План за институционална реформа за укрепване на научно-технологичната самостоятелност и сигурност

2023-03-10 09:44:56 |

Във вторник (7 март) Китай представи мащабен план за реформа на редица държавни институции, с акцент върху преструктурирането на Министерството на науката и технологиите и създаването на национална финансова регулаторна администрация, подчертавайки засилващите се усилия на страната да укрепи своите научно-технологични способности и икономическа и финансова сигурност на фона на нарастващата външна несигурност.

Плановете за институционална реформа са в съответствие с целта на висшето ръководство за подобряване на ефективността на управлението, както и за справяне с рисковете и предизвикателствата в стремеж към висококачествено развитие. Това обхваща области, вариращи от администриране на данни, регулация на правата на интелектуална собственост и редица политики в селскостопанския сектор.

Планът беше представен за обсъждане във вторник на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП), най-висшият законодателен орган на Китай. Това е част от задълбочаването на реформата на партийните и държавните институции, които бяха приети от 20-ия ЦК на ККП миналата седмица. Инициативата е и най-мащабните реформени дейности на държавните институции от 2018 г. насам.

Една от основните части на плана, представен във вторник, е преструктурирането на Министерството на науката и технологиите. С прехвърлянето към други министерства на функции като разработването на технологични политики за селскостопанския сектор, министерството ще бъде натоварено предимно с по-голяма роля в подобряването на нова система за мобилизиране на нацията за постигане на технологични пробиви. Ще бъде създадена и комисия за наука и технологии, която да укрепи централизираното и единно ръководство на Централния комитет на ККП по отношение на работата в сектора.

Членът на Държавния съвет и негов генерален секретар Сяо Дзие заяви, че Министерството на науката и технологиите ще бъде преструктурирано, за да се разпределят по-добре ресурсите за преодоляване на предизвикателствата в ключовите и основните технологии и да се премине по-бързо към по-голяма самостоятелност в сектора. САЩ неуморно засилват ограничаването на развитието на Китай, особено чрез намаляване на доставките на основни технологични компоненти. Само през последните няколко дни САЩ предприеха или обмислят все повече мерки за репресии срещу китайски компании.

На фона на подобни сдържащи и враждебни политики Китай трябва да мобилизира всички ресурси, за да изгради свои собствени производствени мощности и иновационни структури и ефективно да оптимизира системата си за управление, така че да се справи по-добре с външните предизвикателства. Това заяви Джан Шухуа, директор на института за политически науки към Китайската академия за социални науки. „Реформите са в отговор на реалната ситуация и ще помогнат за укрепване на цялостната модернизация на нацията и за ефективността на операциите и управлението.“

Високотехнологичните иновативни компании приветстваха плана за реформа на Министерството на науката и технологиите като чудесна стъпка, която ще позволи на министерството да се съсредоточи още по-внимателно върху технологичните пробиви. Тъй като до сега наистина имаше много функции на министерството, които не са свързани със самата технология. Чрез новите реформи то вече може да се концентрира повече върху координирането на ресурсите за справяне с определени напреднали, специални технологии.

Дон Шаопън, старши научен сътрудник в Института за финансови изследвания към Китайския народен университет, заяви, че реформата на Министерството на науката и технологиите е благоприятна за подобряване на цялата национална система и за насърчаване на научните и технологичните иновации.

В друг ключов опит за подобряване на регулаторния капацитет и ефективността за справяне с финансовите рискове планът за реформа включва широки реформи в своя финансов регулаторен механизъм както на национално, така и на местно равнище. Китай ще създаде национална финансова регулаторна администрация, която ще бъде директно в рамките на Държавния съвет. Тя ще отговаря за регулирането на финансовата индустрия, с изключение на сектора на ценните книжа, и ще бъде създадена на базата на Китайската комисия за регулиране на банковото и застрахователното дело.

„Този кръг от институционални реформи подчертава акцента на страната върху превенцията на риска", каза Кон И, професор в Университета по финанси и икономика в Тиендзин. Професор Кон добави още, че бързото развитие на китайския финансов пазар, особено в сектора на онлайн финансите, изисква подобрена регулаторна система и оптимизирани механизми на действие.

Освен бързия растеж на китайския капиталов пазар, бързо променящата се глобална геоикономическа ситуация изисква увеличаване на възможностите за предотвратяване и обезвреждане на рисковете за гарантиране на икономическа и финансова сигурност, отбелязват експертите. Ефективното предотвратяване и обезвреждане на основните рискове е сред основните приоритети за 2023 г. Планът е в съответствие с текущите пазарни реформи, които имат за цел да запълнят регулаторните пропуски в определени области като дълговите въпроси в сектора на недвижимите имоти и да се справят с новите рискове, тъй като финансовото отваряне продължава да се разширява. "Засилването на финансовия надзор и предотвратяването на финансовите рискове е неизбежно изискване на настоящото икономическо развитие", каза Тиен Юн, макроикономически наблюдател.

С цел подобряване на регулациите в друг ключов сектор, планът за реформи във вторник включва създаването на Национално бюро за данни, което ще работи под опеката на Националната комисия за развитие и реформи и ще отговаря за напредъка в развитието на основните институции, свързани с данните, координирането на интеграцията, споделянето, разработването и прилагането на ресурси от данни и за напредъка на планирането и изграждането на цифров Китай, цифровата икономика и цифровото общество.

Данните се превърнаха в друга решаваща област, свързана с почти всеки аспект от икономическото и социалното развитие на Китай, както и област, в която международната конкуренция се разгорещява, отбелязват експертите.

„Данните все повече се превръщат във важен актив и разменна монета в конкуренцията между големите сили", каза също Тиен, като отбеляза, че новото бюро може да играе важна роля в такава конкуренция. Като цяло планът за реформи е по-широко усилие на висшето ръководство на Китай да се справи както с краткосрочните, така и с дългосрочните предизвикателства, пред които е изправена китайската икономика, включително демографските промени.

Планът за реформа включва подобрения в механизма за управление на правата върху интелектуалната собственост, с което се цели да се подобри създаването, прилагането, защитата и управлението на интелектуалната собственост в страната.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree