Азиатски алианс за опазване на културното наследство ще вдъхва нов живот на културните паметници на континента

2023-06-13 14:55:17 |

В края на април в Сиан, с подкрепата на Министерството на културата и туризма на Китай, Държавното бюро за културно наследство и властите на провинция Шаанси, се проведе учредително събрание на Азиатски алианс за опазване на културното наследство (ААОКН). В него участваха представители на 21 държави, ЮНЕСКО и други международни институции. Създаването на алианса е отправна точка за изграждане на механизъм и платформа за междуправителствено сътрудничество и обмен в практикуването на инициативата за опазване на културното наследство в Азия.

Алиансът цели разширяване на консенсуса и взаимната подкрепа между страните в Азия, която разполага с дълга история и впечатляващи култури, а нейното богато и многообразно наследство е част от мъдростта и креативността на човечеството.

На Азиатския междукултурен диалог през 2019 г. инициативата за опазване на културното наследство на континента бе приета положително и през 2021 г. десет държави (Китай, Армения, Камбоджа, Северна Корея, Иран, Киргизстан, Пакистан, Сирия, Обединените арабски емирства и Йемен) стартираха изграждането на Азиатски алианс за опазване на културното наследство. По-късно към инициативата се присъединиха Азърбайджан, Мианмар и Шри Ланка, а Бангладеш, Сингапур, Таджикистан, Узбекистан и Виетнам.

Участниците в учредителното събрание оцениха високо значението на алианса за опазване на азиатското културно наследство и усилията на Китай в рамките на програмата за действие в това отношение, също така изразиха ангажимента си да работят заедно за поставените цели на принципите на равенство, взаимно уважение и обща изгода, както и да обсъждат и да изготвят пътна карта за действията за опазване на културното наследство, така че да се даде нов пример за регионално сътрудничество в областта на опазването на културното наследство.

„Днешната среща е доказателство за нашата вяра и отговорност за опазване на културното наследство. В бъдеще ще работим не само за опазването му и ще обменяме опит в сферата, но също така ще се борим срещу незаконния трафик на културните ценности и ще положим усилия за връщането на откраднатите и изчезналите“, заяви Лубана Мушуха, министър на културата на Сирия.

Алиансът обединява усилията на страните за опазването на културното наследство и предаването им на бъдещите поколения, за което са нужни съвместни усилия.

Международната инициатива за опазване на паметниците в Ангкор, започнала през 1993 г., се превърна в модел за международно сътрудничество в защита на културното наследство. Документът за автентичност от Нара от 1994 г., и последвалите го международни договорености като тези от Сиан, Хуейан, Пекин и Фуджоу, предоставиха азиатски решения за глобалното опазване и управление на културното наследство. В Централна Азия страните създадоха механизъм за регионално сътрудничество чрез опазване и номиниране на наследството и успешно вписаха проекти като пътната мрежа на коридора Чан'ан-Тяншан в Списъка на световното културно и природно наследство. В Югоизточна Азия шестте държави от басейна на река Меконг приеха Инициативата от Кунмин за сътрудничество и обмен за опазване и популяризиране на културното наследство в страните от региона, за да насърчат съвместното сътрудничество в областта на археологията и опазването и възстановяването на историческите реликви. Това са резултати от дългогодишното сътрудничество на азиатските държави за опазване на културното наследство.

В общата кауза за опазване на културното наследство в Азия Китай винаги е участвал с положително, прагматично, открито и професионално отношение и е поддържал всеобхватно и ползотворно сътрудничество с останалите страни в региона.

Според статистическите данни, Китай е осъществил 11 проекта за опазване и възстановяване на исторически паметници с шест държави – Камбоджа, Монголия, Узбекистан, Непал, Мианмар и Киргизстан. Китайски експерти са работили за оценяване стойността на културното наследство в редица страни, участвали са в 33 съвместни археологически проекта с 19 държави, включително Обединените арабски емирства, Узбекистан и Саудитска Арабия.

След раждането на идеята за Алианс за опазване на азиатското културно наследство през 2021 г. Китай работи активно за изграждането му, като същевременно работи чрез двустранни и регионални механизми по редица инициативи. Проектът за консервация и реставрация на паметника Ангкор в Камбоджа беше завършен успешно, беше подписан Меморандум за разбирателство за сътрудничество между компетентните органи на държавите членки на Шанхайската организация за сътрудничество в областта на музеите, а „приемането на държавите от АСЕАН в инициативата за опазване на културното наследство в Азия“ бе включено в съвместното изявление на Шестата министерска среща на Китай и АСЕАН по въпросите на културата и изкуството.

От стартирането на инициативата през 2019 г. до официалното учредяване на Алианса държавите работиха заедно за неговото планиране, участие и популяризиране. В нейните рамки страните продължават да увеличават консенсуса и да обединяват усилия за опазване на азиатската култура.

Чрез Алианса страните изграждат общност на споделено бъдеще. По време на конференцията седем лъча светлина засияха ярко, осветявайки Пътя на коприната, прекосяващ миналото и настоящето, насочващ към бъдещото сътрудничество в опазването на културното наследство в Азия. На нея представителите на Китай, Киргизстан, Туркменистан и Узбекистан съвместно откриха Изследователския център за археологическо сътрудничество по Пътя на коприната.

Центърът ще се придържа към концепцията за развитие на „археология, сътрудничество, споделяне и предаване“ и ще се ангажира да сътрудничи с академични институции на страните по Пътя на коприната за извършване на съвместна археологически дейности в Централна, Западна и Южна Азия, изучаване на историята на Пътя на коприната и процеса на взаимодействие на древните източни и западни култури, защита на културното наследство на Пътя на коприната и насърчаване на културния обмен и сътрудничество между страните.

В рамките на конференцията беше даден официален старт на Азиатски фонд за опазване на културното наследство и бе публикувана Декларация от Сиан за създаване на Азиатския алианс за опазване на културното наследство, в която се определя, че страните ще работят съвместно за насърчаване на опазването на културното наследство в градовете и селата, ще проучват модели за интегриране на културното наследство с туризма и подобряването на околната среда, ще организират съвместни археологически дейности около теми като „произход на човека“, „произход на цивилизацията“ и „Пътят на коприната“, ще изследват конотациите на азиатските култури, ще подкрепят страните да  декларират съвместно световното наследство и изградят по-близки културни връзки. Алиансът също така ще насърчава сътрудничеството и обмена между музеите в организиране на изложби на културни реликви и ще провежда академичен обмен около практиката за защита на културното наследство.

Освен това страните ще извършват заедно консервация и реставрация на важни исторически паметници и обекти, ще оказват съвместна помощ при спасяването и възстановяването на културни паметници след бедствия, ще се борят с незаконния трафик на културни ценности. В рамките на алианса ще се извършват съвместни изследвания на технологии и методи за защита на културното наследство и се изпълняват проекти за защита на културното наследство с азиатска специфика, като земни структури, дървени архитектурни конструкции, хартиени, текстилни и други реликви.

На форума в Сиан Ли Цюн, заместник-министър на културата и туризма и директор на Националната администрация за културното наследство, заяви, че Китай е готов да сподели практиките за опазване и предаване на културното наследство в процеса на модернизацията в китайски стил. Китай е убеден, че може да се възползва от натрупания през годините опит и успехи в сътрудничеството, да работи с азиатските страни и международните организации за по-нататъшното изграждане на алианса, да изпълнява проекти за сътрудничество, да разкрива потенциала за развитие и съвместно да повишава общото ниво на опазване на културното наследство в Азия, така че то да продължи да живее нов живот.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree