Технологичните иновации са от решаващо значение за висококачественото развитие на Китай

2022-11-11 09:36:50 |

Развитие на високо ниво беше представено като основен приоритет в доклада на Си Дзинпин пред 20-ия конгрес на Китайската комунистическа партия, а самоувереността и силата в науката и технологиите са от решаващо значение за това. Китай ще се стреми преди всичко към висококачествено развитие, за да изгради китайска модернизация и се очаква икономиката на страната да получи нов силен тласък на растеж след 20-ия конгрес. От доклада става ясно, че за да изгради модерна социалистическа страна във всички отношения, Китай трябва преди всичко да се стреми всеобхватно развитие на високо ниво.

„Има много пречки, които възпрепятстват такова развитие, а капацитетът на Китай за научни и технологични иновации все още не е достатъчно силен“, се казва в доклада. Всъщност китайската икономика се трансформира от количествен към качествен растеж. Тя е свидетел на исторически ръст на икономическата си мощ и има все по-голям принос към световната икономика. Това всеобхватно високотехнологично развитие ще бъде посветено на изграждането на модернизирана отворена икономика с по-висок стандарт през следващите пет години.

Ключов аспект на развитието на високо ниво е да направи своите индустриални вериги и вериги за доставки по-устойчиви и сигурни. Към момента според анализите на специалистите, те са изправени пред някои основни предизвикателства като последиците от COVID-19 и цялостното геополитическо напрежение през последните няколко години.

„Трябва да работим по-бързо, за да трансформираме модела на растеж, да направим икономическия растеж по-ориентиран към иновации и да работим усилено за по-добро качество, по-висока ефективност и по-стабилни двигатели на растеж чрез реформи, така че да повишим качеството и нивото на развитие“, заявява Му Хон, заместник-председател на Националната комисия за развитие и реформи. През последното десетилетие икономическата и технологична сила на Китай се увеличи значително, като позицията на страната като втората по големина икономика в света се консолидира, каза още Му.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Китай нараства от 54 трилиона юана през 2012г. до 114 трилиона юана (17,9 трилиона долара) през 2021г. и представлява 18,5 процента от световната икономика. БВП на глава от населението се повишава от 39 800 на 81 000 юана.

Страната ускори усилията си да изгради своята самостоятелност и сила в науката и технологиите, като националните разходи за научноизследователска и развойна дейност нарастват от 1 трилион юана на 2,8 трилиона юана. Китай към момента е втората страна в света по големина на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност. През 2021г. интензитетът на разходите за R&D в страната като процент от нейния БВП се повишиха до 2,44 процента. Този процент е по-голям от всички останали развиващи се страни и е дори по-висок от средното ниво за Европейския съюз.

Що се отнася до иновации, позицията на Китай в статистиката за „Глобален индекс за иновации“ се повиши от 34-то през 2012г. до 11-то през 2022г. Страната направи пробиви в някои основни технологии в ключови области, като пилотирани космически полети, изследване на Луната и Марс, дълбоководни и земни сонди, суперкомпютри, сателитна навигация, квантова информация, технологии за ядрена енергия, технологии за нови енергийни източници за обща употреба, производство на самолети и биомедицина.

Китай се присъедини към редиците на световните иноватори. Например, страната разработи два международни стандарта за проектиране и захранване на високоскоростна железопътна инфраструктура, които бяха публикувани от Международния съюз на железниците. Двата стандарта демонстрират приноса на Китай за насърчаване на интернационализацията на стандартите за високоскоростен железопътен транспорт.

Производството и продажбите на превозни средства с нови енергийни източници в Китай надхвърлят глобалните продажби за седем последователни години от 2015г. Китайските марки заемат шест от глобалните 10 най-продавани електрически модели през 2021г. Сред 10-те най-добри компании по отношение на доставките на батерии за тези превозни средства, шест са китайски предприятия.

Страната има и най-голямата 5G мрежа в света, а нейните 5G потребители представляват повече от 80 процента от общия брой в света. През 2021г. индустриалните роботи в страната са се увеличили с 44,9 процента на годишна база.

През 2021г. стойността на индустриите, свързани с китайската навигационна сателитна система „Бейдоу“ достигна 469 милиарда юана и има повече от 1 милиард терминални устройства с услугата за позициониране.

Първият самостоятелно разработен голям пътнически самолет C919 получи сертификат за летателна годност от авиационния регулатор на страната през септември, като първият самолет ще бъде доставен до края на тази година.

Гледайки напред, Китайската комунистическа партия има за цел значително да увеличи икономическата сила на Китай, научните и технологични възможности и общата национална мощ до 2035г. Тогава БВП на глава от населението на Китай ще се изравни с този на средно развита страна и страната ще се присъедини към редиците на най-иновативните страни в света, с голяма увереност в себе си и сила в науката и технологиите.

В 14-ия петгодишен план на Китай (2021-2025г.) за икономическо и социално развитие, страната си постави за цел да увеличава годишните си разходи за научноизследователска и развойна дейност с повече от 7 процента всяка година. Междувременно Китай има за цел да увеличи добавената стойност на стратегически нововъзникващи индустрии до повече от 17 процента от своя БВП до 2025г. Към момента този процент е около 13%.

„Ръстът на БВП вече не трябва да се приема като единствен критерий за оценка на представянето на страната“, отбеляза Му. Вместо това Китай ще се стреми към развитие на високо ниво, като иновациите са основната движеща сила, каза той. „Страната ще подобри нови системи за всеобхватно и пълноценно използване на ресурсите в цялата страна, за да направи ключови технологични пробиви и да засили силата на Китай в стратегическата наука и технологии.

Следващите пет години ще бъдат от решаващо значение за добрия старт на стремежа към модернизация на Китай. Индустриалната система ще бъде модернизирана с мерки за напредък на новата индустриализация и засилване на силата на Китай в производството, качеството на продуктите, космическото пространство, транспорта, киберпространството и цифровото развитие. Китайската комунистическа партия има за цел основно да реализира социалистическата модернизация от 2020г. до 2035г. и да изгради Китай в модерна социалистическа страна, която е просперираща, силна, демократична, културно напреднала, хармонична и красива.

Our Privacy Statement & Cookie Policy

By continuing to browse our site you agree to our use of cookies, revised Privacy Policy. You can change your cookie settings through your browser.
I agree