Редица китайски градове се превръщат в шопинг рай за потребителите

2021-04-08 08:32:44

Неотдавна в курорта Саня на остров Хайнан бяха открити още три безмитни търговски центъра, с което се повишава статутът на островната провинция като международен център за потребление и туризъм.

В изработената от ЦК на ККП „14-а петилетка за социално-икономическото развитие и перспективата за 2035 г.“ беше предложено превръщането на някои градове в международни центрове за туризъм и потребление. Пекин, Шанхай и Гуанджоу заявиха, че имат готовност да се превърнат в такива. Къде ще бъдат тези места за шопинг маниаци? Улица Уанфудзин в Пекин или улица Нандзинлу в Шанхай, или в безмитните търговски центрове в Саня?

Как ще се постигне това? Кои ще бъдат градовете и кой ще се открои?

Големите и средни градове с добра инфраструктура, голям потребителски потенциал и висока степен на интернационализация са готови да станат международни центрове за потребление.

„Сред моите приятели винаги има някой, който пътува всеки месец до Хайнан“, казва Гън Сяочън, жителка от провинция Анхуей. Тя споделя още, че преди често е купувала безмитни стоки при пътуванията си в чужбина, но заради епидемията от миналата година сега няма тази възможност. Хайнан, от друга страна, се превърна в добра дестинация за желаещите да си купят безмитни стоки.

На 30 декември миналата година с пускането в действие на трите безмитни магазини в Хайнан, в островната провинция вече има общо 7 такива. Очаква се да се увеличат до 10 в края на тази година. От 31 декември до 2 януари само за три дни стокообменът на седемте магазина е надвишил 550 милиона юана, с ръст от над 200% спрямо същия период на по-миналата година. И Саня и централният град на провинцията Хайкоу имат желание да станат международни центрове за потребление.

Те не са единствените, които преследват тази цел. От Народния площад до брега на река Хуанпу, от двете страни на улица Нандзинлу в Шанхай е пълно с молове. Дори епидемията и студът не успяха да попречат на шопинг ентусиазма на местните жители. На 31 декември 2020 г. продажбите на търговския център „First Yaohan mall“ достигнаха 600 милиона юана, a на мол „New World“ 140 милиона, с което започна новогодишното потребление в града.

Представител на градския комитет по търговията, консумацията, инвестициите и външната търговия ще са приоритети за Шанхай при новото развитие и градът ще работи активно за превръщането си в международен център за потребление след овладяването на епидемията.

Като един от центровете в района на Големия залив, Гуанджоу също има амбициите да се превърне в център за потребление, не само за страната, но и света. Западният град Чънду също има подобно желание, освен това той е известен и със спокойния си живот, пандите и екотуризма.

Какви условия трябва да притежават градовете, за да се превърнат в световни центрове за потребление? Според Дун Чао, директор на Института за проучването на логистиката и потреблението към Колежа за изследване на международната търговия и икономическото сътрудничество на Министерството на търговия, се необходими три условия. Първо, трябва да имат добрата градска инфраструктура, както и добра природа и високо ниво на обществените услуги. Второ, трябва да имат потенциал в сферата на потреблението, както и околните му градове. Трето, трябва да има висока степен на интернационализация, т.е. да има международно влияние, среда и услуги. Затова в сегашен Китай, освен Пекин, Шанхай, Гуанджоу и Шънджън, някои развити добре от втора степен градове също е възможно да станат международния център за потребление.

Защо толкова много градове в страната искат да се включат? Защото това може да събере повече потребителски ресурси, да разпространи повече китайски марки и да се задържат дивидентите от потребителите с по-високи доходи.

Защо толкова много градове се конкурират за титлата „международен център за потребление“? Това е неделима част от тенденцията за повишаване на потреблението в страната през последните години.

През 2019 г. средният БВП на глава от китайското население надвиши 10 хиляди щатски долара. Ускорява се подобряването на потребителската структура и се увеличава търсенето на стоки от по-известни марки и с по-добро качество. Изграждането на такива центрове може да предостави добра платформа, чрез която потребителите могат спокойно да пазаруват.

За китайските марки градът като международен център за потребление без съмнение е добра платформа за тяхното представяне. Според Дун Чао, липсват достатъчно канали за представяне на китайските стоки. Изграждането на центровете ще помогне на местните стоки да достигнат по-широка публика, както и повиши тяхната международна конкурентоспособност и по-добро участие в международния пазар.

Другото предимство е задържането на хората с високи приходи. Китай има най-голямата и най-бързо растящата средна класа, същевременно е и най-големият пазар за луксозни стоки в света. По данни на Bain Capital през 2019 г. китайците са закупили луксозни стоки на обща стойност от 98,4 милиарда евро в страната и в чужбина, което е една трета от световното потребление, но по-голямото количество се е случило извън страната. Дун Чао анализира, че изграждането на тези центрове ще запази потреблението на високо ниво, засили икономическото развитие и ще допринесе за заетостта и данъчното облагане в страната.

В момента в сравнение с известните международни градове, като Париж, Лондон, Токио, китайските се различават по наличието на големите марки, безмитна система за търговия на дребно, нивото на услуги, потребителската среда и удобства. Освен тези неща те трябва да предоставят добри услуги в областта на хотелите, забавленията, фитнеса, културата и изложбите. А в тези сфери китайските градове имат още голямо пространство да се усъвършенстват.

Експертите посочват още, че и правителството трябва да създаде политики за предоставяне на удобства при пресичането на границите, при плащането, връщането на данъци при напускане на страната и стимулиране на безмитната индустрия, за да се създаде добрата среда за подготвяне на международните потребителски центрове в страната.

Един международен център за потребление принципно е най-високото ниво на потреблението в самата държава дори в световен мащаб. Развитието им ще допринесе не само за задоволяване на потребителските нужди от жителите, които се повишават с всеки изминат ден, но и за изграждането на структурата за новото развитие, на база на вътрешния цикъл на икономическото развитие с взаимното стимулиране на вътрешната и външна икономика, каза още Дун Чао.

Класация