Младите защитници на пандите – частⅡ

2023-07-11 14:19:30 |

Джан Далей облича маскировъчния си костюм на панда, носи бамбука и върви бавно към заграждението. Той внимава да не бъде забелязан от малките панди, които нямат още една година. Когато стига до заграждението, той отваря вратата и слага бамбука за майката, след което излиза веднага.
В Китайския център за опазване и изследване на гигантските панди в базата за обучение за живот в дивата природа 34-годишният Джан Далей обучава пандите как да се адаптират към естествената им среда. „Носим маскировъчни дрехи, защото обучението на диви животни има за цел да позволи на новородените да се адаптират към околна среда без хора. Така по-късно ще се чувстват по-добре в дивата природа.“ Джан Далей обяснява, че в момента в базата има две малки гигантски панди на почти една година, които преминават обучение.
Джан Далей трябва всеки ден да храни пандите и да почиства загражденията. Той идва в базата рано сутринта, преоблича се и им носи храна. Джан Далей е натрупал много познания и опит през годините. „Ако искате да отглеждате панди, трябва да знаете всичко за храната, която обичат, както и да коригирате хранителния им режим в зависимост от степента на износване на зъбите.“ Джан Далей казва, че е необходимо да се опознаят много добре хранителните предпочитания и физическото състояние на всяка гигантска панда.

Отглеждането на животните, които се подготвят да бъдат пуснати в дивата природа, е много по-различно от това на пандите в плен. То е разделено на приблизително три етапа. В периода преди да навършат една година за тях се грижи предимно майката. „Малките сучат и затова сме облечени в маскировъчни костюми, когато носим храна на майката. Не искаме малките да имат пряк допир с хора.“ Джан Далей обяснява, че след като станат на една до две години, малките ще бъдат пуснати в откритата база заедно с другите им спътници, които живеят в плен. Там те ще могат самостоятелно да събират бамбук и да се движат свободно. След като навършат две години, ще бъдат пуснати в дивата природа и ще бъдат наблюдавани.

Не само че обучава пандите в първата им фаза, но на Джан Далей понякога се налага да влиза в контакт с тях и във втората. "Ние основно извършваме наблюдение на сигналите и събирането на данни". Джан Далей обяснява, че за да се намали намесата в живота на пандите, гледачите обикновено не влизат директно в базата за обучение за живот в дивата природата, а ги наблюдават чрез различните електронни съоръжения.
След пускането на свобода на първата гигантска панда Хуаян, обучена от тях за живот в дивата природа, Джан Далей се е грижил за още седем, всяка от които е оставила дълбоко впечатление у него. „Пандите са с различни характери, някои са наивни, други - находчиви, а трети - много смели.“ Той си спомня също как веднъж женската панда Цинсин избягала от базата за обучение в плен по време на втората фаза. „Веднъж установихме, че Цинсин е изчезнала и след това я търсихме половин ден. Открихме, че се е скрила в една пещера.“ Джан Далей и колегите му дълго въздишат с облекчение.
С течение на времето той все повече започва да харесва професията си. "В миналото поради човешката намеса екологичният коридор на гигантските панди беше унищожен, което се отрази на развитието на популацията им. Днес рез реинтродукция и повторно въвеждане е възможно да се подмладят малките популации в дивата природа, което от своя страна увеличава размера им.“ Виждайки постепенното увеличаване на световната популация на гигантските панди в наши дни, Джан Далей е много доволен: „Надявам се, че ще има все повече гигантски панди в дивата природа!“


Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree