Образование плюс изкуство за по-добра обществена среда в Шанхай

2023-08-15 14:22:14 |

Неотдавна Източнокитайският педагогически университет, Шанхайската благотоврителна фондация „Дзъдзян“, Шанхайският музей на изкуствата и Шанхайската академия на изкуствата съвместно организираха семинар на тема "Благотворителността и арт образованието: трансграничен диалог и обществени дейности“, с цел насърчаване на обмена и диалога между теоретичните и практическите области, засилване на социалните иновации и предприемаческите способности, както и общественото съзнание на студентите. Семинарът бе добър опит за съчетаването на благотворителните и образователни дейности в областта на изкуството.

Нов път за естетическото възпитание на гражданите и управлението на общностите

Като единствен ключов национален музей в сферата на изкуствата в Шанхай, през последните години Музеят на изкуствата е поел ангажимента да следва концепцията за изграждането на „народен град“, който да служи на хората чрез изкуството, да засили сътрудничеството с всички слоеве на обществото, така че естетическото образование да бъде разширено до всички аспекти. Чрез часовете по изкуство в началните и средни училища, програмата "В Музея на изкуствата", художествения салон "Оригинални творби във всекидневната" и курсовете за обучение на директори на начални и средни училища в арт дисциплини и социално-естетическо възпитание музеят се надява да интегрира висококачествените си ресурси с учебните програми на университетите, така че добре подготвените студенти да могат да се присъединят към екипа от доброволци.

Навлизането на изкуството в обществото е и един от най-ефективните начини за социално-естетическо възпитание. Сега културните институции, като музеи и художествени галерии, непрекъснато разширяват услугите си за обикновените граждани, насърчават различните дейности и участват в управлението им. Като пример можем да дадем проекта за обновяването на паркинга "Звезден навес", осъществен от Музея на Шанхайския университет и зоната Дунчан в района Пудун. Там могат да се видят новите тенденции за участието на музеите в изграждането на общността.

В миналото изкуството в общността бе свързано с поставянето на няколко картини или скулптури в района, които го разкрасяваха, но не се обръщаше толкова внимание на предпочитанията на жителите му. След приключването на проекта рядко имаше последваща поддръжка или взаимодействие. Проектът за обновяване на паркинга "Звезден навес" има нов подход, като най-съществената промяна в него е, че изкуството играе мобилизираща роля при реализирането му вместо обикновено показване на самото изкуство.

Изграждане на по-добра общност в контекста на общественото благосъстояние

Същност на добрата общност трябва да бъде стремежът към човешка субективност, т.е. да се осъзнае, че всеки е неин жител, има идеи и участва в развитието ѝ, така че целият район да е по-красив. Каква роля играе в това благотворителността?

Според У Лей, професор във факултета по мениджмънт на Шанхайския университет по инженерство и технологии, изкуството не е просто визия или представяне на определена област, а важен социален механизъм. "За да разберем съвременното благосъстояние на обществото и благотворителността, е важно да го разглеждаме чрез живота в училищата или обществените места, които са достъпни за всички."

Социално ангажираното изкуство носи вдъхновение

За У Пънхан, преподавател в Института по дизайн на Източнокитайския педагогически университет, интегрирането на методите на преподаване в преобразяването на общността не само подобрява способностите на студентите за самообучение и иновации, но и повишава тяхното съзнание за благотворителност и чувството им за социална отговорност.

Лиу Юе, млад изследовател в Института по дизайн на Източнокитайския педагогически университет, разказва за участието си в прилагането на изкуството в общността, като казва, че това е вдъхновяващо. „Въпреки че бих се радвал, ако творбите ми отидат в колекциите на целнители и бъдат признати от галерии и организации, за мен по-ценно е участието ми в приложението на социално ангажираното изкуство. Изкуството, което служи на общността, може да съдържа по-дълбока сила на неосезаемо ниво."

Обществото и общността са жизнено пространство, а благотворителността може да се формира чрез изкуството, защото именно изкуството е пространството и носителят, който е най-тясно свързан с хората. Арт образованието, като много важен език в системата на културното обучение, дава нова жизненост чрез изкуството и по този начин го популяризира.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree