Китай обмисля нови мерки за управление капитала на търговските банки

2023-02-20 09:28:30 |

Китайските финансови регулатори представиха в края на миналата седмица за обществено обсъждане проектопредложение, чиято цел е да събере мнения и предложения относно мерките за управление капитала на търговските банки, тъй като Пекин обмисля разделянето им на три нива, съответстващи на различните схеми за надзор.

В него Китайската банкова и застрахователна регулаторна комисия (КБЗРК) и Китайската народна банка (КНБ) преразглеждат действащите към момента разпоредби и представят проект за по-нататъшно оптимизиране на правилата за регулиране на капитала за търговските банки, насърчаването им да подобрят управлението на риска, както и да се подобри качеството и ефективността им, така че те да обслужват по-добре на реалната икономика.

Сред ключовите промени регулаторите обмислят диференцирани системи за надзор на капитала, съответстващи на размера на активите на банките и сложността на техния бизнес, и да намалят разходите за съответствие на малките и средните банки, се казва в информация, публикувана на сайта на КБРЗК. Съгласно плана търговските банки ще бъдат разделени на три нива според техния мащаб на бизнеса и разликите в риска и за да съответстват на различни схеми за капиталов надзор. Големите банки или тези с повече трансгранични бизнес операции ще бъдат класифицирани в първия ред и техният капитал ще бъде контролиран от международните стандартни правила. Банките с относително малки активи и трансгранични операции ще бъдат поставени във второ ниво и ще бъдат контролирани от относително опростени правила. Третото ниво, главно търговски банки с размер под 10 милиарда юана (1,46 милиарда долара), ще бъдат обект на допълнително опростени правила за капиталов надзор и ще бъдат насочвани да се съсредоточат върху обслужването на местно ниво, малки и микробизнеси.

Диференцираните капиталови регулации няма да намалят капиталовите изисквания. Предпоставката за поддържане на цялостната стабилност на банковата индустрия се очаква да стимулира финансовата жизненост на малките и средни банки и да намали разходите им за съответствие, коментираха служители на регулаторите пред медии.

Проектопредложението също така преразгледа изчерпателно правилата за измерване на рисково претеглените активи, като изисква от банките да разработят ефективни политики, процедури и мерки за своевременно и пълно наблюдение на промените в риска на своите клиенти и да подобрят стандартите за разкриване на информация.

Наред с проекта за мерките за управление капитала на търговските банки, КБЗРК обяви също, че е наложила глоби, наложени на пет финансови институции за пазарни нарушения на закони и разпоредби, като част от мерките на правителството за защита правата и интересите на финансовите потребители. Китайската строителна банка (China Construction Bank), банка „Миншън“ (China Minsheng Bank), „Стандард Чартърд (Китай)“, „Банк ъф Чайна“ и Бохайската банка (China Bohai Bank) бяха глобени общо 388 милиона юана (56,5 милиона долара).

По време на специални проверки на място на финансовите институции – част от инициативата за подкрепа на прилагането на основни политики за частни, малки и микропредприятия – е било установено, че горепосочените институции участват в незаконни и несъответстващи дейности, като отклоняване на заемни средства, фалшифициране на статистически данни и нестандартни процедури за преглед на големи транзакции, според известието на КБРЗК. По-конкретно, Китайската строителна банка е глобена с 199 милиона юана за 38 сериозни нарушения и проблеми с корпоративното управление и различни бизнес въпроси като лични заеми и финансови услуги. Глобата на банка „Миншън“ е 89,724 милиона юана, следвана от „Стандард Чартърд (Китай)“ с 49,659 милиона юана и „Банк ъф Чайна“ с 32,8 милиона юана, а Бохайската банка – 16,6 милиона юана.

През последните години е рядкост налагането в Китай на толкова големи като размер и по толкова много причини глоби, съобщи специализирания сайт за финансова информация chnfund.com.

За да се защитят по-добре законните права и интереси на финансовите потребители, от КБЗРК обявиха, че административните наказания ще бъдат стриктно прилагани в съответствие със закона, а пазарната дисциплина и ред ще бъдат допълнително регулирани. Банковите и застрахователните институции също са призовани да работят в съответствие с разпоредбите и да се развиват устойчиво, за да гарантират, че финансовите услуги обслужват реалната икономика, като същевременно работят активно за недопускане на системни рискове.

Наложените глоби на банките са част от продължаващите усилия на Пекин да регулира пазарния ред, за да осигури устойчиво и нормално развитие на индустрията. През 2022 г. 4620 банкови и застрахователни институции и 7561 души са били наказани, а 2,899 милиарда юана са били конфискувани, според съобщение на КБЗРК от 13 януари.

Усилията на правителството за по-нататъшно регулиране на пазара постигнаха видими резултати, особено по отношение подобряването на качеството и ефективността на финансовите услуги за реалната икономика. Например през 2022 г. заемите в китайски юани са нараснали с 21,3 трилиона юана, балансът на застрахователните фондове се е повишил с 9 процента, а новите инвестиции в облигации на банкови и застрахователни институции са надхвърлили 11 трилиона юана.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree