Един по-специален час по математика

2021-02-18 10:19:51

„Да, часът по математика наистина се преподава от учител по физическо възпитание! Ефектът все още е очевиден“, каза У Цилян, момиче от 7Г клас в Трето експериментално училище, филиал на Шанхайския педагогически университет. „Математиката се преподава от вашия учител по физическо, нали? " Първоначално хората се подиграваха на този феномен, но впоследствие си промениха мнението. Дори родителите са доволни: резултатите по математика на децата се подобриха значително и няма нужда от допълнителни уроци.

Всичко това се дължи на учителя по физическо възпитание, Уън Сяофун, роден през 90-те години. Заради изключителните си професионални умения, той е и училищен ръководител на седми клас и преподавател към офиса за защита на малолетните ученици в училището.

Уън Сяофун решава да откри безплатна извънкласна учебна стая по математика в училище, която е популярна сред учениците. Този клас беше открит заради У Цилян. Веднъж на тест по математика момичето получава ниска оценка. Виждайки, че унилото й лице, учителят Уън и казва, че ще създадена „мистериозна организация“, а У Цилян е също „в списъка“.

Първият урок се провежда след училище. В 4:30 следобед, учителят Уън влязъл в класната стая с учебник по математика в ръка и написал няколко математически задачи и формули за решаване на черната дъска. Тъй като не била уверена в себе си, У Цилян постоянно пишела и изтривала решенията си на дъската. Уън внимателно наблюдавал нейните стъпки за решаване на задачите и й казал: „Трябва да вярваш в собствените си идеи за решаване на проблемите!"

Думите на учителя насърчили момичето много. Тя се успокоила и стъпка по стъпка достигнала до правилното решение. „Разчитайки на собствените си сили за успешно решаване на задачата, аз изпитах чувство за постижение!“

Прекрасните преживявания от изучаването на математика с учителя по физическо възпитание привлече много ученици да се запишат. Броят им е вече 12 души, има и ученици от други класове. Този специален клас се събира всеки ден след училище и учениците доброволно се записват в него.

Уън Сяофун е завършил Факултета по физическо възпитание на Шанхайския педагогически университет. След като работи известно време като ръководител на класа и внимателно го наблюдава, той забелязал, че някои от учениците му не разбират математическите формули и задачи, и им липсва самоувереност в решаването им.

Учителят откровено каза: „За учениците, които са сравнително слаби по математика, напредъкът е по-голям. Всичко, което мога да направя, е да ги насърчавам и насочвам. Да им помогна да подобрят самочувствието си и сами да поемат инициативата“.

След около две седмици обучение в класа на учителя, У Цилян и съучениците й бавно осъзнаха удоволствието от ученето на математика. На следващия тест всички показаха значителен напредък и по-добри оценки.

„Спортният дух също помага на учениците да култивират добри учебни навици и да преодолеят академичните проблеми“, споделя учителят. Той също така обобщи точките на взаимосвързаност между спортния дух и способностите за учене. Така например при бягането може да се упражнява издръжливостта, тениса на маса и други спортове с малка топка, изискват силна концентрация и т.н.

Уън Сяофун също е учител, който се грижи за учениците и почти няма време дори да обядва в стола. Когато има обедна почивка или между часовете, винаги се появява в учебната стая. Междучасията също са време за „разговор с учителя“. Той винаги разговаря с учениците и проявява загриженост за техния живот и нещата, които ги тревожат.

Много учители и родители идват при него и го разпитват за опита му. Той винаги се усмихва, без да казва нищо. Вместо това учениците споделят: „Учителят Уън никога не ни вика. Той ни обича от сърце. Така че , всички много го уважаваме и му се възхищаваме! "

Класация