече предприехме конкретни действия“, каза Сие, добавяйки, че Пекин е предоставил както финансов принос, така и технологична подкрепа. Към днешна дата Китай е подписал 48 меморандума за разбирателство по линия на сътрудничеството „Юг-Юг“ по изменението на климата с 40 развиващи се страни, работи за изграждането на четири нисковъглеродни демонстрационни зони, изпълнил е 75 проекта за смекчаване и адаптиране към изменението на климата и е организирал 57 обучения. 

Китай е ангажиран в сътрудничеството „Юг-Юг „в областта на изменението на климата от много години, като помага на развиващите се страни да увеличат капацитета си за справяне с предизвикателствата, участва в проекти за зелена енергия с над 100 държави. Освен това Китай е изградил проекти за вятърна и слънчева енергия в страни като Етиопия, Аржентина и Черна гора, показвайки предимствата си в комбинирането на устойчивост и развитие по отношение на политиките за климата.

Акцентирайки върху необходимостта всички страни да насърчават развитието на възобновяема енергия, Китай също така зачита нуждите от развитие на страните производителки на енергия и играе координираща роля в процеса, казва Ма Джун. Предимството на Китай се крие в скоростта на развитие на възобновяемата енергия и разработването на превозни средства с нови енергии, което също е проблем за много страни, които се опасяват, че само Пекин може да се възползва от предимствата на икономическата трансформация. Въпреки това Китай се надява да споделя постиженията си в развитието повече с различни страни на местно ниво, като набляга на сътрудничеството, вместо да използва търговски протекционизъм, за да възпрепятства развитието, отбеляза той.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree