Енергийните министри на ЕС се срещнаха в Брюксел

2021-12-03 14:23:54

Вчера енергийните министри на ЕС се срещнаха в Брюксел, за да обменят мнение за влиянието, което оказва повишената цена на електроенергията върху компаниите и страните-членки, както и възможните мерки за справянето с него.

През октомври Еврокомисията изработи редица кратко- и средносрочни мерки за справянето с непрекъснато покачващите се цени на енергийните продукти, сред които предоставяне на субсидии и намаляване на данъците за потребителите и домакинствата, отпускане на помощи за компаниите, увеличаване на инвестициите в сектора на възобновяемите енергии.

На настоящата среща бяха обсъдени и предприети мерки за справянето с климатичните промени. Участниците в нея заявиха, че е необходимо да се балансира развитието на възобновяемите енергии и ситуацията във всяка конкретна държава.

Класация