Иванка Георгиева: Сътрудничеството в областта на транспорта между България и Китай е важен елемент от цялостното взаимодействие между Европа и Азия

2023-01-13 08:29:36 |

Сътрудничеството в областта на транспорта между България и Китай е  важен елемент от цялостното взаимодействие между Европа и Азия, с тези думи започва разговорът ни с г-жа Иванка Георгиева, Началник отдел „Международно двустранно и регионално сътрудничество“ в Министерството на транспорта и съобщенията на Република България.

Въпрос: Г-жо Георгиева, моля разкажете ни  повече за сътрудничеството между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и китайската страна, с някои конкретни примери за това партньорство?

И.Георгиева: Отношенията в областта на транспорта между България и Китай се развиват успешно, като Министерството на транспорта и съобщенията на България има много добро сътрудничество с китайската страна и плодотворен диалог в транспорта, както на двустранно ниво, така и в рамките на специализираните международни организации в транспорта и различни международни инициативи.

Преди началото на пандемията от Covid 19 се осъществяваха редица срещи между двете страни в областта на транспорта, както в България, така и в Китай.

През 2019 г., когато беше отбелязана и 70 годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни, представители на нашето Министерство участваха в церемония по издигане на флага и пускане в експлоатация на кораба „Миджур“, който е построен в китайската корабостроителница „Дзянсу Ню Яндзъ“. В същата година се реализира  и посещение в Министерство на транспорта и съобщенията на делегация от Китайската международна асоциация на контакторите. Представители на Министерството и на Национала компания „Железопътна инфраструктура“ взеха участие в инвестиционен форум по инфраструктура, организиран от Посолството на КНР в София.

През годините са провеждани редица срещи за обсъждане на въпроси, свързани със сътрудничеството в сферата на инфраструктурата, като българското министерство участва и в срещи за представяне на инфраструктурни проекти по Платформата за свързаност ЕС-Китай.

Българската страна участва и в срещите на Секретариата по логистика на Инициативата Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ.

Министерството на транспорта и съобщенията участва редовно в заседанията на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, 16-ата сесия на която се проведе в началото на 2019 г. в Пекин. В рамките на сесията бяха проведени и срещи между заместник-министри на транспорта  от  двете страни.

През 2016 г. посещение в България и в МТС беше осъществено и от заместник-председателя на Националната комисия за развитие и реформи на Китай и китайска правителствена делегация.

През 2013 г. беше подписана Спогодба за морско търговско корабоплаване между двете страни.

Важен елемент в развитието на сътрудничеството и контактите между  нашите две страни  в сферата на транспорта са също така и програмите за обучение, които предоставя китайската страна и чрез  които също можем да се запознаем с успехите на Китай в областта на транспорта, на високоскоростните железници, инфраструктурата, пристанищата. Благодарение на тези програми различни представители на Министерството имаха възможност да видят достиженията на Китай в транспорта, да обменят опит, да натрупат нови знания, които да използват в своята работа. Надяваме се, че срещите в областта на транспорта ще се задълбочават и развиват, и че ще преодолеем трудностите, които предизвика пандемията.

Въпрос: Според Вас какво е значението на взаимодействието  в областта на транспорта в контекста на Механизма за сътрудничество между Китай и ЦИЕ и ролята на България в него?

И.Георгиева: Благоприятното географско положение на България е едно от конкурентните предимства на страната, което предоставя възможности за осъществяване на връзки със страните от Европа и Азия и съответно за привличане на част от транспортните потоци между Западна, Централна и Източна Европа и азиатските държави. Това разположение на страната ни определя и интересите, свързани с развитието на различни инициативи като Източно партньорство, ТРАСЕКА (Транспортен Коридор „Европа-Кавказ-Азия“ и др. Ключов фактор за развитието на транспортния сектор в България, и в частност на логистиката, е именно благоприятното географско положение на страната, което дава възможност за превръщането й в ефективна транспортна връзка между страните от Западна, Централна и Източна Европа и Китай, страните от Централна Азия,  Близкия изток. В миналото това географско положение е поставяло страната ни на важни исторически търговски пътища, включително и „Пътя на коприната“. Развитието на ефективни и безопасни евро-азиатски транспортни маршрути предоставя допълнителни възможности за съществуващите и бъдещи междуконтинентални търговски потоци и ще благоприятства установяването на ефективни транспортни маршрути между Европа и Азия.

 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree