Управителят на Китайската народна банка коментира трите основни финансови риска в страната към момента

2023-11-17 09:42:54 |

Наскоро Пан Гуншън, управител на Китайската народна банка (КНБ) и директор на Държавната администрация за чуждестранна валута, изнесе реч на годишната среща на Форума на финансовата улица за 2023 г. В нея той представи общ поглед върху трите основни финансови риска, които в момента стоят на преден план – инвестиционните рискове за малките и средни финансови институции, финансирането на недвижими имоти и дълговете на местните правителства. Той посочи, че в момента финансовата система на Китай като цяло е стабилна, финансовите рискове са контролируеми, финансовите институции като цяло са стабилни и с добре построена структура, а финансовите пазари работят гладко.

По отношение на рисковете пред малките и средни финансови институции, Пан Гуншън посочи, че високорисковите финансови институции в Китай представляват много малък дял във финансовата система, както по отношение на броя, така и по отношение на размера на активите. След реформи за намаляване на риска през последните години броят на високорисковите малки и средни банки е намалял наполовина в сравнение с пикът на този показател преди няколко години. Местните власти в няколко провинции, където високорисковите институции са относително концентрирани, формулират и прилагат планове за намаляване на риска за малки и средни банки, за да намалят допълнително броя и нивата на риск на високорисковите институции.

Китайската народна банка ще работи със съответните отдели за подобряване на системата за наблюдение, оценка и превенция и контрол на финансовия риск. С това се цели подобряване на механизма за ранна корекция на финансовите рискове. Ще бъдат стимулирани твърди мерки за ограничение на тяхното развитие, ще бъде повишена стандартизацията и авторитета на работата, с което ще се търси ранни корекции на риска в работата на малките и средни финансови институции.

По отношение на финансовите рискове при недвижимите имоти, Пан Гуншън посочи, че след повече от 20 години на постоянно развитие и растеж, пазарът на недвижими имоти в Китай претърпява голяма трансформация и търси нова точка на равновесие. Нивото на търсене на жилища, структурата на сделките на жилищния пазар и бизнес моделът претърпяват дълбоки промени и показват някои нови характеристики. Трансформацията на пазара на недвижими имоти определено носи множество предизвикателства, но съдържа и нови възможности за развитие. Урбанизацията на Китай все още е в етап на развитие, мащабът на миграция към градовете все още е голям, търсенето на жилища има голям потенциал, а дългосрочното стабилно развитие на пазара на недвижими имоти има солидна основа.

Пан Гуншън поясни още, че в следващата стъпка Китайската народната банка ще си сътрудничи активно със съответните ведомства, отговорни за индустрията, и местните власти. С това централната банка на Китай ще осигури финансова подкрепа за стабилното и здравословно развитие на пазара на недвижими имоти. Основни цели са отслабване на нивото на риска на пазара и предотвратяване на разпространението на тези рискове в други сфери на икономиката. Освен това, КНБ ще насочи финансовите институции да поддържат стабилността на ключови канали за финансиране, като кредити за недвижими имоти и облигации, и ще фокусира разумните нужди от финансиране на предприятия за недвижими имоти с различна собственост без дискриминация.

По отношение на рисковете, свързани със задлъжнялостта на местните правителства, Пан Гуншън посочи, че най-общо казано, нивото на дълга е на долното средно ниво в международен план, а тежестта на дълга на централното правителство е сравнително лека. Дългът на местните правителства има две характеристики. Първо, той се използва главно за инвестиции в инфраструктура и обикновено се поддържа от физически активи, което е довело до добри положителни външни ефекти за местното икономическо развитие. Второ, повечето дългове на местните власти са съсредоточени в провинции с по-големи икономики и по-бърз икономически растеж, което значи, че те имат способността да се справят със задълженията си сами.

Според докладите от тази година насам финансовият сектор е предприел редица мерки заедно със съответните отдели за активна подкрепа на местните власти при стабилното разрешаване на дългови рискове. Когато е необходимо, Китайската народна банка също така ще предостави подкрепа за спешни заеми за ликвидност на райони с относително тежки дългови тежести. КНБ също така и ще подкрепи местните правителства постепенно да се откажат от функцията за държавно финансиране на финансови платформи, използвайки инструменти като сливания, придобивания, преструктуриране, инжектиране на активи и т.н. С това дългът ще бъде трансформиран и няма да разчита повече на държавен кредит, като се формира едно голямо, стабилно, финансово независимо и устойчиво пазарно ориентирано предприятие.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree