Китайски учени предлагат подобрен метод за преработка на пластмасови отпадъци в нафта

2023-03-31 06:08:37 |

Бързото нарастване на пластмасовите отпадъци става все по-голямо екологично и енергийно предизвикателство. Поради стабилната структура на високо- и нископлътните полиетилени естественото им разграждане в природата е много трудно, а количеството на микропластмасите, замърсяващи екосистемите, нараства. Непосредственото изгаряне на тези пластмаси е неприемливо, поради големите емисии на въглероден диоксид, които ускоряват процеса на глобално затопляне. Съвременните стратегии за справяне с пластмасовите отпадъци все повече се насочват към преработка на отпадъците с цел превръщането им в химикали и горива. При това изгарянето на получените горива също води до емисия на въглероден диоксид. По-перспективен начин за преработка е превръщането на пластмасовите отпадъци в нафта, която е основната суровина за производство на етилен и пластмаси. Така се получава затворен цикъл на производство и рециклиране, a количеството на въглеродни емисии е минимално.

Съществуват много методи за преработка на пластмасовите отпадъци, при които се получават различни горива и въглеводороди. Общата им слабост е дългото време за преработка и необходимостта от високо налягане. В повечето случаи получените продукти представляват смес от въглеводороди, изискваща допълнителни обработки за пречистване.

Научен екип, ръководен от проф. Хуей Уан и доц. Ху Луо от Шанхайския институт за напреднали изследвания към Китайската академия на науките предлага нов метод за по-ефективно преработване на отпадъчна пластмаса в нафта. При него се използват механично смесени зеолит и специфичен платинов катализатор. Благодарение на платиновите наночастици, намиращи се в зеолита, двата основни химични процеса за преобразуването, изомеризацията на полиетилена и хидрогенирането на междинните продукти, протичат бързо, при сравнително ниска температура от 250 градуса по Целзий, във водородна атмосфера с налягане от 3 MPa, и опростена процедура без прилагане на разтворители. Посредством този метод се достига висок добив на нафта от 89.5%.

Създателите на метода предлагат и концепция за индустриалното му внедряване и извършват симулации за оценка на енергоемкостта и въглеродния му отпечатък. Предложената каталитична система демонстрира висока производителност при преработката на най-разпространените пластмасови отпадъци, като полиетилен и полипропилен, изисквайки 15% по-малко енергия и осигурявайки 30% намаляване на отделяните парникови газове спрямо конвенционалните методи за производство на пластмаса. При изгарянето на подобни отпадъци се отделят високи емисии от 5.3 кг. еквивалент на въглероден диоксид, а новият метод има потенциала да намали тези емисии с до 62%.

Китай поддържа редица мерки и политики за ограничаване на замърсяването с пластмасови отпадъци и намаляване на въглеродните емисии. През 2020 г. бяха обявени целите за достигане на пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2060 г. За постигане на тези цели в текущия 14-ти петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021 – 2025 г.) са заложени мерки за значително намаляване на замърсяването с пластмаси и развитие на технологии, позволяващи намаляване на въглеродните емисии. При това, кръговата икономика, прилагаща нови технологии за рециклиране е от ключово значение.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree