Търговските центрове все още са първият избор за пазаруване

2020-07-24 09:25:43

На 16 юли Китайската асоциация на търговските центрове публикува годишния си доклад „Анализ на потреблението 2019-2020“, в който се посочва, ча въпреки значителния спад в продължителността на престоя на клиентите и обема на покупките, търговските центрове продължават да са първият избор на потребителите за пазаруване. Епидемията обаче принуди търговските центрове да адаптират бизнес стратегиите си и ускорят дигиталната трансформация, за да се справят с ограниченията и задоволят нуждите на потребителите по всяко време и навсякъде.

Според данните в доклада, повечето клиенти прекарват в моловете по 1-2 часа. В големите градове, времето за пазаруване по-дълго, като 30% от хората обикалят по магазините повече от два часа. Експертите на асоциацията препоръчват и различни стратегии за привличане на клиенти като организирането на атракции, осигуряване на повече места за паркиране, по-разчупени модели за продажби и рекламиране.

В същото време конкуренцията между търговските центрове е навлязла във фаза, при която борбата за клиенти се води не само чрез многообразието на предлаганите продукти, но и по ниво на обслужване, цялостна атмосфера, повишаване квалификацията на персонала и нестандартен маркетинг.

Интересна особеност е, че макар търговските центрове да имат по-изразени социални функции, все повече потребители желаят да пазаруват сами, а не с близки и приятели – според данни от доклада, те са близо половината от анкетираните. Все повече от тях се наслаждават да прекарват и сами свободното си време там.

В доклада се посочва, че епидемията от COVID-19 е довела до редица промени в социалната психология и психологията на потребителите. Така например, ограниченията и изискванията за социално дистанциране са преместили голяма част от живота на хората в интернет и са ги превърнали в по-отчуждени един от друг. Затова в бъдеще търговските центрове може да опитат да се грижат и да духовните нужди на своите клиенти, като организират културни и социално ангажиращи събития.

Класация