Китай предлага нова редица от мерки за подкрепа на частната икономика

2023-07-28 10:00:25 |

На 19 юли беше публикувано „Становище на ЦК на ККП и Държавния съвет за насърчаване на развитието и растежа на частната икономика“. В документа се предлага поредица от основни мерки и се дава нов израз на позиционирането на частната икономика. Нека заедно разгледаме важните сигнали, които са представени в насоките на централното правителство.

„Частната икономика е нова сила за насърчаване на модернизацията в китайски стил, важна основа за висококачествено развитие и важна сила за насърчаване на всеобхватното изграждане на социалистическа модерна система в нашата страна. Частната икономика ще спомогне за реализирането на целите на „втората стогодишнина“ и реализирането на целта от „втората стогодишнина.“ Това се казва в откриващата глава на становището, разглеждайки въпроса за мястото на частната икономика в страната. „Частната икономика е нова сила за насърчаване на модернизацията в китайски стил“ е най-важната част от определението.

„Тази нова формулировка означава, че значението на частната икономика е допълнително засилено.“ Джу Къли, основател и президент на Националния институт за изследване на новата икономика и главен директор на Мозъчния тръст за нова икономика коментира, че частните предприятия играят все по-важна роля в насърчаването на икономическото развитие, увеличаването на заетостта и насърчаването на иновациите.

Статистиката показва, че частната икономика на Китай допринася за повече от 50% от данъчните приходи, повече от 60% от БВП, повече от 70% от постиженията на технологичните иновации, повече от 80% от заетостта в градовете и повече от 90% от броя на предприятията като цяло.

В момента има нужда от допълнително стимулиране на жизнеспособността на частната икономика. По данни на Държавно статистическо управление през първата половина на годината частните инвестиции са намалели с 0,2%. Следователно този важен документ идва точно навреме с цел да благоприятства повишаването на доверието в развитието на частната икономика и стабилизирането на очакванията на частните предприятия и самите предприемачи.

Този документ предлага 28 конкретни мерки в шест основни аспекта, включително непрекъснато оптимизиране на средата за развитие на частната икономика, увеличаване на политическата подкрепа за частната икономика, укрепване на правната защита за развитието на частната икономика, фокусиране върху насърчаването на висококачественото развитие на частната икономика, насърчаване на здравословния растеж на предприемачите и продължаване на създаването на социална атмосфера, която облагодетелства и насърчава развитието на частната икономика.

Сред тях има поредица от мерки, които отговарят своевременно на притеснения, изразени от представителите на бизнес кръговете в страната.

В отговор на опасенията относно финансовите затруднения и скъпото финансиране, „Становището на ЦК“ предлага подобряване на системата за кредитен рейтинг и оценка на малки, средни и микро предприятия и отделни промишлени и търговски домакинства. Също така се предлага подкрепа на квалифицирани частни МСП за набиране на средства на пазара на облигации, насърчаване на квалифицирани частни предприятия да издават корпоративни облигации за технологични иновации и насърчаване на специалния план за подкрепа за финансиране на облигации на частни предприятия за разширяване на покритието на кредитното състояние.

В отговор на опасенията относно непостоянни и нестабилни политики, насоките предложиха процедури за коригиране на политиките, свързани с предприятията, да се прилагат в съответствие със законите и разпоредбите и да се определи разумен преходен период според действителната ситуация. Укрепване на изграждането на регулаторна стандартизация, оповестяване на регулаторни стандарти и правила в съответствие със закона и повишаване на стабилността и предвидимостта на регулаторните системи и политики. Ще се подобряват справедливостта, стандартизацията и оптимизирането на процесите на надзора и премахване на селективното правоприлагане.

Джу Къли вярва, че това ще гарантира еднаквостта и рационалността на надзора, ще избегне несъответствията в регулаторните стандарти между различните отдели, ще намали тежестта върху предприятията, ще избегне прекомерния надзор и тромавите процедури и ще помогне на частната икономика с лекота да продължи добрия темп на развитието си.

„Този важен документ не само засилва акцента върху и подкрепата за частната икономика, но също така предоставя по-мощна политическа гаранция за развитието на частната икономика в новата ера чрез поредица от нови мерки за нормализиране и върховенство на закона, допълнително стабилизира очакванията, повишава доверието, чувството за сигурност и печалба в развитието на предприемачеството и насърчава по-силното и по-здраво развитие на икономиката“, каза още Джу.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree