Инициативата за глобална цивилизация напълно демонстрира световното значение на модернизацията в китайски стил

2023-05-30 09:45:44 |

През изминалите 100 години ККП се придържа към общите ценности на мира, развитието, справедливостта, правосъдието, демокрацията и свободата за цялото човечество, стреми се към прогреса на човешката цивилизация и създава нова основа за развитие чрез модернизацията в китайски стил. Новата форма на човешка цивилизация произхожда от пет-хилядолетната китайска култура, обмена и споделянето между културите в света и комбинацията на основните принципи на марксизма и характеристиките на китайската реалност. Това ѝ дава богати съвременни конотации и силна жизненост. Инициативата за глобална цивилизация е важна теоретична иновация и напълно демонстрира световното значение на модернизацията в китайски стил.

Инициативата за глобална цивилизация съдейства за прогреса на човешката цивилизация. Основната концепция на новата форма на цивилизация, образувана в процеса на модернизацията в китайски стил, е „поставяне на народа в центъра на развитието и реализиране на стремежа му към по-добър живот“. Преди сто години Китайската комунистическа партия успешно ръководи демократичната революция в Китай. Благодарение на основите на марксизма-ленинизма тя успя да постигне големия скок от хилядолетното феодално общество към демократичното настояще. След основаването на Китайската народна република под ръководството на ККП мултиетническият китайски народ постигна изключителни постижения в развитието, както и в дългосрочното практикуване на политиката на реформи и на отваряне към света, с което постигна големи успехи в изграждане на могъща социалистическа държава. В новата ера генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин издигна концепцията за иновативно, координирано, екологично, отворено и споделящо се развитие и води Китай по пътя към общ просперитет.

  

Инициативата за глобална цивилизация е нов път за развитие на човешката култура. Основният елемент на създадената от Китай нова форма на човешката цивилизация е пътят на модернизацията в китайски стил. Още от основаването си, ККП дълбоко осъзнава недостатъците на капиталистическата модернизация и извлича уроци от много развиващи се страни, които са попаднали в нейните капани, копирайки западния модел. Ето защо ККП настоява да изследва самостоятелно пътя на модернизация, който съответства на реалността в Китай. За разлика от модернизацията на развитите западни държави, модернизацията в китайски стил не само разруши митологията на капиталистическия модел, но също така и предостави нови възможности на развиващите се страни към модернизация, взимайки предвид техните характерни условия, както и допринася за ново решение на проблемите, произтичащи от модернизацията на човешкото общество и на глобалните предизвикателства.

Инициативата за глобална цивилизация е нова система, укрепваща прогреса на човешката цивилизация. Практическото прилагане на модернизацията в китайски стил играе ръководна роля в световното социалистическо движение. През последните 100 години под ръководството на ККП мултиетническият китайски народ завърши социалистическата революция, изгради социалистическа система и се намира на водещо място във възраждането и развитието на световното социалистическо движение. Новата форма на човешка цивилизация, създадена от ККП, има силна жизненост и трайно влияние и показа несравнимите предимства на социалистическата система. Социализмът с китайска специфика в новата ера оказва и ще продължи да оказва дълбоко влияние върху световната структура и развитието на човешкото общество, тласкайки световното социалистическо движение към нов исторически ръст през XXI век.

Инициативата за глобална цивилизация насърчава установяването на нов ред за развитие на човешката цивилизация. Новата форма на цивилизация, образувана от принципите на модернизацията в китайски стил, има за цел да се застъпва за отвореност, толерантност, сътрудничество и обща взаимна изгода. В международен план тя призовава за изграждане на нов, по-справедлив и по-разумен международен ред и за реализация на дълготраен мир и всеобщо благоденствие. Като марксистка партия, стремяща се към социална справедливост, ККП винаги е подкрепяла усилията на развиващите се страни за установяване на нов международен ред, който да отразява стремежите и общите интереси на народите по света и прогреса на човечеството. Този нов ред означава да се сложи край на хегемонизма и силовата политика, да се демократизират международните отношения и да се даде възможност на всички членове на международната общност да вземат участие в международните дейности. Китай ще продължи да практикува истински мултилатерализъм, да настоява за разрешаването на споровете чрез консултации и да бъде защитник на глобално управление, базирано на правото, международната справедливост и правосъдието, както и важен участник в глобалното управление.

Инициативата за глобална цивилизация следва тенденцията на епохата и дава отговор на въпроса за модернизацията на човешкото общество, като предлага водеща идеология и насоки за действие за развитието на човешката цивилизация. Към момента все повече държави дават положителни оценки на инициативата и придвижват прилагането й, в резултат на което човешкото общество със сигурност ще поеме по нов път на модернизация и просперитет.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree