Единна стратегия ще повиши ефективността на българо-китайските бизнес отношения

2021-06-13 14:26:09

За Радио Китай разговаряме с Председателя на Българо-китайската търговско-промишлена палата /БКТПП/ Лъчезар Динев

Въпрос: Г-н Динев, преди дни гр. Нинбо бе домакин на Второто издание на Международното изложение „Китай-ЦИЕ”. Като председателя на БКТПП, разкажете моля повече за участието на български фирми и предприятия в него, както и за българско участие в различни други изложения в Китай?

Отговор: Международното изложението в гр. Нинбо, провинция Джъдзян – „Китай-ЦИЕ” е изключително важна инициатива, която се провежда за втори път. Първото изложение се състоя през 2019г. отново в Нинбо. Много важен момент за второто издание на изложението през настоящата година е, че се допуска и физическо участие на представители на фирми. От България се представиха различни компании, които произвеждат продукти в областта с хранителната промишленост, козметиката, произведения на изкуството и аксесоари, интелигентни технологии, както и фирми, които предоставят възможности за различни видове услуги-туристически, консултантски, преводачески, търговски и т.н. Ние подпомогнахме участието на част от производителите и търговците да представят продуктите си. Второто изложение „Китай-ЦИЕ” е голяма крачка напред в търговско-икономическите връзки на страните на ЦИЕ. Освен него, скоро предстоят и други няколко важни международни изложения, за които нашата организация отново ще окаже подкрепа и съдействие на български компании, които имат намерение и желание за участие. Скоро ще има международно изложение в Пекин, след това е China International Import Expo в Шанхай, а само преди месец – на 11 май се проведе и Изложението за инвестиции. Ролята на нашата Палата е да съдейства на български предприятия да участват в тези събития и да представят своите продукти. Ние правим всичко възможно да им помогнем, но в случай, че те нямат възможност да участват лично, особено сега, поради пандемичната обстановка, ние намираме представители на български фирми, които се намират на територията на Китай, като те представят и продуктите на други български компании. Има също компании и предприятия, които са вносители на български стоки в Китай, и те също ни помагат. Палатата ни обявява всички изложения на интернет-сайта. Но смятам, че все още има какво да се желае, защото имаме още много неизползвани възможности в различните сектори. Нашата идея е да заменим износа на суровини с готови или полуготови продукти.

Въпрос: Българо-китайската търговско-промишлена палата има дългогодишни контакти и добро сътрудничество с Китай. Като нейния председател, разкажете за дейността на организацията за начините и формите за стимулиране, насърчаване и подпомагане на български предприятия в отношенията с КНР ?

Отговор: През годините от 2013 г., когато официално бе създадена БКТПП и регистрирана като неправителствена организация, ние постоянно сме се опитвали да помагаме на българските компании, които искат да излязат на китайския пазар, като идеята ни е да им обясним всички възможности, които този пазар им предоставя. Друга част от нашата дейност е да помогнем на китайските предприятия да излязат на европейските пазари. През 2019 г., преди да започне пандемията от COVID-19, стигнахме до организирането на над 20 изложения, които направихме за български износители, като чрез тях показахме на български фирми как да работят най-ефективно с китайския пазар. Същевременно търсим постоянно възможности за организирането на срещи между български и китайски компании. От началото на настоящата година проведохме около 13-14 семинара, по време на които обяснявахме много подробно какви са особеностите на китайския пазар. Нашите офиси в цяла България се включиха в тази дейност. Направихме и специална презентация в България на China International Import Expo, което реализирахме със съдействието на Посолството на КНР в София. Българо-китайската търговска-промишлена палата участва и в редица форуми, свързани с мащабната китайска инициатива „Един пояс, един път”, както и механизма на ЦИЕ.

Въпрос: Какви са според Вас перспективите за българо-китайските търговско-икономически отношения, както и каква е ролята, която България може да има за повишаване на сътрудничеството между Китай и ЕС?

Отговор: Според мен, изключително важно е изготвянето на единна Стратегия, в която ще бъдат заложени официално изискваната и възможностите за българо-китайските търговско-икономически отношения. Нашата Палата е предоставила свои препоръки за всеки отделен сектор. В момента имаме нова визия за контакти между български и китайски компании – това да се случва по отделни сектори. Опитваме се да намерим български продавачи, които да срещнем с китайски купувачи, и обратно. Това е и всъщност основната задача на нашата организация: да съдействаме за по-широки контакти между купувачи и продавачи от двете страни. Същевременно работим много активно с държавните институции, като през последните седмици сме представили пред новото българско правителство нашите предложения за промяна по отделни сектори. Сред тях са откриването на още български консулски представителства, равномерно разпределени в различни части на Китай, тъй като действащите сега в Пекин и Шанхай са недостатъчни за цялата страна. Нашите предложения са на базата на публично-частното партньорство, като отделни предприятия могат да откриват представителства, които ще обслужват различни дейности, свързани с търговията и туризма. Заедно със Софийския университет сме предприели инициативата за превод на китайски език на материали, свързани с България, които биха заинтересовали китайските предприемачи и инвеститори.

Въпрос: Има ли Българо-китайската търговско промишлена палата достатъчно офиси в Китай?

Отговор: БКТПП има няколко, разпръснати из цялата територия на Китай представители. Но намерението ни е офисите да се превърнат в културно-информационни и туристически центрове на България. Направили сме официално предложение до Министерство на туризма и чакаме отговор. Тези информационно-туристически офиси могат да се използват и за показване на български стоки и продукти, които фирми - членове и партньори на Палатата могат да излагат периодично там. Това е наша генерална задача и дългосрочна стратегия, която ще бъде опора на българския бизнес на китайския пазар и ще улеснява и китайските купувачи на български стоки. Ако успеем да реализираме тази идея във всички китайски провинции - това ще бъде огромен успех и за двете страни. Работата е много и е трудна, за съжаление и пандемията не ни помага, но се надявам в близките няколко години това да се случи. В България вече сме създали няколко такива офиси в големите градове като София, Варна, Бургас, в които се представят различни китайски компании. И това е един от начините за превръщането на България във „врата за европейския пазар” за китайските стоки. България има добри възможности, както в IT сектора, така и в логистичната подкрепа и може да се превърна в много добра отправна точка за излизането на китайски предприятия в европейските пазари. В момента най-удобната връзка е България-Русия-Черно море-България. Това означава, че между България и Китай имаме само руско-казахстанската граница.

Говорейки за изработването на единна Стратегия за Китай, аз винаги съм подчертавал, че за да имаме добри отношения в търговията, ние трябва да започнем най-напред от културата и образованието. Обменът на културни и образователни инициативи, обмяна на студенти, превода и благодарение на тях ще започнем да водим повече туристи, оттам и повече бизнес. Не можем веднага да започнем от търговията. Затова трябва да има единна Стратегия, която ще даде възможност да се работи паралелно във всички области на живота.

Има голям интерес от българи, които желаят да посетят Китай и да се запознават с историята и културата на страната. Преди пандемията ние имахме няколко партньорски изложения, съвместно с китайски туристически фирми. И тогава туристическите пътувания от България към Китай бяха в много възходяща линия. А това подпомага и бизнес отношенията между страните ни. Същевременно има и много китайски туристи, които имат желание да посетят България, като същевременно се интересуват и от бизнес контакти и инвестиции у нас. Надявам се скоро да приключи пандемията и да имаме добра подготовка и успехи във всички тези области.

Класация