Китай отбелязва положителен напредък в борбата с изменението на климата

2023-11-10 09:14:03 |

Китайското Министерство на екологията и околната среда наскоро проведе пресконференция, на която представи последните постижения на страната по въпросите за борбата с изменението на климата. На събитието беше представен и официален доклад по същата тема, представящ постиженията на страната за последната една година.

Докладът изчерпателно обобщава последните постижения и всеобхватните усилията на Китай за справяне с изменението на климата. Той също така разработва основната позиция и предложения на Китай за 28-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), която се очаква да се проведе в Дубай, Обединените арабски емирства в края на ноември.

Китай отдава голямо значение на борбата с изменението на климата. Според Ся Инсиен, служител на Министерството на екологията, Китай прилага всеобхватна национална стратегия за справяне с въпроса, като поддържа стратегическите „двойни въглеродни цели“ – пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г. Китай насърчава структурното приспособяване в промишлеността, енергетиката и транспорта, като приема поредица от мерки като енергоспестяване и подобряване на ефективността, установява и подобрява пазарни механизми, като същевременно увеличава горската покривка на страната.

В резултат на това е постигнат положителен напредък в справянето с изменението на климата. Въглеродният интензитет на Китай е намалял с над 51 процента през 2022 г. в сравнение с нивата от 2005 г., а делът на потреблението на неизкопаеми горива в общото потребление на енергия е достигнал цели 17,5 процента. Способността на страната да се адаптира към изменението на климата продължава да се засилва, а осведомеността на китайското общество за зелено и нисковъглеродно развитие също се подобрява.

Докладът посочва, че Китай активно смекчава изменението на климата, като същевременно проактивно се адаптира към него.

Постигнат е значителен напредък в ключови области на зеленото и нисковъглеродното развитие. Китай активно насърчава преструктурирането и оптимизирането на всички индустрии, като продажбите и производството на превозни средства с нови енергийни източници са на първо място в световен мащаб за осем последователни години. Добивът на енергия от неизкопаеми източници се развива бързо. Инсталираният капацитет за производство на вятърна и фотоволтаична енергия надхвърля 750 милиона киловата до края на 2022 г.

Пазарните механизми в страната, свързани с борбата с изменението на климата, също непрекъснато се подобряват. Китай има най-големия в света пазар за търговия с въглеродни емисии, който стартира през юли 2021 г. и в момента регулира над 5 милиарда тона емисии на въглероден диоксид годишно. Към 25 октомври тази година кумулативният обем на търговията с квоти за въглеродни емисии е достигнал 365 милиона тона, с обща стойност на транзакциите от близо 19,44 милиарда юана (2,67 милиарда долара).

В доклада се посочва още, че Китай активно участва в глобалното управление на изменението на климата, задълбочава механизмите за двустранно и многостранно сътрудничество в областта на климата и е постигнал положителен напредък в сътрудничеството между глобалния Юг по въпросите за изменението на климата. Китай обединява усилията си с други страни за изграждане на т.нар. „Зелен път на коприната“.

Ся коментира още, че като отговорна голяма развиваща се страна, Китай непрекъснато насърчава сътрудничеството Юг-Юг по изменението на климата чрез инициативата „Един пояс, един път“. Китай непрекъснато подобрява изграждането на Международната коалиция за зелено развитие в рамките на инициативата „Един пояс, един път“, предоставяйки подкрепа и помощ на други развиващи се страни според възможностите си.

Към септември тази година Китай е подписал 48 меморандума за разбирателство относно сътрудничеството Юг-Юг по изменението на климата с 40 развиващи се страни, изградил е четири нисковъглеродни демонстрационни зони в сътрудничество с други страни, изпълнил е 75 проекта за смекчаване и адаптиране към изменението на климата, а също така организира множество курсове за обучение на повече от 2300 служители и техници от над 120 развиващи се страни.

Например през 2021 г. Китай и африканските страни издадоха съвместно Декларация за китайско-африканско сътрудничество за борба с изменението на климата, стартирайки тригодишен план за действие. През септември тази година министърът на екологията и околната среда Хуан Жунциу обяви на встъпителната Африканска среща за климата изпълнението на проект за слънчева енергия, която има за цел да използва предимствата на Китай във фотоволтаичната индустрия за решаване на проблеми с осветлението за 50 000 лишени от електричество домакинства в Африка.

Друг добър пример е създаването през 2022 г. на Центъра за сътрудничество между Китай и тихоокеанските островни държави в областта на климатичните промени.. Китай също е провел изследване на мангровите гори и изграждането на нисковъглеродни училища и общности заедно със страните от АСЕАН.

„Китай винаги е бил проактивен застъпник с прагматични решения за развитие на сътрудничеството Юг-Юг за справяне с изменението на климата. Осезаемите и ефективни резултати от това сътрудничество получиха широка похвала от международната общност, особено от развиващите се страни“, подчертава Ся.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree