Практическата логика на развитието и прогреса на човешката цивилизация

2023-05-16 09:26:26 |

Инициативата за глобална цивилизация предоставя идеологически насоки и практически път за развитието и прогреса на човешката цивилизация. Тя е ръководна идея за модернизация на човешкото общество и просперитет на световната цивилизация, интегрираща разнообразните култури на страните по света

Нека да се придържаме към общите ценности в развитието и прогреса на човешката цивилизация. В хилядолетното ѝ развитие постепенно са кондензирани общите ценности на мира, развитието, справедливостта, правосъдието, демокрацията и свободата за цялото човечество. Мирът и развитието са от общите каузи, справедливостта и правосъдието са от общите идеали, а демокрацията и свободата са от общите стремежи на човечеството. Общите ценности на цялото човечество начертават общата цел на човечеството и ръководят народите в изграждане на по-красив и по-добър свят. Стремежът към реализацията на тези общи ценности показва отговорността на страните към бъдещето и съдбата на човечеството. Трябва да осъзнаем конотациите на културите, да уважаваме пътя на страните към реализация на общите ценности, а не да налагаме собствените си парадигми и модели на другите. Не трябва да се занимаваме с идеологическа конфронтация, а по-скоро да търсим общите ценности на цялото човечество в интересите на своя народ.

Инициативата за глобална цивилизация чертае посока за развитие и прогрес на човешката цивилизация. През цялата история човешкото общество като цяло е постигнало напредък в развитието на производствените сили, политическата справедливост, правосъдието и освобождението на човешката индивидуалност, както и към мира, сътрудничеството, развитието и общата полза. Този прогрес е непрекъсната иновация в наследяването й. На практика страните трябва напълно да се възползват от съвременната стойност на своето историческо и културно наследство и да насърчават иновативната трансформация и развитие на напредналата традиционна култура в процеса на модернизацията си. Напредналата традиционна култура е фундаментална основа за наследяването и развитието на дадена страна или нация. Тя изисква както предаване, така и защита от поколение на поколение, както и да се развива в крак с времето с цел да се образуват нови идеи. Това е така защото традиционната култура неизбежно носи отпечатъка на старата ера и съдържа остарели неща в процеса на формиране и развитие. Всички страни по света трябва да съответстват на новите изисквания на епохата, да засилят изследването на собственото си историческо и културно наследство, да насърчават отличния традиционен културен дух, който надхвърля времето и пространството. Това надхвърля границите на отделните държави, носейки вечен чар и стойност на епохата, с цел най-основните културни гени да се адаптират към тенденцията на новата ера, да се координират с модерното общество и да съществуват заедно с културите на другите народи. Същевременно така се осигурят правилно духовно напътствие и силна духовна мотивация за придвижване на прогреса на човешката цивилизация.

Инициативата за глобална цивилизация предоставя практически път за развитието и прогреса на човешката цивилизация. Страните по света са култивирали блестящи култури, положили са солидна основа за международен културен обмен и сътрудничество като важен начин за задълбочаване на приятелството между народите от всички страни и също така са важни стълбове за изграждането на нов вид международни отношения в новата ера. В това отношение Инициативата за глобална цивилизация предлага практически път за укрепване на международния културен обмен и сътрудничество, фокусирайки се върху изграждането на глобална мрежа за диалог и сътрудничество между различните култури, което е от голямо значение за обогатяване на разнообразна глобална цивилизация. Първо, тя ще допринесе за подобряване на механизма за международен културен обмен, увеличаване на формите на обмена като тези между парламентите, политическите партии, мозъчните тръстове и местните власти. Второ, тя ще допринесе за непрекъснато обогатяване на съдържанието на международния културен обмен и сътрудничество, като разширяването им в сферите на академичните изследвания, образованието, здравеопазването, спорта, туризма и др. Това ще спомогне за заздравяване основата на общественото мнение за културен обмен и сътрудничество. Трето, тя ще работи за изграждане на множество канали за ефективен културен обмен във формите на литературата, театъра, филмите, телевизията, музиката, изкуството, фотографията, акробатиката, литературната критика и художественото изкуство чрез множество методи като масова, групова и междуличностна комуникация. Конференцията за диалог между азиатските култури през май 2019 г. и други платформи, изградени от Китай, предоставиха нови възможности за културния обмен между страните от Азия и от целия свят и за съвместно предотвратяване на конфронтациите между тях.

Инициативата за глобална цивилизация активно отговаря на реалните предизвикателства пред модернизацията на човешкото общество

В момента светът е изправен пред безпрецедентни промени, чиито основни прояви са хегемонистични поведения като тормоз, изнудване и игри с нулев резултат. Предизвикателствата пред мира, развитието, сигурността и глобалното управление се увеличават. Основното решение на всичко това е модернизацията на човешкото общество и изграждането на общност на споделена съдба. Една от целите на Инициативата за глобална цивилизация е справяне с общите предизвикателства пред модернизацията на човешкото общество и защитата на постиженията на човешката цивилизация.

Инициативата за глобална цивилизация цели справяне с предизвикателствата пред мира и напълно демонстрира мирния характер на модернизацията на човешкото общество. През последните 100 години човечеството премина през две световни войни и хората от всички страни страдаха от опустошенията на войните. Въпреки че след Втората световна война не е имало войни в световен мащаб, дестабилизиращите фактори продължават да се увеличават, представлявайки сериозна заплаха за международния мир. В днешната епоха някои големи държави все още се придържат към манталитета от Студената война и играта с нулев резултат, безконтролно използват сила или заплашват с прилагане на сила и предизвикват безредици и конфликти в името на собствените си интереси. Всичко това показва, че мирната природа на модернизацията на човешкото общество е застрашена сериозно, а модернизацията на отделни страни и региони се отклонява от фундаменталната посока на развитието и прогреса на човечеството. Миролюбивата китайска нация и Китайската комунистическа партия считат истинския траен мир на цялото човечество за свой възвишен идеал и множеството китайски инициативи за мир показват, че страната твърдо защитава това.

Инициативата за глобална цивилизация предоставя нова движеща сила за модернизацията на човешкото общество. Понастоящем глобалното икономическо възстановяване се забавя, а темпът на глобалния растеж е слаб. През последните години неблагоприятните фактори, пред които е изправена световната икономика, са се увеличили значително и тежко засягат глобалния растеж като цяло. Дефицитът в глобалното развитие все още се разширява и непрекъснато ерозира фундамента на модернизацията на човешкото общество. Изправени пред нарастващите проблеми в глобалното сътрудничество, Китай се придържа към пътя на мирно, отворено и общо развитие чрез партньорство, стреми се да постигне висококачествен, справедлив и устойчив растеж, подкрепя икономическата глобализация и с модернизацията си успява да консолидира основите на човешката цивилизация и прогрес и да предостави непрекъснато нови движещи сили за модернизация на целия свят.

Инициативата за глобална цивилизация цели да гарантира сигурност за модернизацията на човешкото общество. Понастоящем традиционните и нетрадиционните заплахи пред сигурността са преплетени в световен мащаб и ситуацията наистина е сложна и тежка. В областта на традиционната сигурност, геополитическата игра между големите сили става все по-свирепа, тенденцията за световна „колективизация“ е очевидна и конфронтацията между групите се изостря, а заплахата от ядрена война също се увеличава. Същевременно светът е изправен пред енергийна криза. За преодоляването на всичко това се разчита на обединението и сътрудничеството на страните по света. В тази връзка Китай настоява всички държави да провеждат съвместни консултации, да поддържат взаимно уважение и искрено да си сътрудничат. Инициативата за глобална цивилизация, предложена от Китай, черпи опит и мъдрост от историята на развитието на човешката цивилизация и се ангажира да осигури по-всеобхватни, дългосрочни и задълбочени гаранции за сигурност за модернизацията на човешкото общество.

Инициативата за глобална цивилизация има за цел непрекъснато да подобрява системата за управление на модернизацията на човешкото общество. Проблемите на световния мир, развитие и сигурност са тясно свързани с неуспешното глобално управление. Като най-голямата икономика в света, Съединените щати поставят единствено собствените си интереси на приоритетно място и произволно преследват едностранна политика, което възпрепятства реформата и изграждането на глобалната система за управление и разрушава институционалната основа на глобалното управление. По този начин представителството и гласът на нововъзникващите икономики и развиващите се страни са силно ограничени. Изправена пред бурните промени в света, глобалната система за управление трябва да е в крак с времето. За тази цел Китай предложи и практикува концепцията за глобално управление чрез съвместни консултации, както и съвместно систематично изграждане и споделяне на постиженията. Като нов международен обществен продукт Инициативата за глобална цивилизация се превърна във важен компонент на глобалната система за управление. Това ще придвижи развитието й в по-справедлива и разумна посока и ще ръководи модернизацията на човешкото общество. 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree