Електрификацията е в основата на постигане на „двойните въглеродни цели“ на Китай за нисковъглеродно развитие

2023-12-01 10:59:16 |

Електрификацията ще играе ключова роля в постигането на нисковъглеродното развитие на Китай, особено в сектори като стоманодобивната индустрия, строителството и транспорта. Стремежът на Китай към електрификация напредва стабилно през последните няколко години, вървейки успоредно с развитието на нови алтернативни източници на зелена енергия. Това определено ще играе важна роля в постигането на така наречените „двойни въглеродни цели“, а именно пик на въглеродните емисии на страната до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г.

„Електрификацията е важна стратегия за страната, която ще спомогне за постигане на целите за въглеродна неутралност чрез значително ограничаване и намаляване на крайното потребление на енергия чрез по-висока ефективност в много области“, коментира Гун Дзинчън, изследовател във факултета по екологични науки и инженерство на Пекинския университет.

Международната агенция по енергетика определя термина „електрификация“ като замяна на технологии или процеси, които използват изкопаеми горива, като двигатели с вътрешно горене и газови котли, с електрически задвижвани еквиваленти, например електрически двигатели или термопомпи. По този начин се постига по-голяма енергийна ефективност, намалява се търсенето на енергия и се увеличава нисковъглеродното производство, имайки предвид, че все повече електрическа енергия идва от зелени устойчиви енергийни източници. 

В транспортния сектор например Китай е пионер в разработването и популяризирането на електрически превозни средства, чието нарастващо практическо използване и разширяване допринасят значително за по-чиста и по-устойчива транспортна система. Електрификацията в промишленото производство на стомана и инкорпорирането на все повече електрически пещи за стоманодобив също може значително да подобри енергийната ефективност и да намали емисиите на основни замърсители на въздуха (основно азотен диоксид), с повече от 80 процента до 2060 г.

Според Китайския съвет по електроенергия делът на електрическата енергия в цялостното крайно потребление на енергия в Китай се очаква да надхвърли 30 процента до 2025 г. Към настоящия момент този коефициент е около 27%, което вече е по-високо от средните пропорции в световен мащаб. Степента на електрификация в индустриалния и строителния сектор в момента в Китай е съответно 26,2 и 44,9 процента. В сектора на транспорта този коефициент все още е изключително нисък – едва 3,9 процента. Въпреки това страната върви напред с електрификацията на транспорта, като към момента са инсталирани над 5,2 милиона единици зареждащи станции, създадени през последните няколко години, създавайки най-голямата мрежа за зареждане на електрически автомобили в света.

„Китай енергично ще насърчава замяната на въглищата и петрола с електричество в различни сектори, включително промишлеността, транспорта, строителството и селското стопанство“, коментира зам.-директорът на Китайския съвет по електроенергия Ян Кун. 

„Ангажиментът на Китай за постигане на по-широка електрификация не минава без своите предизвикателства“, коментира Луо Дзуосиен, ръководител на изследователския институт за развитие към китайската компания „Синопек“. „Преходът от изкопаеми горива към електрическа енергия изисква технологични пробиви, инвестиции, както и правителствено планиране. Със значителен потенциал за смекчаване на емисиите и декарбонизиране на веригите за доставка на енергия, електрификацията е и ще бъде важна стратегия за постигане на целите за въглеродна неутралност в Китай. Тъй като електрификацията се прилага при повече крайни потребители на енергия, делът на електроенергията в общото крайно потребление на енергия ще се увеличи значително до 2030 г." Луо коментира още, че производството на електроенергия трябва да премине към възобновяеми източници, докато електрическите мрежи също трябва да разширят своя капацитет и гъвкавост, за да посрещнат нарастващото търсене на електроенергия.

Докато светът се бори с последиците от изменението на климата и глобалното покачване на температурите, Китай действа като отговорна страна, като поставя висок приоритет върху пренасочването на изискванията си към зелени енергийни ресурси. В изпълнение на своята отговорност Китай не само използва добре конвенционалните и неконвенционалните енергийни ресурси, но също така се ориентира към зелена енергия. През последните години Китай също така силно инвестира в развитието на технологиите и строителството на все по-голяма мрежа за пренос на електричество на дълги разстояния. По този начин районите с благоприятни условия за добив на зелена устойчива енергия могат да бъдат свързани с останалите далечни райони на страната и зелената електроенергия може да бъде използвана много по-добре. 

Споделеното зелено бъдеще изисква съвместни усилия. Светът трябва да се обедини, да работи заедно и да постига съвместни взаимоизгодни резултати, което ще определи бъдещето на човечеството.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree