Хуанхъ - реката-майка на китайската нация

2023-04-18 09:19:54 |

Както от гледна точка на Китай, така и от световна, река Хуанхъ подхранва една велика цивилизация. Тя е важен символ и основен източник на китайската цивилизация и на китайския народ заради културните си характеристики като приемственост и приобщаване.

Хуанхъ е източник и символ на китайската цивилизация

Хуанхъ е втората по големина река в Китай, но изворът ѝ е много малък, както и количеството вода. Обемът ѝ достига само 1/20 от този на река Яндзъ. Защо въпреки това я наричат „река-майка на китайската нация“?

От древни временна Хуанхъ е основа на китайската цивилизаия и заема важна място в развитието ѝ. В писани преди хилядолетия книги като „Шанхайдзин“ се казва, че изворът на река Хуанхъ е в планината Кунлун, а в „Шаншу-Ю Гун“ за първи път на картата на древен Китай се локализират географските координати на река Ю (долното течение на Хуанхъ). В историческтие хроники “Ханшу“ Хуанхъ е почитана като най-важната река в Китай. Това означава, че тя се радва на уникален исторически статут сред седемте основни водни системи в страната.

Раждането на цивилизацията по същество е резултат от първата технологична революция на човечеството. Хуанхъ е реката с най-големи способности в света за оформянето на равнини. Двата ѝ бряга и голяма алувиална ветрилообразна равнина в Северен Китай, образувана след наводненията, са най-подходящите места за селскостопанска революция, полагайки солидна географска основа за раждането и развитието на човешката цивилизация.

Откриването на множество представителни неолитни културни обекти като Мадзя‘яо, Цидзя и Яншао в басейна на Хуанхъ са първоначални форми на китайската цивилизация. Реката е източник на цялата китайска цивилизация, а „най-ранният Китай“ се появява на мястото на руините „Ърлитоу“ в Луоян. В продължение на три хилядолетия в петхилядолетната  история на Китай басейнът на Хуанхъ е политически, икономически и културен център на страната. Районът „Джунюен“ в средното и долно течение на реката разполага с превъзходни природни условия и се превръща в основна зона за много династии за изграждането на столиците им.

В същото време много от най-представителните отлични културни традиции на Китай са се родили и развили именно в басейна на Хуанхъ, например земеделските технологии, астрономията,  календарът, математиката и др. Всички те са израз на една напреднала в материално отношение култура в древния свят. Известните „четири големи изобретения на Китай“ също са се появили тук и са оказали значително и дълбоко влияние върху човешката цивилизация.

Мистериозните схеми „хътулуошу“, съдържащи дълбоки принципи за космоса и астрологията, известни като „космически магически куб“, формирането на теоретичната система „Джоу-и“, както и появата и развитието на конфуцианството се случват най-вече в басейна на Хуанхъ и оформят основните характеристики на китайската цивилизация, оказвайки дълбоко влияние върху националната психология и характера на китайците. Такива са и древните книги като „Шъдзин“, „Идзин“, „Шаншу“, „Чунциу“, „Ли“, както и „Луню“, „Модзь“ и много други.  Всички те са оказали и продължават да оказват дълбоко влияние върху поколения китайци.

Хуанхъ е важен източник за повишаване на културното самочувствие на китайската нация

Река Хуанхъ е с благоприятно историческо разположение за произхода и източника на китайската цивилизация. Тя оказва силно влияние върху целия процес на формирането и развитието ѝ. Реката и появилата се по бреговете ѝ култура имат важно значение за укрепването на културното самочувствие на нацията.

Ранните цивилизации и култури на династиите Ся, Шан и Джоу в басейна на Хуанхъ са се интегрирали. На тази основа се формира концепцията за единство, центърът на което са династиите на територията на Джунюен. Този вид „обединение“ гарантира единството на територията, политическата система, културната центростремителна сила и националното самочувствие.

С формирането на единна страна, съсредоточена в басейна на р.Хуанхъ, селскостопанските и занаятчийски продукти, като коприната, порцеланът и чаят, древните технологии, четирите велики изобретения, класическите идеи на китайските мислители, културата и изкуството, с помощта на икономическите и търговски дейности, културния обмен и дипломацията, се разпространяват от Джунюан в околните райони и целия свят, формирайки система със световно влияние.

Хуанхъ е духовен символ, който утвърждава чувството за общност на китайската нация

Басейнът на Хуанхъ е уникален географски център за обмен и взаимодействие между земеделската и номадска цивилизации, както и на различните етнически групи. Той е и важно регионално пространство за формиране на общността на китайската нация, интегрирайки разнообразните култури. Такъв модел е резултат от сблъсъци, миграция, обмен и сливане на земеделските и номадски цивилизации на територията на Китай и дори в Евразия.

Културата по поречието на река Хуаннхъ насърчава развитието на китайската цивилизация със своите характеристики на интеграция и поглъщане, демонстрирайки силната приобщаваща способност на китайската нация, натрупвайки и наследявайки богати колективни спомени. Обменът и интеграцията на земеделската и номадска цивилизации, културата на Джунюен и пасищата, източната и западна култури по басейна на Хуанхъ оформят важна пространствено-времева сцена за формирането и развитието на разнообразен и интегриран модел на китайската нация, подхранват цялостния модел на една разнообразна и интегрирана култура, както и социалното съзнание за "голямо единство" и изграждането на национална културна идентичност за "общ корен", подчертавайки уникалната духовна идентичност на китайската нация за търсенето и стремежа към хармония.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree