Инициативата „Един пояс, един път“ допринася за културния обмен

2023-02-07 10:15:30 |


Пътят на коприната в древността е бил иновация, събрала мъдростта на поколенията китайци. Той е като мост за приятелството и интеграцията на цивилизациите, както и реализирането на общия им просперитет. През изминалите хилядолетия културният обмен винаги е бил част от Пътя на коприната. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин подчерта, че обменът и споделянето между културите са духовно богатство, оставено от древните, а взаимовръзките между хората трябва да бъдат важна част от международното сътрудничество в изграждането на „Един пояс, един път“, инициатива, чрез която Китай и страните в региона се ангажират да изградят общност на споделена съдба.

Човечеството поддържа културния обмен от хилядолетия. Китайският лидер Си Дзинпин посочи, че цивилизациите се  развиват чрез взаимния обмен и споделяне. Древният Път на коприната е пресечна точка на източните и западни култури. Чрез него Китай и останалите страни от Азия и Европа някога са поддържали търговските връзки и персонален обмен, благодарение на него китайската култура е достигнала до други места на света. Той е дал и своя принос за развитието на човешката цивилизация като цяло.

Стоките и технологиите са носители на материалната култура, а търговията с тях често е придружавана с дейности, свързани с културния обмен. Преди близо две хилядолетия по време на династия Хан китайски коприна, чай, порцелан, керамика, лакови изделия, желязо, напоителни технологии, технологии за отглеждане на копринени буби и производството на коприна, за текстилни изделия и обработка на желязо са се разпространили в Централна и Западна Азия и други места по света. В същото време дрехи, подправки, плодове, редки животни, технологии за производството на стъкло и на захар са достигнали до Китай. Всичко това значително е обогатило социалния и културен живот и е подобрило производството. Четирите велики изобретения на древен Китай също са се разпространили по света благодарение на Пътя на коприната, насърчавайки развитието на човечеството.

Пътят на коприната също е свидетел на обмена и комуникацията между хората, на тяхното духовно и културно ниво, като постоянно ги обогатява. Например чрез него до Китай достигат и се разпространяват различни религии, като най-голямата от тях е будизма, също така и изкуството на Запада, например стенописи, скулптури, статуи, песни и танци и други. Всичко това обогатява китайската култура. В същото време чрез Пътя на коприната светът научава за традиционни китайски изкуства и философски течения, като конфуцианството, бойните изкуства, калиграфията, архитектурата, операта и бродерията. Китайската и западна култури се допълват взаимно чрез обмена и споделянето и продължават да се интегрират и развиват заедно.

Културният обмен е необходим за духовността и винаги е служил на хората. От предлагането на инициативата „Един пояс, един път“ през 2013 г. Китай е подписал споразумения за сътрудничество със 145 държави и 32 международни организации за съвместното ѝ изграждане. Тя предоставя неограничени възможности за развитието на страните, които обхваща, постоянно допринася за напредъка в области като финансите, науката и технологиите, образованието, инфраструктурата и други, непрекъснато повишава стандарта на живот.

В същото време „Един пояс, един път“ е мост за приятелството, чрез който хората от една държава могат да се наслаждават на други култури. През последните десет години страните в рамките на инициативата се придържат към концепцията за хармонично съжителство на фона на различията, взаимен обмен на опит и изгода, съвместно организиране на фестивали на изкуствата, кинопанорами, концерти, изложби на културни реликви и книги и други дейности,  поддържат сътрудничеството в подготовката на висококачествени книги, радио и телевизионни предавания и филми, както и превеждането им на различни езици и излъчването им. Всичко това е от важно значение за общия просперитет и развитие на културата и хармоничното съжителство между цивилизациите.

Културният обмен и споделяне са важен канал за популяризирането на различните култури и за насърчаването на интеграцията на страните в „Един пояс, един път“. Така се засилват взаимосвързаността и взаимното доверие между народите. Толерантността е ключът към приятелството между страните, тя е социална основа за изграждането на инициативата.

В момента светът е изправен пред предизвикателства като антиглобализацията, манталитета от Студената война, унилатерализма, хегемонизма и други несигурни фактори, както и безразсъдните опити на няколко западни държави да опетнят имиджа на Китай. На този фон културният обмен между страните в инициативата „Един пояс, един път“ може да съдейства за увеличаване на политическото взаимно доверие и да засили взаимното разбирателство между различните народи. Културният обмен в рамките на „Един пояс, един път“ в никакъв случай няма за цел еднопосочното разпространение на китайската култура, а приобщаване, взаимен обмен на опит и споделяне на народната мъдрост. Чрез него страните търсят все повече общи ценности.

Нещо по-важно, културният обмен е ефективно средство за решаване на международни спорове. Диалогът между цивилизациите се фокусира върху търсенето на обща основа и инклузивност между тях въпреки различията, което е ефективен начин за справяне с недоразуменията, повишаване на взаимното доверие и разрешаване на споровете. Древният Път на коприната и днешната инициатива „Един пояс, един път“ са отражение на важната роля, която играе културният обмен в това отношение.

Ефективното решаване на международни спорове всъщност е водене на диалог между цивилизациите и задълбочен междукултурен обмен. Китайската инициатива „Един пояс, един път“ се основава на концепцията за равенство и съвместна изгода, хармонично съжителство, откритост и инклузивност, има за цел да се изгради общност на споделена съдба, интереси и отговорности. Страните, които участва в нея, поддържат политическото взаимно доверие, икономиките се интегрират, а културите се приобщават, за да се изгради един мирен, сигурен и справедлив международен ред. В тази връзка една от ключовите цели на инициативата „Един пояс, един път“ е да се осъществи равнопоставен диалог и организира комуникацията между страните с различни култури и обществени системи, да се премахнат взаимните погрешни схващания и да се повиши взаимното доверие, така че да се разрешат ефективно международните спорове.

Независимо дали става въпрос за древния Път на коприната или съвременната инициатива „Един пояс, един път“, усилията на народите за културен обмен и споделяне не могат да бъдат спрени. Уверени сме, че страните в рамките на „Един пояс, един път“ ще продължат да се стремят към културна симбиоза и общо мислене, взаимна полза и общ просперитет. В новата ера изграждането на инициативата отговаря на очакванията на народите по света за културно сближаване, стремежите им към по-добър живот, мирен и стабилен световен ред, така че да бъде постигнат напредък в изграждането на общността на споделена съдба.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree