Оптимизиране на структурата на чуждестранните инвестиции в Китай

2023-10-06 14:28:35 |

От началото на тази година, в отговор на тежката и сложна международна ситуация, Китай непоколебимо задълбочава отварянето си към външния свят. Страната продължава да оптимизира средата за чуждестранни инвестиции, фокусирайки се върху повишаване на приложимостта на съответните мерки, проактивно решаване на проблемите, директна комуникация с чуждестранните инвеститори и насърчаване на доверието и импулса на чуждестранните инвестиции в Китай.

Държавният съвет наскоро издаде „Становища за по-нататъшно оптимизиране на средата за чуждестранни инвестиции и увеличаване на чуждестранните инвестиции“, предлагайки 24 политически мерки, фокусирани върху решаването на трудностите и подобряване на обстановката за чуждестранните инвестиции в Китай. Съответните ведомства веднага след това предложиха ясни мерки за практическо изпълнение на документа. Например „Становищата“ ясно гарантират, че предприятията с чуждестранни инвестиции могат да участват в дейности по държавни поръчки в съответствие със закона. Министерството на финансите заяви, че в съответствие с изискванията активно ще изясни специфичните стандарти за „производство в Китай“ в областта на държавните поръчки и извършване на специални инспекции и други мерки. С това ще се гарантира по-добре, че финансираните от чужбина предприятия в рамките на Китай ще могат да участват в дейностите по държавни поръчки при равни условия.

„Станищата“ също така напълно подкрепят все по-силното търсене на иновативни изследвания и разработки от чуждестранно финансирани предприятия в Китай. Джоу Ми, изследовател в Изследователския институт към Министерството на търговията, вярва, че подкрепата на чуждестранните инвестиции в създаването на центрове за научноизследователска и развойна дейност в Китай ще помогнат на предприятията с чуждестранни инвестиции в Китай. „Съвместното извършване на научноизследователска и развойна дейност и индустриални приложения с местни предприятия ще спомогнат за насърчаване на предприятия с чуждестранни инвестиции и техните установени центрове за предприемане на големи научноизследователски проекти, с коеот ще се създадат условия за по-тясната връзка по иновативни проекти“, коментира още специалистът.

В средата на август AstraZeneca подписа споразумения за сътрудничество с Високотехнологичната индустриална зона за развитие в Циндао, Фармацевтичния индустриален парк в Тайджоу и Хай-тек зоната в Уси. Компанията планира да инвестира допълнително в базите за доставки и производствените линии в горепосочените градове. Уан Лей, глобален изпълнителен вицепрезидент на AstraZeneca и президент за китайския пазар, каза, че мерките, въведени от китайското правителство за оптимизиране на средата за чуждестранни инвестиции са представили положителен сигнал пред заинтересованите международни комании. „Зад непрекъснатото увеличаване на инвестициите на AstraZeneca в Китай стои твърдото ѝ доверие в китайската икономика“, коментира още той. На 18 август Starbucks обяви създаването на Китайски център за иновации и технологии в Шънжън, за да подобри своите технически възможности и инфраструктура за данни. С това кафейният гигант ще задвижи допълнително процеса на цифровизация на магазините си.

„Докладът за изследване на бизнес средата за чуждестранни инвестиции в Китай за второто тримесечие на 2023 г.“, публикуван от Китайския комитет за промотиране на международната търговия, показва, че повече от 90% от анкетираните финансирани от чужбина предприятия са отбелязали висока оценка на задоволство по отношение на политиките за чуждестранни инвестиции, въведени от Китай през четвъртото тримесечие на 2022 г. В същото време близо 90% от анкетираните предприятия с чуждестранни инвестиции са дали положителна оценка на същите мерки. Публикуваните данни на Министерството на търговията сочат, че през първите седем месеца на тази година в страната са създадени 28 406 нови предприятия с чуждестранни инвестиции, което е увеличение от 34% на годишна база. Това показва положителната тенденция на чуждестранните инвестиции на китайския пазар.

По данни на Министерството на търговията през първите седем месеца на тази година реалното използване на чуждестранни инвестиции във високотехнологични отрасли се е увеличило с 3,8% на годишна база, от които високотехнологичното производство се е увеличило с 25,3%. Проучването показва, че „технологичните иновации и научноизследователската и развойна дейност“ се считат от анкетираните предприятия с чуждестранно финансиране за най-важните възможности за развитие в Китай в продължение на две последователни години.

Представители на чуждестранния бизнес продължават да засилват инвестициите си във високотехнологични индустрии в Китай, като подчертават, че нивото на китайската индустриална верига непрекъснато се подобрява, осигурявайки добра хардуерна среда за инвестиции във високотехнологичната индустрия. Развитието на високотехнологични индустрии изисква по-високи ресурси като знания, технологии и таланти. Мерките на страната за оптимизиране на структурата на чуждестранните инвестиции в Китай определено дават видими резултати, а властите в страната поддържат уверено развитието на политиките в тази посока.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree