Как икономическото развитие на Китай ще подобри живота на народа?

2020-12-31 10:43:07

„Трябва да се обърне внимание на гарантирането на основния жизнен стандарт“, „Крайната ни цел е да се удовлетворят нуждите на народа от по-добър живот“… Това стана ясно от заседанието на ЦК на ККП за икономическото развитие на страната, което приключи наскоро в Пекин.

2021 г. е първата година от 14-ата петилетка. Какви решения бяха взети на настоящото заседание, свързани с проблемите на гражданите?

Трудоустрояване: Усъвършенстване на професионалното квалификационно образование

От януари до ноември 2020 г. новите работни места в страната се увеличиха с 11 милиона, което надвиши годишната цел, обаче съществува остро структурно противоречие, т.е. от една страна хората не могат да намерят работа, а от друга, имат места, които не могат да намерят квалифицирана работна ръка.

Директорът на Лабораторията за национална икономика към Североизточния финансов университет Джоу Тиенюн заяви, че на заседанието на ЦК на ККП беше изтъкната стратегията за разширяване на вътрешното потребление, което зависи от доходите, затова стимулирането на заетостта е една от най-решителните мерки за увеличаване на това потребление.

„За 2021 г. трябва да приложим различни мерки за стабилизиране на заетостта. Необходимо е да се ускори подготовката на кадри с добри умения, технически специалисти и да смекчим структурното противоречие в трудоустрояването“, каза Джоу.

Продоволствена сигурност: Разрешаване на въпроса за зърнените храни и орната земя

На заседанието се подчерта, че трябва да се разрешат проблемите със зърнените храни и земята. Необходимо е да се пази крайната линия за количеството на орната земя, т.е. минимум 1,8 млрд. му (китайската мерна единица за площ). Категорично ще се бори с нарушенията на орната земя.

Към момента в страната беше реализирана 17-ата богата реколта от зърнени храни, която за 6 поредни години надвишава 650 млрд. кг и допринася за продоволствената сигурност в страната. Като „чип“ за селското стопанство, семената ще повлияят на производството и качеството на зърнените храни до голяма степен.

Зърнените храни и зеленчуците са неща, свързани със социално-икономическото развитие и живота на хората. На заседанието бе посочено, че трябва да се повиши способността за предоставяне на зърнени храни и важни селскостопански продукти. Зърненият пазар в страната е необходимо да е стабилен, за да може да реагира на несигурността на международния пазар, заяви Йе Синцин, началник на Отдела за изследване на селската икономика към Центъра за развитие и проучване на Държавния съвет.

Потребление: Насърчаване на потребителския потенциал в селските райони

Силният вътрешен пазар подкрепя новото развитие, затова трябва разумно да се организира потреблението, вложенията и инвестициите. Трябва да се обвърже разширяването на потреблението с подобряването на живота на народа. Постепенно да се отменят някои административни ограничения при покупки и да се насърчи потенциалът в селските райони. Общественото потребление ще се повишава, както и ефективността в образованието, медицинските услуги и грижите за възрастните и децата.

Недвижими имоти: Разрешаване на жилищния проблем в големите градове и развиване на пазара за имоти под дългосрочен наем

Жилищата са за живеене, а не за спекулация. Трябва да се разреши жилищният въпрос в големите градове за устойчивото развитие на пазара за недвижими имоти. Необходимо е да се обърне внимание на строителството на апартаменти под наем, да се усъвършенства политиката за дългосрочни наеми, с цел за наемането и купуването на жилища да има еднакви права в обществените услуги и да се стандартизира пазарът.

В много места наемателите не могат да получат същите услуги като собствениците на жилищата, а в пазара за жилища под наем съществуват въпроси като „посредничество на черно“, своеволно повишаване на наема, измами и др.

Място за живеене: Ускоряване на преустройството на старите жилищни комплекси

Преустройството на старите жилищни комплекси видимо ще подобри условията на живот на хората. Данните на Министерството на жилищното строителство и градското и селско развитие показват, че от 2019 г. насам в страната е започнало преустройството на 58 хиляди стари жилищни комплекси, засягащи 10,43 милиона семейства. В тазгодишния работен доклад на правителството се изисква преустройството на 39 хиляди стари жилищни комплекси. До края на ноември е започнала работа по всичките жилищни комплекси, които са били планирани за ремонт.

Избавяне от бедността: Трябва категорично да се предотврати мащабното връщане на бедността

На заседанието се подчерта, че трябва да се укрепят резултатите от ликвидирането на крайната бедност, с цел хората да не изпадат отново в подобна ситуация. Същевременно трябва да се запази стабилността на помощната политика, за да има достатъчно преходно време.

За 2020 г. всичките 832 бедни окръзи са избавени от бедността, с което в страната напълно се ликвидира абсолютната и регионална бедност.

Изключително е важно запазването на постигнатите резултати, по думите на директора на Института за проучване на борбата с бедността към Китайския народен университет Уан Сангуей. В момента все още съществува риска, някои хора да се върнат към бедността, затова трябва тясно да ги следят и да предприемат необходимите мерки, за да им помогнат да увеличат доходите си и осигурят най-основните потребности в техния живот.

Защитата на информацията: Засилване на антимонопола, предотвратяване на безпорядъчното разширяване на капитал и защита на правата на потребителите

На заседанието се посочи, че трябва да се усъвършенстват правните норми, свързани с идентифицирането на монопола на предприятията, използването и събирането на данни и защитата на правата на потребителите.

Бурното развитие на онлайн икономиката допринася за икономическото развитие, донася огромни удобства в живота на хората, но от друга страна безпорядъчното ѝ разширяване оказва отрицателно влияние. По отношение на конкуренцията и потребителските права има места, които трябва да се поправят и подобрят.

Класация