Проф. д-р Димитър Димитров: Имаме добри примери за успешни и перспективни дуални програми с китайски университети

2023-08-30 05:16:26 |

Специално за КМГ  разговаряме с  ректора на УНСС (Университет за национално и световно стопанство) проф. д-р Димитър Димитров, който ни  запознава с   някои основни аспекти от международното сътрудничество на най-авторитетното българско висше бизнес-учебно заведение,  и по-специално с отношенията  с китайските  колеги и перспективите за това взаимодействие. Проф. д-р Димитър Димитров е ректор на УНСС от  2019 г., като преди това е заемал различни ръководни позиции - декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ (2015-2019), 16 години е ръководител катедра „Национална и регионална сигурност”. Самият той е завършил същия университет.

„УНСС е най-големия, най-стария, и най-авторитетният бизнес университет не само в България, но и в цяла Югоизточна Европа. Създаден през далечната 1920 г., от създаването си досега той е лидер в българското образование, като негови възпитаници са били  представители на българския и  световен елит,” казва в началото на разговора ни проф. Димитров. Той обяснява, че университетът има и специализирани центрове за изследователска дейност и е предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование и  същевременно да съчетават наученото с практиката. Университетът има и дългогодишни контакти с няколко китайски висши учебни заведения.

 

В. Проф. Димитров, моля разкажете ни повече за международното сътрудничество на УНСС,   с кои страни в Европа и извън нея имате добри взаимоотношения или работите по съвместни проекти? Какъв е интересът, който проявяват младите хора от  чужбина към УНСС?

Проф. Димитров: Можем да разделим международната дейност на университета на няколко нива, като първото  е известната  традиционна международна  програма „Еразъм+”, по която се извършва обмен на студенти и преподаватели,  предимно между европейските страни. В същото време  имаме и мобилност на преподаватели и служители и извън Европейския съюз. Другото  ниво, което развиваме особено в последно време, е участието на нашия университет в  престижния алианс  от девет водещи европейски бизнес университета ENGAGE.EU – развиваме  много сериозно сътрудничество с колегите ни от Франция, Италия, Австрия, Германия, Норвегия, като работим по съвместни програми, свързани със споделяне на образователни ресурси, виртуални мобилности и други. Именно виртуалните контакти бяха доста широко  застъпени  по време на covid –пандемията, но тенденцията остана и ще продължим. Идеята е този алианс в бъдеще да се превърне в единна структура като Европейски университет  с над 100 000 студенти, и то специализирани в бизнес обучението. Това е голям проект и съвсем наскоро получихме потвърждение, че той ще продължи и в бъдеще.

Другите традиционни международни дейности на УНСС са свързани с приема на чуждестранни студенти. Разбира се, тук има доста особености, както за България, така и за другите страни. Езикът също е един от факторите, които оказват влияние. И като че ли най-успешен се явява разделът  за съвместни дуални програми  между  нашия университет и някои чуждестранни университети.  Защото е доста трудна задача да привлечем  чуждестранни студенти – било от Китай, или от други страни и именно чрез т.нар. дуални програми  реализирането вече се случва по-лесно.

В. Кажете моля какви програми предлагате  за чуждестранни студенти и как желаещите млади хора от  Китай  могат да учат в УНСС?

Проф. Димитров:   Предлагаме шест бакалавърски програми на английски език и още няколко магистърски програми, също на английски.  Така че, водещото е владеенето на английски език  и желаещите, които идват индивидуално, могат да се запишат в тези програми. Могат да изучават и една година български език, и след това да се запишат. Имаме и такава възможност.

В. Разкажете ни по-конкретно за сътрудничеството с китайски висши учебни заведения, какви са досегашните практики и какви перспективи виждате?

Проф. Димитров: Що се отнася до отношенията ни с Китай, имаме много  добри примери за успешни дуални програми. Като един от най-новите примери давам  магистърската програма  по международен бизнес и управление  с преподаване на английски език. По нея и имаме много добро виртуално сътрудничество с  Шанхайския университет - Shanghai Jiao Tong University, като  работим вече  от няколко години. Програмата е  включена в катедра „Международни икономически отношения” . Тук у нас студентите учат два семестъра и след това два семестъра в Шанхай.  По време на Covid-пандемията това обучение беше онлайн, но идеята ни е то да  бъде присъствено. Това е една възможност, която ще продължаваме да  доразвиваме от тук нататък.

Друга програма, която вече няколко години върви е 4-годишна, бакалавърска програма по икономика, заедно с Университета за чужди езици  Tianjin Foreign Studies University (TFSU). Всяка година има записани няколко студенти, като програмата се осъществява  съвместно  между двата университета. В момента  част от студентите  са в Китай.

Очакваме първите студенти от Китай да дойдат през есента и да учат  присъствено в България,  Те ще получат двойна диплома – от двамата ректори – от България и от Китай,  Обучението е на английски език и интересът към тази програма е доста голям.  Годишно в  нея  участват около 100 студенти от Китай,  като в нея няма  български студенти. Нашите преподаватели от катедра “Икономикс“ и от другите катедри са доста активни при провеждане на лекциите, и въпреки часовата разлика между двете страни и проблемите с covid –пандемията, програмата  започна и вече върви добре.

Важно е да кажа също, че не  всички студенти, които се записват в тази програма ще дойдат в България – те могат да продължат обучението си и в Китай. Но,  повечето китайски студенти ще дойдат, за да получат двойните си дипломи – от България, и от Китай.

 Вече  няколко пъти  провеждахме специални церемонии, съвместно  с университета Тиендзин,  по награждаване  на студенти, заедно с техните родители, за да отбележим подобаващо напредъка на студентите.

 Миналата  година, заедно с Н.Пр. Дун Сяодзюн – извънреден и пълномощен посланик на КНР в България,  открихме едно от най-новите ни общежития, в които се предвижда да бъдат настанени  студентите от Китай,  като условията в тях  са много добри. Поддържаме и постоянни  контакти с ректорския състав на Университета в Тиендзин. Заедно с вашия посланик открихме и Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU).

 

В. УНСС, съвместно с колеги от някои китайски университети, работи и по редица научно-изследователски  програми. Може ли да ни запознаете с по-важните от тях?

Проф. Димитров:  Да, провеждаме  и научни изследвания, които са по националния фонд „Научни изследвания” . Нашите колеги имат добри отношения и сътрудничество с Университета в Шанхай,  неотдавна  българска делегация посети университета там и обсъдиха различни проблеми, свързани с тези изследвания. Преди около две години в нашия университет дори имахме представител на Университета в Шанхай,  по специален проект, който  водеше курсове по китайски език. Но започна Covid-19 и нещата се прекратиха.

На практика съществуват много добри отношения между УНСС и нашите китайски партньори, които ние ще продължим да развиваме,  защото имат голям потенциал.

В. Кои са най-търсените специалности и програми, предпочитани от китайските студенти?

Проф. Димитров: Това е преди всичко програмата по икономика  - магистърска и бакалавърска степен. Ако има друг механизъм те да идват в България или да кандидатстват, специалностите биха могли да се увеличат и да бъдат много повече. Имаме една международна програма, също на английски език по ядрена сигурност - „Икономика на отбраната и сигурността" със специализация „Ядрена сигурност" с преподаване на англ. език, която е с подкрепата на Международната агенция по атомна енергия,  Досега по нея не сме имали китайски студенти, но се надяваме интересът да се засили, имали сме студенти от Индонезия, от Виетнам, от почти цяла Африка и от редица арабски страни.  Аз лично бях в  Китай през 2019 г.  по линия на Международната агенция по атомна енергия и по-специално по ядрена сигурност  и тогава посетихме техния Център за усъвършенстване по ядрена сигурност. И там обсъждахме също въпроси за  китайски студенти в нашия университет. Тъй като тази програма е доста специализирана, по нея се приема по един студент от различните страни,  като тя също е на английски език.

В. Неотдавна  УНСС сключи Меморандум за  съвместна дейност  с Центъра за насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство между Китай и ЦИЕ към Министерството на земеделието.  Къде виждате мястото на университета и какво предвиждате и  очаква като резултат от това сътрудничество?

Проф. Димитров:  Като бизнес-университет УНСС има поне десетина специалности, които имат отношение към аграрната икономика и бизнес, имаме  няколко бакалавърски и магистърски програми, свързани с дигитализацията, информационните технологии, иновациите.  Знаем, че във всички отрасли на икономиката   имаме дигитализиране и използване на новите технологии  - това е характерно за глобалния свят,  в който живеем.

Заедно с директора на Центъра за насърчаване сътрудничеството между Китай и ЦИЕ д-р Момчил Станишев,  сме единодушни, че това споразумение дава нови възможности за прилагането на  нови форми за сътрудничество – например публични лекции на наши студенти, използване на експертизата на Центъра при нас, но също и на експерти от Китай, които идват по различен повод в България по покана на Центъра  и за участие в различни събития, организирани от него в рамките на Инициативата за сътрудничество Китай- ЦИЕ.  Това е много добра възможност за засилване на сътрудничеството, защото  има много голям потенциал – онова, пред което селското стопанство и земеделието са изправени е необходимостта от дигитализация на всички процеси. Всичко това изисква много добър контрол и подреждане във веригата и бизнесът трябва да познава добре   изискванията и  възможностите  на дигитализацията и новите технологии. Според мен,  задачата  на един бизнес-университет като УНСС е да бъде част от всички тези активности . Тук бих искал да припомня, че  в университета имаме т.нар.  Център за големи данни  Именно  икономиката на големите данни е най-актуалното направление в момента. И ако искаме да се случи всичко, което планираме, да имаме  подходящи проекти и нещата да се развиват последователно, нашият  Център, който има огромен капацитет, би могъл да  участва активно в дигитализацията на селското стопанство и земеделието не само у нас, но и в редица други страни.  

В очакване сме на стартирането на  Проект за големите данни и в тази насока, един от важните елементи, особено за България е свързан с проблемите на сигурността – най-общо  казано.  Тук могат да се включат пътния трафик, видеонаблюдението, анализ на всички тези данни.

Проф. Димитров допълни, че УНСС е член и на „Национален център за компетентност в рамките на EuroHPC JU фаза 2“. Проектът EuroCC2 е насочен към развитието по най-ефективен начин на мрежа от национални центрове за компетентност в рамките на всички европейски страни в областта на технологиите за високопроизводителни пресмятания HPC+ и изкуствен интелект. Амбициозната цел на европейско ниво е да се изгради капацитет от технологии и компетентности, които да бъдат предоставени като актуални услуги в помощ на бизнеса, публичната администрация и академичните среди.

Като заключение мога да кажа, че имаме добри перспективи за развитие и съчетаване на  образованието и практическото му прилагане, като в тази насока имаме и потенциал за добро сътрудничество с Китай и със страните от ЦИЕ.

Официално честване на 24 май 2023 г.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree