След края на ковид ограниченията, Китай ще работи за бърз рестарт на икономиката

2022-12-19 14:07:32 |

Държавната комисия за развитие и реформи съобщи в петък, че епидемията от COVID-19 и свързаните с нея ограничения, са оказали „известно въздействие“ върху стабилното икономическо възстановяване през месец ноември, но китайското стопанство е устояло на шоковете, „надхвърляйки очакванията, показвайки силна устойчивост и потенциал“. 

Очакванията на бизнеса и обществото са икономическият растеж на Китай да продължи да се ускорява с въвеждането на оптимизираните или отмяната на някои от най-строгите антиепидемични мерки. 

Коментирайки въздействието на настоящата епидемична ситуация върху икономическото развитие на Китай, говорител на Държавната комисия за развитие и реформи каза, че развитието на потреблението и сектора на услугите е „ограничено“, вносът и износът са намалели и очакванията на индустриалните предприятия са „отслабени донякъде, според наличната досега информация“. 

Същевременно той подчерта, че правителството ще увеличи усилията си за прилагане на пакет от политики и последващи мерки за стабилизиране на икономиката, както и че е постигнат „солиден напредък“ в прилагането на финансови инструменти, отпускане на специални заеми за надграждане на оборудване, както и в разширяването на средносрочните и дългосрочни заеми за производствения сектор. 

„Като цяло китайската икономика устоя на ударите, които надхвърлиха очакванията, показвайки силна устойчивост и потенциал. Качеството на развитие постоянно се подобрява, заетостта и цените са като цяло стабилни, а тенденцията към икономическо възстановяване не се е променила“, подчерта говорителят. 

С премахването на повечето противоепидемични ограничения и оптимизирането на оставащите се очаква икономическият растеж на Китай да продължи да се ускорява, смятат от Държавната комисия за развитие и реформи. Според плановиците, увеличаването на доходите на домакинствата ще бъде едно от приоритетните направления за работа, като стремежът е да се увеличи размера на групата със средни доходи. 

Подобни усилия са успоредни с насърчаването на нови форми на потребление. В бъдеще Държавната комисия за развитие и реформи ще работи със съответните страни за подобряване на качеството на потреблението чрез допълнително насърчаване на неговите традиционни форми, разширяване на потреблението на услуги, нови видове потребление, зелено потребление и потребление в селските райони. 

Миналата седмица комисията публикува план за действие за стимулиране на вътрешното търсене, в който увеличаването на доходите и на потреблението се разглеждат като последващи мерки към насоките, разкрити ден по-рано и насочени към по-нататъшно разширяване на вътрешното търсене с цел повишаване мащаба на потреблението и инвестициите до 2035 г. 

„През последните две години делът на потреблението на домакинствата в общия икономически принос се е увеличил. Докато епидемията е под контрол и приемем подходящи политики, растеж на вътрешното потребление от около 5-6 процента през 2023 г. трябва да бъде постижим“, смята икономистът Тиен Юн. Според него, Китай все още разполага със значително пространство за разширяване на вътрешното търсене, но трябва да се отвори сериозно сектора на услугите. Потреблението в области като медицински грижи, образование, култура и спорт все още са на минимум и ще е нужно да им се помага с насърчаващи политики. 

Междувременно, Държавната комисия за развитие и реформи се ангажира да работи активно и за привличането на повече чуждестранни инвестиции в авангардни производства, модерни услуги, нови и високи технологии, енергоспестяване и опазване на околната среда. Чуждестранните инвестиции също са добре дошли в централните, западните и североизточните региони на Китай. 

Според говорителя на комисията, предстои реализирането на плановете за периода 2021-2025 г. за по-нататъшно отваряне на телекомуникациите, както и на образованието, културата, медицинските грижи и други сектори. Комисията ще продължи да ревизира по подходящ начин отрицателния списък за достъп на чуждестранни инвестиции, да открива нови пилотни зони за свободна търговия и други пазарно ориентирани реформи. 

Миналата седмица проучване на Германската търговска камара в Китай показа, че около 77 процента от анкетираните ѝ членове вярват, че печалбите им в азиатската страна ще продължат да растат през следващите пет години. В друг подобен доклад 66 процента от анкетираните австралийски компании планират да увеличат инвестициите в Китай, а 58 процента са на мнение, че той ще бъде една от трите най-добри инвестиционни дестинации в света през следващите три години. 

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree