Демографската ситуация и проблемите на възрастните в Китай ще бъдат във фокуса на двете сесии и тази година

2023-03-02 09:19:53 |

Броят на ражданията в Китай през 2022 г. е бил 9,56 милиона, на починалите – 10,41 млн., населението в края на годината е намаляло с 850 000 души в сравнение с края на 2021 г. Това означава, че за първи път от 60 години китайското население изпитва отрицателен ръст, предизвиквайки загриженост в обществото и разгорещени дискусии сред експерти и учени.

Неотдавна вестник „Нунмин жъбао“ публикува коментар на Дуан Чънжун, професор от Центъра за изследване на население и развитие към Китайския народен университет, в който той посочва, че има фактори, които биха благоприятствали възстановяване темповете на раждаемост в близко бъдеще, но в дългосрочен план отрицателният растеж на населението е необратима тенденция, в чийто етап Китай навлиза.

„Според мен, данните не показват, че Китай е в ерата на отрицателен растеж на населението. За да бъдем точни, в момента сме на етапа на нулев ръст. Демографските тенденции в световен план показват, че едно население преминава от положителен към нулев, а след това към отрицателен растеж. В комбинация с настоящата ситуация на Китай двете сили на положителния и отрицателния растеж действат паралелно и все още не са се разделили на „победител“ и „губещ“, така че е по-подходящо да се използва нулев растеж, за да опишем ситуацията“, казва той.

Юен Син, професор в Института за населението и развитие към университета „Нанкай“, обяснява, че с въвеждането и подобряването на мерките за насърчаване на раждаемостта, тя вероятно ще се увеличи в известна степен през следващите няколко години, но – по думите му – е ясно, че Китай е навлязъл в етапа на отрицателен растеж на населението.

Джан Сюин от Китайския център за изследване на населението и развитието, посочва, че анализът на данните от последното национално преброяване и резултатите от изчисления на големи данни показват, че отрицателният растеж ще бъде основна тенденция в демографските процеси, а годишната раждаемост през следващите пет години ще се колебае, след което устойчиво да стане отрицателна. На фона на тази голяма промяна в тенденциите необходимо е китайското общество да има ясен, систематичен и дългосрочен отговор, който да намали отрицателното въздействие, смята ученият.

„В момента икономическата тежест, грижите за децата и притесненията на жените за кариерното им развитие все още са основни фактори, ограничаващи раждаемостта в китайските семейства. За да решим тревогите на гражданите, трябва да вземем предвид всички видове ограничения, да приложи правилното лекарство и точните политики за ефективно намаляване на трудностите пред домакинствата. Мерките в подкрепа на раждаемостта трябва да бъдат всеобхватни, многостепенни и комплексни“, казва Джан Сюин.

„Трябва да обръщаме сериозно внимание на отрицателния растеж на населението, но не бива да се тревожим прекалено много“, смята Уан Пейан, заместник-председател на Комисията по население, ресурси и околна среда към Националния комитет на КНПКС и изпълнителен вицепрезидент на Китайската асоциация по семейно планиране. По думите му, от гледна точка на закономерностите в човешкото развитие отрицателният растеж на населението е неизбежен процес на определен етап от индустриализацията и модернизация, демографско явление, с което са се сблъсквали всички развити страни по света.

„Следващата стъпка е да обърнем внимание на връзката между размера и структурата на населението“, посочва Уан Пейан и предлага насърчаване на подходящо ниво на раждаемост и засилване на целевите политики в тази област, за да се избегне бърз спад на населението и прекомерен дисбаланс в структурата му.

С оглед на първия негативен прираст за последните 60 години, очакванията са темата да влезе във фокуса на вниманието и на тазгодишните сесии на ОСНП и НК на КНПКС. Ускореното застаряване и увеличаване групата на възрастното население в Китай поставя на дневен ред въпрос като как тези хора да имат необходимата им сигурност. И в предишни години законодателните органи на различни нива излизаха с множество предложения, някои от които са реализирани и на практика. Например, властите на провинция Фудзиен предложиха тази година добавяне на 300 трапезарии и 50 институции за обслужване на възрастни хора. В Съчуан се ангажираха активно с изграждането на „15-минутен кръг за обслужване на възрастни хора“ в градска среда. През последните пет години на много места в страната има възможности за обществено хранене на възрастни хора – Тиендзин разполага с 1357 пункта и 1701 стола, Фудзиен е изградила 1474 стола за възрастни хора, като в 31 града те обхващат практически цялото им население.

Грижата за възрастните селските райони е все още слабо звено в системата за обслужване, като тази тема привлече по голямо внимание на тазгодишните сесии на провинциалните парламенти. В Съчуан властите се ангажираха през тази година да работят по-активно с проблемите на възрастните и децата, като конкретно смятат да подобрят пенсионната система за селското население.

Депутатът от Фудзианското провинциално събрание на народните представители Ояун Сунин предложи селата да си предават едно на друго ресурси за обслужване на възрастните и съвместно изграждане на диверсифициран механизъм за финансиране.

Удовлетворяването нуждите на възрастните хора в различни аспекти и правилно решаване на социалните проблеми, причинени от застаряването, са свързани с цялостното развитие на страната и с устойчивото развитие на различните райони. И това е тема, от която двете сесии не могат да избягат през последните години.

През миналата година например, депутати от ОСНП направиха предложения за ускоряване усъвършенстването на системата за оказване на медицински грижи в домашни условия и подкрепа за грижата за възрастните хора у дома.

Отговорните министерства и комисии посочиха, че ще увеличат домашни медицински услуги за възрастни хора и ще се стремят да установят дългосрочна рамка за тях, съответстваща на икономическото развитие и демографските тенденции. Същевременно през следващите пет години ще продължи изпълнението на проекта за предоставяне на услуги за възрастни хора у дома, който ще засегне около 2 милиона семейства с хора със специални затруднения, като средствата ще дойдат от държавния бюджет и други канали.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree