Представителят на Китай в ООН: САЩ нямат право на глас по въпроса за Южнокитайско море

2021-08-10 10:14:31

САЩ като страна извън региона на Южнокитайско море нямат право на глас по въпроса, обаче самоволно изпращат военни кораби и самолети в региона и създават проблеми между съответните страни, с което застрашават регионалната стабилност, каза временният постоянен представител на Китай в ООН Дай Бин.

Чрез съвместните усилия на Китай и страните от АСЕАН, ситуацията в Южнокитайско море се стабилизира и всички страни тук се ползват със свобода на корабоплаване и въздухоплаване в съответствие с международното право. Китай и страните от АСЕАН се ангажират да прилагат изцяло и ефективно „Декларацията за поведението на страните в Южнокитайско море“ и се стремят да оформят „Кодекса за поведение в Южнокитайско море“. „Ние сме решени и способни да поддържаме мира и стабилността в своя регион“, подчерта Дай Бин.

САЩ не са подписали „Конвенцията на ООН по морското право“ и не би следвало да се изказват по морските въпроси. За политическите си цели, САЩ са опитват да преувеличат т.нар. арбитраж по въпроса за Южнокитайско море в Съвета за сигурност. Арбитражният съд за Южнокитайско море наруши принципа на „държавното съгласие“, разгледа делото отвъд властта си, направи очевидни грешки при определянето на фактите и прилагането на закона, а присъждането му е невалидно и няма никаква обвързваща сила.

Класация