Китай обяви 15 мерки за стабилизиране на малките и средни предприятия

2023-01-16 11:22:54 |

Министерството на промишлеността и информационните технологии (МПИТ) на Китай представи в неделя 15 мерки за по-нататъшно стабилизиране на растежа и структурни промени в сферата на малките и средни предприятия (МСП).

С цел по-нататъшното стабилизиране на растежа и доверието на бизнеса и производителите, министерството ще предприеме седем инициативи, включително финансова подкрепа, разширяване на търсенето, гарантиране на предлагането и стабилизиране цените на суровините.

Така например, от министерството предлагат да се насърчи потреблението на „зелени“ и интелигентни домакински уреди и разшири употребата на електромобили и екологични строителни материали в селските райони.

За да подобри основната конкурентоспособност на малките и средни предприятия, министерството предвижда реализацията на осем мерки за коригиране на тяхната структура и укрепване на способностите им. Според документа, до края на 2023 г. в Китай трябва да има повече от 150 000 иновативни малки и средни бизнеси и повече от 10 000 т.нар. „малки гиганти“, които се занимават с производство, специализират в дадена пазарна ниша и разполагат с авангардни технологии.

Министерството се ангажира да разшири дейността и възможностите на Пекинската фондова борса и Националния фонд за развитие на малките и средни предприятия, за да увеличи пряката финансова подкрепа за висококачествените играчи в този сектор. Освен това ще ще се работи и за дигиталната трансформация на тези фирми, както и ще бъде увеличена подкрепата на развитието на кадрите.

Новите мерки на Министерството на промишлеността и информационните технологии са поредните от вълната правителствена подкрепа за малкия и среден бизнес – значителен фактор са осигуряване на работни места и развитие на частната икономика – на фона на стремежа на Китай към иновации и технологична само достатъчност, смятат местни експерти.

По време на тригодишната епидемия от COVID-19 и свързаните с нея ограничения, централното правителство въведе различни преференциални политики по отношение на малките и средни предприятия, главно чрез механизми за фискална и финансова подкрепа, като намаляване на данъците и таксите.

На Централната работна конференция по въпросите на икономиката в края на 2022 г., която начерта приоритетите за настоящата, бе посочено, че финансовите институции трябва да увеличат подкрепата си за малкия и среден бизнес, научните и технологични иновации, за „зеленото“ развитие, както и да работят за устойчив спад в разходите за финансиране на предприятията и персоналните кредити.

Новите мерки в подкрепа на реалната икономика идват на фона на заявлението в края на миналата седмица от подуправителя на Китайската народна банка (КНБ) Сюен Чаннън, че провежданата от страната предпазлива парична политика ще се фокусира върху координацията на разширяване на вътрешното търсене и структурната реформа на предлагането.

„За да се увеличи вътрешното търсене, ще бъдат взети мерки за поддържане на разумно достатъчна ликвидност, насочване на финансовите институции да предлагат кредити разумно и в съответствие с пазарните принципи и върховенството на закона“, посочи Сюен Чаннън.

„Китай ще координира паричната си политика с фискалната и социалната, за да увеличи подкрепата за предприятия и ключови групи, стабилизирайки и създавайки работни места и повишавайки доходите на градските и селските жители чрез множество канали. Необходимо е да гарантираме, че паричната политика е разумна и умерена и да избягваме подобни на „наводнения“ стимули“, каза той, подчертавайки важността на усилията за балансиране на стабилен растеж, заетост и цени.

В същото време инструментите на структурната парична политика ще бъдат използвани за подобряване на подкрепата в ключови области, включително намаляване на въглеродните емисии, технологични иновации, изграждане на модерна индустриална система, основна инфраструктура и проекти и съживяване на селските райони, каза Суан.

„С оптимизирането на противоепидемичните мерки икономическият цикъл се възстановява и  увереността и жизнеността на пазарните играчи постепенно ще се възвърнат. Ще продължим да работим за повишаване на доверието и насърчаване дейността на пазарните субекти“, подчерта подуправителят на КНБ.

Напоследък банката обмисля допълнителни структурни инструменти, за да предложи специална подкрепа за нормалното функциониране на пазара на недвижими имоти, като ипотеки за осигуряване на предварително продадени жилища, както и заеми за наем и облигационно финансиране за частни компании.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree